LezersbrievenMaandag 2 december

Harde actie van onderop is hard nodig

De ingezonden lezersbrieven van maandag 2 december.

Groep 4 van de Huizingaschool in Amsterdam. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant
Groep 4 van de Huizingaschool in Amsterdam.Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Brief van de dag

De oproep van Van Welie en Scharff in de Volkskrant om ongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan op lokaal niveau kan ik onderschrijven. Het is schandalig dat zij dit pleidooi moeten houden. Helaas heeft onze verzakende overheid ervoor gezorgd dat er een onderwijsbestel is ontstaan dat geen enkel urgent probleem kan oplossen.

Rond 1985 dacht de overheid dat zij het recept had voor het verbeteren van de kwaliteit en inperking van de kosten. Zelfstandige besturen en marktwerking zouden hiervoor zorgen. Het resultaat is lerarentekort, enorme bureaucratie, grote werkdruk, groeiende ongelijkheid en daling van kwaliteit.

Ieder normaal mens zou denken dat we opgescheept zitten met een bestel dat opgedoekt moet worden. Maar dit sterk op zichzelf gerichte bestel met een hoog ons-kent-onsgehalte gaat gewoon door alsof er niets aan de hand is. De status quo is heilig. De toekomst van het eigen kroost wordt veiliggesteld door de ruimte die geschapen is voor schaduwonderwijs. Even wat examentraining kopen.

Binnen dit bestel meet men zich te pletter en rolt de ene nota na de andere van de persen. Op papier heeft Nederland nu het meest uitgebreide kwaliteitszorgsysteem ter wereld. En toch daalt de kwaliteit van het onderwijs. Hier klopt iets niet, maar ik ben slechts een oud-leraar.

Minder bedeelde leerlingen en de maatschappij zullen geconfronteerd worden met de rekening voor de problemen die een niet-functionerend bestel weigert op te lossen. Het is van de gekke dat men binnen het bestel nu hard bezig is met weer een rondje onderwijsvernieuwing. Voeg maar enige honderden miljoenen aan de rekening toe.

Harde actie van onderop is inderdaad geboden, de gevestigde belangen van een bestel verdwijnen niet vanzelf.

Eef Eerdmans, Eindhoven

Actually...

I have been following the discussion about whether or not English should be the main language used in higher education in the Netherlands with great interest. Two things have occurred to me.

Firstly I sense a strong lack of any national pride among most inhabitants in the Netherlands (except when it comes to football). It is a great country with a rich history, both cultural and political. And your language is part of this. For goodness’ sake don’t throw it away.

The second thing is that however good the Dutch think they are at English, well, actually, most of them are not. What kind of English do students hear in the lecture halls I wonder, or will they be writing in their dissertations and research papers? I suppose if they are assessed by educators whose English is possibly worse than their own they’ll always get away with it. But how does it read to an American or an Englishman?

English is easy, most people will say. It is not. English breaks all the rules of grammar, but most Dutch people never pick this up. English is a non-stop flow of nuances in meaning which few foreigners make their own.

Please, keep your language, your heritage, rich and flowing and alive.

Diana Koster-Warren, proud native-speaker of English, Krimpen aan den IJssel

Geen nut? Wel nut!

Bij de eenzaamheid die veel alleenstaande ouderen ondervinden, speelt het idee dat ze geen nut meer hebben vaak een grote rol.

Bijna niemand realiseert zich dat er in het grote aantal ouderen dat er is, enorme mogelijkheden schuilen om met vele kleine persoonlijke bijdragen, omvangrijke doelen te verwezenlijken. Stelt u zich bijvoorbeeld eens voor, dat 3.000 ouderen ieder 5 euro doneren aan de KNRM (de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij), voor de aanschaf van noodzakelijke materialen.

Voldoening en waardering voor alle gevers die zich met deze actie ten nutte hebben gemaakt. Bovendien een projectvorm die herhaald en nagevolgd kan worden.

Het kan ook in het klein, bijvoorbeeld de aankoop van een tv-toestel voor een school ( 100 keer 5 euro).

Ik zoek praktische ideeën om plaatselijk te realiseren zodat we dit, het eenzaamheidsbestrijdende principe, daadwerkelijk kunnen uitproberen door het via een kleinschalig project te verwezenlijken.

Rob Blöte, 88 jaar, Wassenaar

Mapplethorpes

Hans van Manen schenkt zijn Mapplethorpes aan het Rijksmuseum. Prachtig.

Hopelijk gaan de (nog levende) Oranjes dit voorbeeld volgen.

Dierk Hendriks, Duizel

Dierenrecht

Zoals iedereen weet, gaat het slecht met de insectenstand. Het lijkt mij daarom dat vogels, die massaal dit kwetsbare stukje natuur opeten, juridisch zwak staan. Snaveltjes dicht dus. Voor je het weet word je aangepakt door een jurist anno 2019.

René Pieper, Landgraaf

UWV feest mee

Je bent een jongeman met een lichte beperking. Je werkt al 12,5 jaar naar grote tevredenheid bij een supermarkt tegen een aangepast loon. Je salaris wordt aangevuld via de Wajong. Bij dit jubileum hoort een extraatje in geld, maar helaas, het UWV is ook op je feestje en houdt dit extraatje in op je uitkering: weg is je verlangen om iets extra’s te kunnen doen hetgeen je inkomen normaal niet toelaat.

En dan lees je over de ruimhartige regelingen inzake wachtgeld terwijl politici met hun huidige baan al zeven keer zo veel inkomen hebben als deze hardwerkende jongeman.

Kees den Oudendammer, bewindvoerder van deze jongeman, Veenendaal

Meer over