Lezersbrieven20 december 2019

Gebruik het woord ‘actief’ niet onnodig

De ingezonden lezersbrieven van vrijdag 20 december.

Studenten in de collegezaal op de Erasmus Universiteit in Rotterdam.	 Beeld Marcel van den Bergh
Studenten in de collegezaal op de Erasmus Universiteit in Rotterdam.Beeld Marcel van den Bergh

Brief van de dag

Taalgebruik kan bekorend maar ook ergerlijk zijn. Dat laatste geldt voor onnodig gebruik van het woord ‘actief’. De afgelopen weken is er veel gezegd over het niet hebben van een ‘actieve herinnering’. Deze uitdrukking suggereert dat er ook een ‘passieve herinnering’ bestaat.

Welnu, voordat herinneringen actief (of passief) konden zijn, bestonden er al goede uitdrukkingen in onze taal: heldere en vage herinnering. Zeggen dat je ‘geen actieve herinnering’ aan iets hebt, impliceert dat je een vage of helemaal geen herinnering hebt. Het is dan duidelijker om te zeggen wat je wél hebt: ‘Ik weet het niet meer’, of ‘daar staat mij vaag iets van bij, maar precies weet ik het niet.’ Beide situaties zijn een beetje gênant als het om een belangrijke zaak gaat die je beter niet had vergeten.

Dan het woord ‘proactief’. Dat betekent dat je vooraf actief bent, om iets gedaan te krijgen of te voorkomen. Dus dat je je op tijd inzet voor een doel en niet gaat zitten afwachten. Daar hadden we toch het woord anticiperen voor? Anticiperen op iets impliceert dat je op tijd dingen regelt om je doel te bereiken (dus dat je proactief bent).

Misschien ben ik te negatief over nieuwe woorden of uitdrukkingen. Wellicht is ‘proactief’ een prima woord voor mensen die door een slecht geheugen regelmatig in problemen komen. Zij zouden er goed aan doen een ‘proactieve herinnering’ te ontwikkelen.

Ben Pelzer, Nijmegen

Jules Deelder

De man in het zwart die Nederland lange tijd behoorlijk kleurrijk heeft gemaakt.

Tin Janssen, Amsterdam

Toeslagen

Inmiddels is het duidelijk dat de schijnrechtvaardigheid van een nodeloos ingewikkelde wetgeving, het toeslagensysteem, niet te handhaven is. Heel veel mensen krijgen toeslagen, waarmee impliciet erkend wordt dat de bijstand en het minimumloon te laag zijn.

De rechtse partijen moeten hun kromme ethiek laten varen, waarbij veelverdieners financieel gestimuleerd worden om nog meer te verdienen en economisch zwakkeren gestraft worden met controles, achterdocht en kortingen voor hun inspanningen vooruit te komen in het leven. De linkse partijen moeten hun angst laten varen geld te geven aan wie het niet per se nodig heeft.

Ga naar een systeem van onvoorwaardelijk basisinkomen, zodat een heleboel controle, fraude, rechtszaken en vooral maatschappelijke ellende vermeden wordt. Laat de Sociale Verzekeringsbank, die de kinderbijslag en de AOW uitkeert, de toeslagen aan iedereen uitkeren. Haal dat geld terug door de kerstboom aan heffingskortingen weg te halen. Mocht er een tekort overblijven: doe gerust de hoogste schijf van de inkomstenbelasting omhoog. Doe niet langer alsof Nederland arm is: verdeel de welvaart beter.

Rinus Scheele, De Bilt

Geslachtofferd

Een kind snapt dat zwartgelakte rapporten een klap in het gezicht zijn van onterecht geschoffeerde burgers. De top van de Belastingdienst is niet dom. Dat betekent dat zij willens en wetens hun politieke baas hebben geslachtofferd. Dat gedrag staat haaks op de belofte in de ambtseed, ‘ik zal het vertrouwen dat de burger in mij stelt niet beschamen’. De Belastingdienst, ooit het voorbeeld van integriteit, heeft juist een persoon als Menno Snel nodig. Daarom is het een gemiste kans dat de Tweede Kamer, onder de verwachtingsvolle ogen van de benadeelde burgers, hem geen breed mandaat gaf om de Belastingdienst te hervormen. Minister Hoekstra en premier Rutte faalden ook door niet vierkant achter hun staatssecretaris te gaan staan en de strijd met verzakende ambtenaren aan te gaan. De slagkracht van de overheid is door deze affaire aangetast.

Henk Bruning, Amsterdam

Buurtpreventie

‘Inbreker trekt zich niets aan van Buurtpreventie’, kopt de Volkskrant, over onderzoek onder gedetineerde inbrekers. Geen wonder, dat zijn juist de inbrekers die gepakt zijn. Inbrekers die zich wel iets gelegen laten liggen aan de waarschuwingsbordjes lopen natuurlijk nog gewoon vrij rond. Ik zou die bordjes dus maar laten staan.

Wil Dijkstra, Weesp

Klimaatfanatici

Remko Schuur schreef dat hij graag zou zien dat klimaatsceptici in plaats daarvan klimaatcriminelen worden genoemd. Is het gezien de actieve rol van klimaatfanatici, niet meer voor de hand liggend, juist fanatici zo te benoemen? Sceptici zijn mensen, die iets betwijfelen. Die kun je toch geen criminaliteit in de schoenen schuiven? De wens van de heer Schuur sceptici letterlijk te criminaliseren, lijkt toch echt de richting van een intolerante religie uit te gaan. Wie is daarmee gediend?

C.G. Oosterbaan, Monnickendam

Boeren

Ik heb altijd gedacht dat boeren zes, zeven dagen in de week van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat bezig zijn om hun bedrijf draaiende te houden. Maar dat blijkt dus reuze mee te vallen.

Cyril Lansink, Nijmegen

Uit het slop

De spoedwet voor lagere stikstofuitstoot is aangenomen; de bouw kan weer uit het slop getrokken worden. En wanneer wordt de natuur eindelijk uit het slop getrokken?

Marian Peterse, Utrecht

Meer over