LezersbrievenVrijdag 21 juni

Geef burgers ook eens een stem over woningbeleid

Joods Monument in Haarlem.Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Brief van de dag: Het recht om mee te bepalen

In haar column van 19 juni bespreekt Heleen Mees het effect van de globalisering op de vraag naar woningen in Amsterdam. Over een verwachte bevolkingsgroei van 60.000 personen in vijf jaar tijd. Ook in de randgemeenten van Amsterdam gaat het duizelingwekkend snel. Neem Haarlem: nog geen vier jaar geleden begon de plotseling gestegen vraag van vooral Amsterdamse huizenkopers op te vallen. Inmiddels is de aanblik van de soezende provinciestad radicaal aan het veranderen.

Duizenden panden zijn aangekocht en verbouwd om nieuwe inwoners te huisvesten, waaronder de laatste tijd ook veel expats. Laadbakken en werkverkeer vullen de straten. Het gemeentebestuur heeft daarnaast het plan opgevat om binnen vijf jaar door projectontwikkelaars nog eens tienduizend (!) woningen te laten bouwen, waarvan overigens maar een deel uit sociale woningbouw zal bestaan. Het zal de aantrekkingskracht van Haarlem als rustige woonomgeving voor altijd veranderen.

Onder veel inwoners bestaan zorgen over die plannen, die zijn bedacht door een relatief klein groepje politici en ambtenaren, waarvan een deel speciaal naar Haarlem is verhuisd om ze vorm te geven en uit te voeren.

De leefomgeving binnen de stad komt in grote mate verder onder druk te staan. En die bevolkingstoename moet maar klakkeloos worden aanvaard, alsof het een onafwendbaar ­natuurverschijnsel zou zijn.

In Haarlem, maar ook in Amsterdam, zouden de burgers het recht moeten hebben om mee te bepalen hoe hun stad er uit gaat zien, bijvoorbeeld met een lokaal referendum. Daar zou de vraag kunnen worden gesteld of het niet tijd is om terug te gaan naar woningbeleid van enkele decennia geleden, toen het principe van economische binding bepalend was voor het recht om zich in een gemeente te vestigen. Dat zou rechtvaardig zijn voor degenen die hun stad hebben gemaakt tot wat die is, of daar daadwerkelijk aan gaan bijdragen. Dat personen die met woonruimte willen speculeren dat niet kunnen, is dan jammer.

Arnoud Winkler, Haarlem

Druk, druk, druk

Klaas Knot heeft het druk en komt daarom eerder terug van het jaarlijks forum van de ECB. Uit de bijgeplaatste foto (Ten eerste, 20 juni) blijkt ook waarom hij het druk heeft: zijn werkplek is niet georganiseerd (ligt vol boeken die onmogelijk in één week te lezen zijn en geen plaats bieden voor een kopje koffie met mensen die met hem willen overleggen).

Heeft hij nog niet gehoord van empty desk-management? Hierdoor kan hij efficiënter werken en de krant lezen (kan ook digitaal) en daaruit opmaken dat de rendementen van de pensioenfondsen hoger zijn dan de rente bij de ECB en dus dat kortingen op pensioenen niet echt nodig zijn.

Bert Verhoef, Doetinchem

Veelbelovende vrouwen

De TU Eindhoven stelt vacatures voor de vaste wetenschappelijke staf in het eerste half jaar van werving alleen nog open voor vrouwen. Als universitair docent heb ik van dichtbij meegemaakt hoe veelbelovende vrouwelijke onderzoekers uiteindelijk kiezen voor een loopbaan buiten de universiteit.

In alle mij bekende gevallen komt dit niet doordat de universiteit vrouwen achterstelde. Integendeel, de oorzaak lag op een ander vlak: mijn vrouwelijke collega’s kozen – meer dan de mannen – uiteindelijk voor een betere balans tussen familie en werk. Een verstandige keuze.

De wens om een betere balans tussen mannen en vrouwen op de technische universiteit na te streven is lovenswaardig. De wijze waarop is onhandig gekozen. De universiteit kan beter nadenken over nieuwe parttimeconstructies voor de wetenschappelijke staf, waarbij de doorgroeimogelijkheden niet mogen worden geremd door een parttime-aanstelling. Dit komt zowel de kwaliteit van het werk als de kwaliteit van leven van de staf ten goede.

En hiermee halen we meteen de angel uit de discussie – natuurlijk moet de beste kandidaat worden aangenomen, waarbij gezien de huidige disbalans bij gelijke geschiktheid natuurlijk mag worden gekozen voor een vrouw. Maar het is waanzin om veelbelovende mannelijke kandidaten te belemmeren in hun academische loopbaan.

Martijn Vastenburg, docent human-technology interaction TU/e, Arnhem

Franse tolwegen

Ap Zwinkels vraagt zich in Opinie en Debat (20 juni) af of minister Van Nieuwenhuizen de tol op de Franse autowegen gaat aanpakken. Dat is helemaal niet mogelijk omdat de péages door particuliere maatschappijen aangelegd en onderhouden worden. De Fransen betalen geen wegenbelasting, maar dat is het zoveelste douceurtje van de staat om ‘gemor onder het volk’ de kop in te drukken.

Onderhoud van de routes nationales wordt gefinancierd uit de algemene middelen, een van de honderden subsidies/oorzaken waarom Frankrijk zijn begrotingstekort een decennium lang niet op orde heeft gekregen.

Rien Geurts, ’s-Hertogenbosch

Reizen per postkoets

Dat Toon Broekhuisen zich blijkens zijn brief van de dag van donderdag (hij is tegen ‘digi-dwang’ van banken) op zijn gemak voelt bij zijn desktop-computer omdat die veiliger zou zijn dan een mobieltje mag zo zijn, maar dan hoop ik wel dat hij Windows 10-1903 daarop draait. Anders is hij zeer vatbaar voor alle ongerechtigheid van het internet.

Hij vindt mobieltjes vanwege de kleine schermpjes en een draadloze verbinding die regelmatig wegvalt maar niets. Maar iedereen kan kiezen uit maten en soorten en zelfs uit besturingssystemen. Banken doen er goed aan het publiek te laten wennen en te overtuigen van veiligheid en gemak.

Dirk Schaap, Heerhugowaard

Meer over