OpinieBrieven

‘Geen tijd te verliezen, een wereld te winnen’

De brieven van donderdag 25 juni.

2020-06-09 16:21:49 DEN HAAG - Premier Rutte ontvangt jongerenorganisaties op het Catshuis. De premier heeft eerder alle kinderen en jongeren in Nederland opgeroepen om mee te denken en mee te praten over hoe Nederland er de komende periode uit moet zien. ANP SEM VAN DER WAL Beeld ANP
2020-06-09 16:21:49 DEN HAAG - Premier Rutte ontvangt jongerenorganisaties op het Catshuis. De premier heeft eerder alle kinderen en jongeren in Nederland opgeroepen om mee te denken en mee te praten over hoe Nederland er de komende periode uit moet zien. ANP SEM VAN DER WALBeeld ANP

Brief van de dag

Het komt niet vaak voor dat een minister-president oproept tot revolutie of verandering van onderaf, maar tijdens de coronacrisis was het toch het geval. Geen oproep om het Catshuis of het Binnenhof te bestormen, de premier dacht aan het in de weg zitten van het schoolhoofd, het veranderen van het buurthuis of de sportschool. Een oefening in droogzwemmen.

De besluitvorming van het kabinet ziet er niet uit alsof de crisis als keerpunt gezien wordt. Terwijl we een enorm voorschot nemen op de toekomst van generatie Y, de millennials. Wij moeten opdraaien voor de schuldenberg die op dit moment ontstaat. Wij zitten straks opgezadeld met een studieschuld, met een woningmarkt die op slot zit, met een torenhoge staatsschuld en een wankel monetair stelsel.

De coronacrisis is nog beperkt te noemen vergeleken met de gevolgen van de klimaatcrisis. Terwijl politici bezig zijn met rekenmodellen over stikstofneerslag, waarschuwt de VN dat ecosystemen imploderen waardoor meer dan een miljoen plant- en diersoorten met uitsterven worden bedreigd. Niet alleen ver van ons bed, zoals de Afrikaanse olifant, maar ook onder onze ogen. Ik ben getuige van het uitsterven van soorten als het vliegend hert en ik zal de grutto niet meer aan m’n kleinkinderen kunnen laten zien wanneer de verdwijning van deze soort in het huidige tempo doorgaat.

Als het de premier ernst is met zijn bewering dat er een revolutie nodig is, betrekt hij jongeren actief bij de vormgeving van het post-coronatijdperk. Niet alleen op het gebied van economie, maar vooral ook bij de redding van de ecologie en bij duurzame oplossingen voor de voedselvoorziening. Nederland zal dit jaar voor het eerst ook een VN-jongerenvertegenwoordiger krijgen op het gebied van biodiversiteit en voedsel.

Het zou het Nederlandse kabinet sieren wanneer het de toekomst van onze jongeren niet alleen in woorden, maar vooral ook in daden serieus gaat nemen. Het kabinet kan een voorbeeld nemen aan de VN. Er is geen tijd te verliezen en een wereld te winnen.

Eva Koffeman, jongerenvertegenwoordiger bij de VN, Utrecht

Niets dan tijd

In zijn column van 24 juni doet Max Pam een poging om het begrip tijd te duiden. De tijdgeest komt daarin voorbij en Gerard Reve stelt bij gelegenheid dat hij te vroeg geboren zou zijn.

Toch is er, behalve misschien Einstein, maar één die iets zinnigs over de tijd gezegd heeft. De dichteres M. Vasalis schreef eens de onsterfelijke woorden: ‘er is geen tijd/of is er niets dan tijd.’

Arjen Boswijk , Groningen

Salarisverhoging

Dinsdag is weer gebleken dat dit kabinet alleen maar oog heeft voor het bedrijfsleven en niet voor de zorg. De salarisverhoging wordt door rechts weggestemd, terwijl wel miljarden naar het bedrijfs-leven gaan.

Zij staan wel te applaudisseren voor het zorgpersoneel, maar stemmen een salarisverhoging weg. Ik hoop dat de mensen volgend jaar goed nadenken op welke partij ze moeten stemmen, in ieder geval niet op deze vier rechtse partijen.

Joop van Stuijvenberg, Arnhem

Salarisverhoging (2)

Het kabinet en de Kamer vinden niet dat er structureel een betere beloning nodig is voor verplegend en verzorgend personeel.

Zij die zorghelden werden genoemd, die deden wat er gedaan moest worden en die altijd werken met personele tekorten, krijgen dus niets, behalve applaus. O ja, toch wel: 17.000 kregen het coronavirus.

Roy van der Zwaard, arts, Zwolle

Salarisverhoging (3)

Als nieuw criterium voor recht op opname op de intensive care kan worden toegevoegd.

Het nieuwe criterium: elk Kamerlid dat tegen verbetering van de ­arbeidsvoorwaarden voor het verzorgende personeel heeft gestemd, komt achteraan in de rij.

Anjo Clement, Leiden

Koop vliegkilometers

Nu vliegen weer mogelijk is, is de vraag hoe we de lusten én de lasten van het vliegen verdelen. Dat kan door het totaal aantal gevlogen kilometers gelijk te verdelen tussen alle inwoners van Nederland.

Iedereen krijgt jaarlijks het recht op een bepaald aantal vliegkilometers. In 2017 vlogen we gemiddeld 5.000 kilometers per jaar (uit: Kerncijfers Mobiliteit uit 2018 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid). Voor een retourvlucht kan men jaarlijks maximaal 2.500 kilometer reizen.

Wie verder of vaker wil vliegen, kan de kilometers jaren opsparen, of kan extra vliegkilometers kopen van degenen die ze niet nodig heeft.

Met dit voorstel ontstaat een win-winsituatie; wie wil vliegen, kan blijven vliegen. Wie niet of weinig wil vliegen, krijgt door de verkoop van de vliegkilometers een beloning voor milieuvriendelijk gedrag. En wie geen geld heeft voor vliegen, krijgt een welkome aanvulling op het inkomen.

Vital van Looveren, Amsterdam

Baudet

Met afschuw las ik de column van Toine Heijmans (O&D, 24 juni) over private ‘beveiligers’ van Thierry Baudet, die een demonstrant afvoerden en hardhandig tegen de grond werkten. 

Dit is een vorm van eigenrichting die in Nederland onacceptabel is- los van het feit dat het ondenkbaar moet zijn dat een politieke beweging zulke beschermers kan inzetten om een vreedzaam demonstrant zijn grondrecht om zijn mening vrijelijk te uiten, af te pakken. Ook wanneer de foto van de politiek aanvoerder met een demonstrant er bij minder wervend is.

Willem van Tongeren, Twello

Meer over