Ingezonden brieven

Geef in het poldermodel ook zelfstandigen een stem

Werkplekken bij seats2meet in Utrecht Hoog Catharijne waar veel zzp'ers aan het werk zijn. Beeld ©raymond rutting photography
Werkplekken bij seats2meet in Utrecht Hoog Catharijne waar veel zzp'ers aan het werk zijn.Beeld ©raymond rutting photography

Ingrid Thijssen van VNO-NCW zegt dat zij schijnzelfstandigheid wil aanpakken. Direct daarna vragen de interviewers haar of er binnenkort een arbeidsmarktakkoord komt met Tuur Elzinga van FNV. Een dag later, in het commentaar van Pieter Klok, wordt gesteld dat de nieuwe poldervoorzitters Thijssen en Elzinga de ideale bestuurders zijn voor een baanbrekend sociaal akkoord, veertig jaar na het akkoord van Wassenaar. Hier wordt vergeten dat de samenstelling van onze arbeidsmarkt in die veertig jaar drastisch is veranderd. Er zijn inmiddels 1,3 miljoen zelfstandigen in Nederland actief. Tot op heden wordt er voornamelijk over in plaats van met hen gesproken. Aangezien zelfstandigen deel uitmaken van de huidige arbeidsmarktproblematiek, dienen ze ook deel uit te maken van de oplossing ervan. Een nieuw sociaal akkoord kan daarom alleen baanbrekend zijn als het niet wordt gesloten tussen de traditionele polderpartijen, maar wanneer ook zelfstandigen een formele plek hebben aan de onderhandeltafel. Thijssen en Elzinga zijn echt vooruitstrevende bestuurders als zij dat beseffen en ernaar handelen.

Cristel van de Ven, voorzitter Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN)

Toeval

Dat succesvolle mensen hun succes soms te danken hebben aan toeval, lijdt geen twijfel meent Huub Buijssen. Maar het is ridicuul om het kopen van een staatslot te vergelijken met iemand die zijn ziel en zaligheid en veel geld heeft gestoken in de ontwikkeling van een bedrijf.

Je loopt geen risico met het kopen van een lot. Stel dat het na enige keren en na vele doorwaakte nachten, tranen en tandengeknars lukt om een succesvol bedrijf op te zetten, en je dan van je psychiater te horen krijgt dat het allemaal te danken is aan toeval en dat je daarom je winst moet delen met de onfortuinlijken. Dan trek je die zielenknijper over zijn designbureau en eis je op brute wijze een halvering van zijn tarief. Dat zal hem leren.

Koos Broek, Vlaardingen

Bloot

Soms zie ik blote peuters aan het strand. Dat doet me goed. Wat ik veel vaker zie: kleintjes die een zwembroek aan hebben waaronder een pamper, en in die pamper zit, zo te zien, een liter zeewater. Dat is ziek.

Mijn kinderen werden moeiteloos zindelijk toen ze ongeveer anderhalf jaar oud waren. Hoe? Door ze in hun blootje te laten lopen. Dan zien ze wat ze doen. Het was toen heel normaal dat kinderen voor hun tweede jaar zindelijk waren. Voor al dat preutse gepamper worden hele bossen omgehakt, ook dat nog.

Aleida Leeuwenberg, Amsterdam

Briefstemmen

Lang geleden, in de vorige eeuw, in een land hier ver vandaan, werden er verkiezingen gehouden. Voor het eerst mocht iedereen meedoen. Maar er was een probleem. De heersende minderheid had de grote meerderheid zo weinig onderwijs geboden dat veel mensen niet konden lezen en schrijven. Daarom stonden er op de stembiljetten kandidaten met hun foto en partijen met hun symbool. En dan waren er ook nog twee verkiezingen tegelijk: voor de president en voor de Kamer, en dus ook twee stembussen. Het ei van Columbus: het stembiljet voor de president was blauw, dat moest dus in de blauwe bus, terwijl ze voor de Kamer beide groen waren. Nu, decennia later, bedenken wij in Nederland een manier om per post te stemmen waarbij het juiste papier in de juiste envelop moet. Hoewel alle ouderen, ik incluis, hier beslist naar school zijn geweest, blijkt dit voor velen te moeilijk. Beste mevrouw Ollongren, het blauwe papier in de blauwe envelop, het groene in de groene. Gegarandeerd dat de ongeldige stemmen van 8 naar 0,8 procent zakken.

Tamme Hansma, Voorburg

Egoïst

Dat miniser Hugo de Jonge Maarten van Rossem wegzet als egoïst vind ik een minister onwaardig. Volgens informatie van RIVM zouden mensen van zestig en ouder vanaf 15 februari kunnen worden gevaccineerd. Ze zouden hier snel een oproep voor ontvangen. Als je vervolgens niets hoort en door het RIVM met een kluitje het riet in wordt gestuurd, zou ik net zo handelen als de heer Van Rossem. Helaas ben ik 62 en dus nog lang niet aan de beurt, maar om de heer van Rossem als burger zo neer te zetten getuigt van een ongekende arrogantie − er wordt niets gedaan aan het falende beleid van de GGD’s − en van geen besef wat de coronamaatregelen teweeg brengen.

Peter Overwijk, Amsterdam

Schimmelpenninck

Sander Schimmelpenninck neemt het met argumenten en een scherpe geest op voor Martijn Koning, wiens optreden bij Jinek hij ‘tamelijk briljant’ noemt, dwars tegen de publieke opinie, die Koning laf en kleingeestig heeft laten vallen. Dit verdient hulde. Het is een moreel standpunt tegen gemakzuchtige immoraliteit. Dat is een zeer schaars goed op dit moment.

Heleen Gerretsen, Amsterdam