Gerard Aalders doet wel degelijk grondig research

Cees Fasseur. Beeld Jiri Buller
Cees Fasseur.Beeld Jiri Buller

De aanval van Cees Fasseur op Gerard Aalders mag niet onbesproken blijven, omdat Fasseur zijn collega oncollegiaal gedrag verwijt zonder daarbij de feiten, die hij zeer goed kent, recht te doen.

Een hoofdzonde voor een historicus. Fasseur weet dat Aalders' werkwijze niet bestaat uit het 'zo'n beetje aan elkaar schrijven van vermoedens, geruchten en beweringen', maar in vakkringen juist om zijn nauwgezet archievenonderzoek en grondige documentatie bekendstaat. Dat moet ook wel, gezien de gevoelige onderwerpen die Aalders in zijn omvangrijke oeuvre behandelt. Hoe men ook over deze veelzijdige geschiedschrijver denken mag, de feiten die hij in zijn publicaties aanvoert, zijn altijd de oogst van grondige research. Ook weet Fasseur dat de advocaat van de erven-Van Maasdijk Aalders indertijd heeft verzocht een beoordeling te schrijven over het boek Juliana & Bernhard, de publicatie van Fasseur waartegen de familie gerechtelijk in het geweer kwam. Aalders heeft hierin toegestemd, omdat hij vond dat Fasseur in zijn research voor het boek was tekortgeschoten. Oncollegiaal? Optreden als wetenschappelijk expert in een rechtszaak is niet hetzelfde als optreden als getuige à charge tegen een collega. Dat weet Fasseur, als voormalig rechter.

Coen Hilbrink, historicus, Zutphen

Meer over