CommentaarOnderwijs

Groot onderhoud voor onderwijs staat eindelijk op politieke agenda

De zorgwekkende berichten over het onderwijs bereiken de politiek. Keert een nieuw kabinet de trend?

Raoul du Pre
 Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (ChristenUnie) op weg naar de ministerraad.  Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant
Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (ChristenUnie) op weg naar de ministerraad.Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Komt het dan toch zover? Alle alarmerende berichten van de afgelopen jaren over de structurele, ingrijpende problemen in het onderwijs werden op het Binnenhof tot nu toe te vaak verengd tot de kwestie van de lerarensalarissen. Niet onbelangrijk, want het lerarentekort is een van die problemen, maar om van het onderwijs een bruisende, verheffende werk- en leeromgeving te maken is inmiddels heel wat meer nodig.

Organisaties als de Inspectie voor het Onderwijs en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid luiden al enige tijd de noodklok. Het Nederlandse onderwijs raakt op belangrijke punten achterop bij dat van concurrerende economieën, het beroepsonderwijs wordt structureel ondergewaardeerd, het niveau van de leesvaardigheid is ronduit zorgelijk geworden en er zit zand in de emancipatiemotor die het onderwijs lang was. Kinderen van hoogopgeleide ouders krijgen hogere schooladviezen en gaan naar betere scholen dan even intelligente kinderen van laagopgeleiden. En het verschil groeit. Het schooladvies dat nu al grotendeels in groep 7 tot stand komt, zet draagkrachtige ouders aan tot het inkopen van steeds meer bijlessen − andere gezinnen blijven achter.

Dat bracht een reeks onderwijsorganisaties vorig jaar al tot de overtuiging dat ‘groot onderhoud’ nodig is. Hun oproep leidde toen nog tot een afhoudende reactie van ­minister Slob, maar lijkt in de Tweede Kamer nu toch te zijn aangekomen. Nadat kandidaat-lijsttrekker Pieter Omtzigt een reddingsplan voor het leesonderwijs deze week tot speerpunt van zijn CDA bestempelde, ging D66 daar woensdag overheen met een totaalplan om de kwaliteit over de hele linie te verbeteren, inclusief gratis kinderopvang, warme lunches op school, ‘rijke schooldagen’ met nazit, huiswerkbegeleiding op school, meer zuivere lestijd voor de leraren en brede brugklassen waarin de schoolkeuze in elk geval tot 14 jaar wordt uitgesteld.

Over elk punt apart zal nog lang worden gedebatteerd, maar het is alvast een hoopgevende beweging dat twee regeringspartijen de ambities opschroeven. Nu is het zaak dat de rest van de Kamer volgt, opdat volgend jaar een nieuw kabinet aantreedt dat de trend weet te keren.

Meer over