Goed dat moslims zich distantiëren van geweld

In Nijmegen laten moslims zien dat zij in vrede samen- leven met anderen en dat van hen niets te vrezen valt.

Saïd Bouharrou en bestuurslid Al Moslimin-moskee Nijmegen en winnaar Ien Dalesprijs 2015
Tekening van de Essalam-moskee in Rotterdam-Zuid. Beeld -
Tekening van de Essalam-moskee in Rotterdam-Zuid.Beeld -

Wrang genoeg ontstond na de verschrikkelijke terreuraanslagen in Parijs onder velen een gevoel van verbroedering en eensgezindheid. Bij de massale bijeenkomsten in steden overal in Europa werden fier potloden en pennen in de lucht gehouden; als steunbetuiging aan de pers en cartoonisten, maar zeker ook als teken dat de vrijheid van meningsuiting misschien wel het hoogste goed is in een democratie en open samenleving.

In Nijmegen werd mij gevraagd als representant van de moslimgemeenschap de menigte toe te spreken. 'Nu moet de pers geen gas terugnemen, omdat zij zich geïntimideerd voelt door een stel gekken', sprak ik onomwonden. Dit kon op veel bijval rekenen en ook vanuit de moslimgemeenschap kreeg ik veel steunbetuigingen. Het publiek was oud en jong, autochtoon en allochtoon. Veel bezoekers bleven op het plein hangen en overal voerde men boeiende gesprekken. En daarmee was het niet voorbij, er is grote behoefte aan meer debat en dialoog over de vrijheid van meningsuiting en over de plek van de islam en moslims in onze maatschappij.

De moordaanslagen in Parijs zijn gepleegd door een stel sociopaten en staan haaks op waar de islam voor staat: een religie van vrede. In Nijmegen hebben vertegenwoordigers van allerlei religieuze gemeenschappen (waaronder de moskeebesturen) onlangs een Declaration of Peace opgesteld, waarin elke vorm van geweld of het oproepen daartoe scherp wordt veroordeeld. Dit initiatief wordt door de stad Nijmegen beloond met de toekenning van de Ien Dalesprijs, waar we erg gelukkig mee zijn.

De wrede gebeurtenissen in Parijs en voorgenomen aanslagen in België, moeten worden beschouwd als het werk van gevaarlijke extremisten die opereren als een sekte. En voor moslims is het vanzelfsprekend dat zij zich op geen enkele manier met de plegers van deze horrordaden kunnen identificeren.

Maar ik begrijp ook dat men fundamentalistisch en sektarisch geweld moeilijk compleet los van de islam kan zien als de maniakken 'Allahu Akbar' scanderend, gruwelijke moorden begaan als lone wolves of onder de vlag van IS of Al Qaida. Enkele kwetsbare jongeren in ons land laten zich misleiden door sekteleiders die vooral via internet rekruteren voor de in hun ogen heilige jihad. De onrust over fundamentalistisch geweld neemt toe, nu het in staat blijkt het hart van een open democratie vol te raken.

Het enige antwoord hierop is dat moslimorganisaties en moskeeën zich in een doorlopend proces openstellen voor de samenleving en laten zien wat de islam inhoudt. Ook moslims zijn gespannen. We willen laten zien dat we een tolerante en diverse gemeenschap zijn en erbij horen als volwaardige burgers.

Wat velen vermoeit, is dat na elke aanslag verhaal wordt gehaald bij de moslims: 'Spreek je uit, doe wat, neem afstand, organiseer acties, laat zien dat je geen terrorist bent, laat zien dat je niet met de terroristen sympathiseert!' Vervolgens proberen moslims, moslimorganisaties en moskeeën het gevoel weg te nemen dat de Nederlandse moslims en hun islam geweld verheerlijken. Deze betrokkenheid is overigens terecht. Nederlandse moslims voelen zich als staatsburger verantwoordelijk om het gevoel van onveiligheid bij de medemens weg te nemen. Daar doen ze goed aan. Dat doet een fatsoenlijk mens. Jouw bezorgde medemens wordt gerustgesteld en begrijpt dat terroristen jouw rechtvaardige religie misbruiken.

Het kwetsen om het kwetsen werkt contraproductief, het belachelijk maken van onze profeet helpt niet nader tot elkaar te komen. Moslims worden steeds meer het slachtoffer van bedreigingen, geweld, discriminatie en haat voor zaken die niets van doen hebben met hen of hun religie. De scheldpartijen op Facebook zijn niet van de lucht en meerdere moskeeën hebben al dreigbrieven ontvangen.

Maar ik heb geen enkele behoefte ons als slachtoffer te profileren. Kijk maar naar de populariteit van de Facebookgroep Nietmijnislam. We spreken uit eigen kracht, door de moskeedeuren te openen, onze buren te leren kennen en de dialoog aan te gaan. Want ik ben ervan overtuigd dat de angst voor de islam voor een groot deel voortkomt uit onwetendheid.

Door te laten zien hoe we in alle diversiteit invulling geven aan ons geloof en in vrede samenleven met andersdenkenden, zie je dat er niks te vrezen valt. En het mag af en toe schuren, we moeten elkaar de ruimte geven van mening te verschillen, zoals past bij een vrije samenleving. Wanneer de spanning aan beide zijden oploopt, is het de kunst elkaar op te zoeken en het gesprek aan te gaan, zodat het ventiel iets losgedraaid kan worden en de lucht kan ontsnappen.

In Nijmegen pakken we de handschoen op en organiseren een 'Moskee College Tour'. Buurtbewoners, scholieren en studenten worden uitgenodigd een moskee te bezoeken; we willen deze ontmoetingen aangrijpen om meer uitleg te geven over de islam en vertellen hoe óók wij moslims de recente gebeurtenissen beleven. Afsluitend zal een open debat plaatsvinden op 8 maart, waar we aan de hand van pittige stellingen en een panel van prominenten het gesprek aangaan over de plek van de islam in Nederland. Een mooiere hommage aan de vrijheid van meningsuiting kan ik me nauwelijks indenken.

Meer over