LezersbrievenDinsdag 4 juni

Gelukkig kan een vrouw met borstkanker kiezen om zonder borst te leven

De ingezonden lezersbrieven van dinsdag 4 juni.

Redactie
Een plastisch chirurg is met een borstoperatie bij een jonge vrouw bezig. Beeld Hollandse Hoogte / Flip Franssen
Een plastisch chirurg is met een borstoperatie bij een jonge vrouw bezig.Beeld Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Brief van de dag

Een vrouw kan ervoor kiezen om zonder borst of borsten te leven. Dit stelt Corien van Zweden, een vrouw die zelf een borst heeft ingeleverd als gevolg van borstkanker. (O&D, 3 juni).

Zeker kan dat. Men kan ook kiezen om kaal door het leven te gaan bij alopecia areata, maar gelukkig zijn er pruiken. En als een onderbeen geamputeerd moet worden, is er een vervangende prothese, waarmee zelfs hardloopwedstrijden gewonnen kunnen worden.

Patiënten hebben de keuze om dit te doen, maar om hen die keuze te ontnemen bij borstkanker, is meten met twee maten.

Heel fijn dat zij zelf zonder borsten kan, maar ook fijn dat door de keuze van minister Bruins van Medische Zorg de keuzevrijheid van de andere vrouwen blijft gewaarborgd.

Als plastisch chirurg, die zich al meer dan achttien jaar bezighoudt met borstreconstructie bij vrouwen na borstkanker, ben ik blij dat Bruins alles heeft meegenomen in zijn beslissing. Hierdoor kunnen vrouwen, na uitgebreide voorlichting, nog steeds kiezen uit alle opties: van geen reconstructie, eenvoudige reconstructie met protheses, tot de uitgebreidere ingrepen met eigen weefsel. Aan elke keuze hangen voor- en nadelen, maar in Nederland hebben we die keuzevrijheid gelukkig.

Sandra Jongen, Zwolle

Holocaustmonument

Rosa van Gool vindt het verzet tegen het Holocaustmonument gênant (O&D, 3 juni). Ze noemt het een voorspelbare reactie in het licht van de Nederlandse omgang met de Holocaust. Ze vindt het verder onbegrijpelijk dat tegenstanders elke juridische strohalm aangrijpen om het proces te vertragen.

Nu komt ook de naam van mijn oom op dit monument (Ab Gerritse) en ben ik zelf van Joodse komaf. Toch ben ook ik tegenstander van het monument op de voorgestelde plek. Daarmee kun je mij niet wegzetten als een halve antisemiet.

Ik kijk er anders tegenaan: de soldaten die ons land hebben bevrijd van de nazidictatuur, vochten en stierven namelijk ook voor de waarden van de democratische rechtsstaat. Daar hoort ook de mogelijkheid bij je met alle legale middelen te verzetten tegen een Holocaustmonument.

Rudy Schreijnders, Maarssen

Klokkenluiders

Heel goed dat er zo veel aandacht is voor slachtoffers van seksueel misbruik. Wat mij verbaast, is dat er nauwelijks aandacht is voor de klokkenluiders. Zij voorkomen dat daders van dit soort misdrijven nog meer slachtoffers maken. Klokkenluiders melden dit soort misdrijven bij de politie of bij de werkgever van de dader.

Helaas wordt er vaak niets mee gedaan. Zij worden niet als helden behandeld, maar als paria’s. Ze verliezen familieleden en vrienden. Het wordt tijd dat zij de aandacht krijgen die ze verdienen. Het alternatief is dat ze geen meldingen meer doen, met alle gevolgen voor de slachtoffers.

Ank van der Spek, St. Michielsgestel

Festivaleffect

Robert van Gijssel loopt in zijn enthousiasme voor het zegenrijke effect van festivals (O&D, 31 mei) wel erg makkelijk over de bezwaren van veel omwonenden heen, die bijna worden weggezet als ouwe zeuren. Je kunt mij niet wijsmaken dat alle 688 festivals zich evenzeer bekommeren om bijvoorbeeld duurzaamheid, zoals verantwoorde afvalverwerking.

In het geval van de festivals in het Gaasperpark in Amsterdam is een groot deel daarvan midden in de zomerweken afgesloten voor opbouw en afbraak van die festivals en is er groen (ook bomen) opgeofferd voor het verbreden en asfalteren van de aanvoerwegen. Duurzaam hoor.

Als het verlies van woongenot door vooral geluidshinder (alles dicht in de zomer), schade aan groenvoorzieningen en de schoonmaakkosten nou eens goed zou worden beprijsd, is er wel wat af te dingen op dat positieve resultaat van 1,4 miljard. Is het festival dan nog wel een feest, laat staan dat het zorgt voor een ‘betere wereld’? Lang niet voor iedereen denk ik.

Willem M. van Haarlem, Amsterdam

Historische canon

Uit veel interviews met en voordrachten van hoogleraar James Kennedy, blijkt dat hij christelijk historicus genoemd mag worden. Uit een vroeger interview met hem: ‘Het is mijn persoonlijke overtuiging dat God de geschiedenis leidt.’

Deze hooggeleerde is aangesteld als voorzitter van een commissie die de canon van de Nederlandse Geschiedenis gaat herijken (Voorpagina, 1 juni). Kennedy herijkte al eerder de canon in 2007 toen hij als lid van een groepje christelijk historici deze canon aanpaste door Baruch de Spinoza te verwijderen en zo de canon beter geschikt maakte voor het christelijk onderwijs.

Het is onbegrijpelijk dat de minister deze hoogleraar tot voorzitter van een commissie aanstelt die de canon moet evalueren met aandacht voor ‘schaduwkanten’. Ik ben benieuwd welke schaduwkanten er nu uit de hoge hoed worden getoverd, zodat de canon ook acceptabel is voor het christelijk onderwijs, want dat bestaat in Nederland.

Willem Bustraan, Amsterdam

Pensioendiscussie

Eigenlijk is de wijze waarop de pensioendiscussie inhoudelijk wordt gevoerd niet meer van deze tijd. Het grote geld wordt allang niet meer door de handjes verdiend, maar door apparaten en machines. Deze dragen geen belasting en premies af. Er zijn zelfs bedrijven die enorme omzetten maken, maar geen personeel in dienst hebben. Die dragen dus ook niets bij aan de pensioenpot. Om de AOW-leeftijd terug te kunnen brengen naar 65 jaar zal het kapitaal bij de discussie moeten worden betrokken.

André Doorlag, Groningen

Meer over