opiniebrieven

Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong, jonge artsen, pensioenen en de sfeeradviseur

De ingezonden lezersbrieven van donderdag 21 november.

Redactie
Demonstratie op het Jaarbeursplein van zorg medewerkers, in Utrecht. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant
Demonstratie op het Jaarbeursplein van zorg medewerkers, in Utrecht.Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Brief van de dag: Waar is de zorg voor de patiënten gebleven?

Het zoveelste onderzoek toont aan dat jonge artsen steeds vaker psychische klachten ondervinden als gevolg van hun werk. Deze uitkomst past in een lange rij bewijs dat ons werk in toenemende mate ziekmakend is.

Maar wat mij vooral zorgen baart,-is dat slechts 33 procent van de jonge artsen verwacht het werk tot aan het pensioen voort te zetten en minder dan de helft het werk aan anderen aanbeveelt. Wat zijn dit voor bizarre getallen? Artsen zijn in de regel gedreven, idealistische, intelligente en empathische professionals. Desondanks is het gelukt het werk zo in te richten, dat deze groep het vak in toenemende mate zat is.

Hoewel ik dokter zijn het allermooiste vak van de wereld vind, verwacht ook ik mijn pensioen niet te halen en raad aspirant geneeskundestudenten aan nog eens goed na te denken. Niet omdat ik de patiëntenzorg zat ben. Integendeel. Ik ben het zat dat mijn werk steeds meer afdwaalt van de essentie: zorg voor mijn patiënten.

Nu is het wachten op de oplossingen. Waarschijnlijk wordt het pleisters plakken. We sturen de jonge dokter een coachingtraject in, geven weerbaarheidstrainingen, of investeren in mindfullness cursussen. De oplossing wordt weer bij het individu gelegd en het ziekmakende systeem dendert rustig verder.

Mitchell Windsma, Groningen

Jongeren

De economische groei gaat stagneren, aldus het Centraal Planbureau en niet door vergrijzing maar door een jongerenkrimp. De geboortecijfers zijn te laag en worden lager. Het intieme sociale contact wordt al jaren ondermijnd door prestatiedrang (carrièrefocus en burnouts) , schaalvergroting (grote onpersoonlijke scholen) en digitalisering (a-sociale media en apps) . Maatschappelijke bijsturing faalt (afbraak jeugdzorg) en er ontstaat een groeiende ontsporing in drugs en criminaliteit.

Als jongeren elkaar al vinden, dan wordt gezinsstichting belemmerd door het ontbreken van vaste banen en betaalbare woningen. Tijd voor sociaal jongerenbeleid met toekomstperspectief.

René Dupuis, Den Bosch

Verband

Ik heb het historisch besef van de voetbalsupporters van Den Bosch niet zo hoog zitten. Toch weten zij feilloos het verband te leggen tussen katoenplukker en Zwarte Piet. Nu de rest van Nederland nog.

Jean de Koning, Eelderwolde

Terechtwijzen

En weer zijn we verrast dat medelanders zich racistisch uiten, nu op een voetbaltribune. Hard aanpakken is het advies. Maar wanneer heb je er zelf voor het laatst iets aan gedaan? Heb je direct iets gezegd tegen je maat, vriend of collega toen die, bewust of onbewust, een racistische of seksistische opmerking maakte? Of heb je het maar laten passeren, of zelfs een beetje meegelachen? Als de eigen omgeving de dader direct terechtwijst kunnen we echt verder komen. Leg niet ook die last nog bij het slachtoffer.

Joost Dirkson, Utrecht

Hand in hand

Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong dinsdagavond, ze deden mij denken aan een voorval uit mijn jeugd. Het was in 1965 in Wijchen. De tweede dag van de Vierdaagse. Ik stond met mijn rug naar de lopers. Mijn hand werd vastgepakt. Ik voelde een grote, vochtige hand. Ik zag mijn knuistje in de grote rozige binnenkant van een zwarte soldaat. Ik zag de eerste zwarte mens. En voelde hem ook nog. Zweefde voor mijn gevoel urenlang met hem mee. Maar dat kunnen hooguit honderd meter geweest zijn, gezien ons verschil in lengte. Het was één groot geluksmoment.

Luc Klasen, Vianen

Sfeeradviseur

Annette Dölle wordt in het artikel over de Amsterdamse brandweer geïntroduceerd als ‘adviseur die de sfeer moet verbeteren’. Haar opdracht zou volgens eigen zeggen zijn om de communicatie en omgangsvormen te verbeteren, wat weer iets anders is. Ik heb haar een dergelijke opdracht nooit gegeven.

Zij zegt dat ik als oud-commandant vergat de goede mensen erkenning te geven. De waarheid is dat die mensen veel aandacht kregen maar opzichtig worden gegijzeld door de ‘20 procent kwaadwilligen’, voor wie elke vorm van modernisering wordt gerelateerd aan behoud van arbeidsvoorwaarden en arbeidsplaatsen, en nooit aan maatschappelijke relevantie.

Haar bewering dat ik alle 1.100 brandweermensen over één kam schoor, is evident onwaar. Ik concentreerde mij op de problemen binnen de groep van 500 Amsterdamse beroepsbrandweermannen en heb mij nooit negatief uitgelaten over de overige 600 werknemers: een groep van geweldige vrijwilligers, ondersteuners en stafpersoneel.

Graag verneem ik van haar waar zij de stelling op onderbouwt ‘dat de Amsterdammers hun vertrouwen in de brandweer hebben verloren door de verhalen van de oud-commandant’. Tot slot: ik benijd haar niet als ik lees over haar angst die zover gaat dat ze zelfs de kazerne niet durft te noemen waar ze haar meeste tijd doorbrengt, de vòòr haar komst zwaarbevochten vernieuwende en flexibele kazerne Victor. Ik adviseer haar om haar theorie van ‘gedragsveranderingen, interventies en contextvariatie’ vooral te richten op plekken en brandweerkazernes die ze zonder vrees durft te noemen.

L.J. Schaap, oud-commandant brandweer Amsterdam-Amstelland, Amsterdam

Bevriezing

Minister Koolmees hoopt dat bevriezing van de pensioenen rust brengt in het debat Dat lijkt me overdreven optimistisch. Heeft de minister er al bij stilgestaan dat de pensioenen al ruim tien jaar bevroren zijn? En dat zoiets beslist geen rust brengt?

André Klaver, Rijswijk

Meer over