Lezersbrieven

‘Geef leerlingen en studenten extra jaar’

De lezersbrieven van woensdag 24 februari.

Examenleerlingen van het Titus Brandsma Lyceum in Oss. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant
Examenleerlingen van het Titus Brandsma Lyceum in Oss.Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Brief van de dag

Geweldig dat er miljarden voor het onderwijs komen, maar de plannen van de minister zijn minder briljant. Het is beter om álle scholieren en studenten volgend jaar over te laten doen. Ze zijn geen ‘zittenblijvers’, maar krijgen een extra jaar om dit en vorig schooljaar te compenseren. Dan zijn wél alle lessen fysiek in de klas of collegezaal, en het dient ook om alle schoolreisjes, projectweken, eindmusicals en practica die schwung geven aan het onderwijs te laten plaatsvinden. Uitzonderlijke leerlingen en studenten die bij zijn met de stof hebben ook een fijn jaar: zij kunnen alle gemiste (sociale) activiteiten inhalen en extra verdieping of vakken krijgen.

Zo zijn de achterstanden in één schooljaar opgelost. Iedereen wordt gelijk behandeld, niemand is blijven zitten en de kansen op een goed vervolg nemen toe. Die miljarden kunnen dan naar het structureel verbeteren van het onderwijs en het zorgen voor goed opgeleide en betaalde docenten. En naar het verminderen van kansenongelijkheid door voortaan op school te zorgen voor bijles, zodat die niet alleen bereikbaar is voor kinderen van ouders met veel geld. Dan kunnen scholieren opgelucht ademhalen, de rest van dit jaar stressvrij afronden en meer tijd besteden aan sociale bezigheden. Eerst misschien vooral online maar straks, tegen de zomer, ook weer in het echt. Nu hebben de ministers het over bijlessen in de zomer, alsof iemand daar dan nog puf voor heeft. En alsof daar leraren voor zijn. Het lijkt me vreselijk als al dat geld straks gaat naar schimmige bijles-bureautjes die nu natuurlijk als paddenstoelen uit de grond schieten. En dan hebben we over een paar jaar weer een affaire over wat er toch met al dat geld gebeurd is.

Léontine Pranger, Amsterdam

Fietsen

Bij een stuk met de kop ‘Heeft Zweden het dan tóch veel beter gedaan dan Nederland?’, (Ten eerste, 23 februari) staat een foto met het onderschrift: ‘een project in Zweden om ouderen mee naar buiten te nemen: wekelijks een gratis ritje met een electrische fietstaxi.’

Graag wijs ik erop dat dit niet alleen een Zweeds, maar een wereldwijd project is, geïnitieerd in Denemarken door Ole Kassow, genaamd Cycling Whithout Age. Ook in Nederland zijn in veel steden ‘Fietsen Alle Jaren’-initiatieven actief. Gerund door vrijwilligers, gratis voor de passagiers. De site Fietsenallejaren.nl geeft informatie waar en hoe men kan aanmelden. Door de huidige lockdown kan helaas nauwelijks gereden worden, maar zodra er ruimte is, hopelijk mede door de vaccinaties, zijn vele vrijwilligers graag bereid om mensen die niet zelf kunnen fietsen, weer mee naar buiten te nemen.

Clemy van Koningsbruggen, Alkmaar

Jongeren

‘Jongeren moeten niet klagen, want het kan nog véél erger’: insert willekeurige vergelijking, zoals kamp Moria/de Tweede Wereldoorlog (O&D, 22 februari). Gelukkig leren scholieren dat dit een drogreden is: een valse vergelijking.

Een arts zegt tegen een patiënt met hernia ook niet: ‘Ach, er zijn ook mensen met darmkanker.’ Jongeren leveren vrijheid in om de kwetsbaren te beschermen, en wat krijgen ze als dank? Zelfs als experts aangeven dat het niet goed met ze gaat, worden ze niet serieus genomen. Graag gedaan hoor.

Lotte Kok, Utrecht

Onderwijs

Een overheid heeft de zorgplicht voor continuïteit van het onderwijs. Dan moet de regering dit toch op een gegeven ogenblik realiseren door leegstaande gebouwen, overheidskantines en dergelijke te vorderen om daar veilig les te kunnen laten geven? Roep de hulp in van de noodlijdende evenementenindustrie en militairen. Régel het.

Hans Schipper, Apeldoorn

Geldpot

Het lijkt me hoog tijd voor een OMT voor onderwijs. Betrek er een paar mensen ‘van de werkvloer’ bij, en niet alleen uit de Randstad . Het nu beschikbaar gestelde geld, 8,5 miljard, moet in 2,5 jaar worden uitgegeven.

De recente geschiedenis van het onderwijs leert dat de volgende voorspelling tamelijk veilig is: aan het eind van de rit wordt er gevraagd om meer geld. Deze bijzondere pot is uiteraard leeg, en niemand weet waar het precies aan op is gegaan.

Han Schutten, Venlo

OMT

Wat een mooi initiatief, een OMT voor het onderwijs! Vergeten jullie alleen niet om naast topwetenschappers van verschillende disciplines, die weten hoe je achterstanden het best kunt wegwerken en waar eenzame studenten echt mee geholpen zijn, ook ervaringsdeskundigen in jullie team op te nemen? Namelijk de jongeren zelf.

En voor tutoring, het bijspijkeren van leerlingen in kleine groepjes tijdens schooltijd, zijn echt niet alleen goed getrainde mensen nodig. Zet stagiaires in, dat kunnen wij best.

Maarten Westera, student docent Aardrijkskunde, Zutphen

Meer over