LezersbrievenMaandag 03 juni

Gebruik algoritmes voor andere kwesties dan etnisch profileren

De ingezonden lezersbrieven van maandag 3 juni.

Redactie
Metrostation van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Beeld Jannes Linders
Metrostation van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam.Beeld Jannes Linders

Brief van de dag

Naar aanleiding van de berichtgeving in onder andere de Volkskrant (Ten eerste, 21 mei) lijkt de veronderstelling gerechtvaardigd dat een stel ambtenaren tijd en geld heeft gevonden om een aantal algoritmes te (laten) ontwikkelen die etnisch profileren mogelijk maakt, met als uitgangspunt fraude te voorspellen op basis van etniciteit.

Natuurlijk, hun doelstellingen passen in de kaders van de samenleving die deze ambtenaren kennelijk voor ogen hebben. Een surveillancestaat?

Maar, was het niet veel verstandiger geweest als die tijd en dat geld waren benut om een heel ander algoritme te ontwikkelen, namelijk één die voorspelt welke budgetoverschrijdingen te verwachten vallen bij allerlei plannen van de overheid en bij zelfstandig bestuursorganisaties?

De rij met echecs is immers welhaast eindeloos. De Betuweroute, de Noord-Zuidlijn, het CBR, het UWV, het Ministerie van Defensie, de Belastingdienst, en ga zo maar door. Allemaal instanties die verantwoordelijk zijn voor de verspilling van meerdere miljarden belastinggeld per jaar als we de media en verschillende onderzoeksbureaus mogen geloven. En allemaal echecs met dezelfde structuren, historie en kenmerken. En laten dat nu precies de ingrediënten zijn voor een goed voorspellend algoritme. Alle data zijn beschikbaar, ik zou zeggen, ontwikkelen dat ding. Mocht het zo zijn dat deze ambtenaren werken met een taakstellend budget, dan voorspel ik, zonder algoritme, dat ze hun taakstelling moeiteloos zullen overtreffen zonder dat ze onze samenleving teisteren met hun overdreven wantrouwen ten opzichte van de inwoners van ons mooie land. Aan de slag.

Jan Venekamp, Beilen

Shell en Curaçao

Op 30 mei 1969 stond ik op een sleepboot in de haven van Willemstad met een waterkanon de branden te blussen (‘De revolte die Curaçao voorgoed veranderde’, Ten eerste, 31 mei). Ik wist toen al: dit gaat niet goed. De echte klap voor Curaçao moest nog komen: het vertrek van Shell in 1985.

De regering stond met de rug tegen de muur en Shell profiteerde daarvan door te vertrekken zonder de rommel op te ruimen. Nu zit het eiland met een verroeste, werkloze raffinaderij en een groot asfaltmeer.

Maar er is een oplossing: laat Shell de achterstallige winstbelasting in Nederland compenseren met het opruimen van de raffinaderij-installaties en het asfaltmeer.

Pim Pietersz, Voorburg

Laaggeletterdheid

‘Vernooy doet al jaren onderzoek naar leesonderwijs en blijkt doorgaans gelijk te hebben,’ schrijft Aleid Truijens (Opinie, 1 juni), en ‘18 procent van de 15-jarigen is laaggeletterd.’ De conclusie: er mankeert van alles aan ‘instructie op de basisschool en aan oefening’.

Mijn conclusie wijkt af. Ik heb jaren in het basisonderwijs in de educatie (alfabetiseringsprojecten) leesinstructie gegeven. Wat écht werkt om kinderen en volwassenen beter te laten lezen: motiveer ze. Laat ze lezen wat zij interessant vinden, lees veel voor en laat ze ervaren dat lezen je wereld groter maakt. Door het eindeloos oefenen van saaie rijtjes woorden raken kinderen gedemotiveerd, en krijgen ze een hekel aan boeken.

Natuurlijk moet je een paar minuten per dag rijtjes oefenen. Maar door snuffelen in de bibliotheek, zoeken naar de boeken die jij boeiend vindt en luisteren naar iemand die voorleest, blijft het kind lezen en dus oefenen. Boeiende literatuurlessen in het voortgezet onderwijs, ook op het vmbo, creëren lezers.

Ineke van Haastrecht, Hoofddorp

Europese Unie

‘De Europese Unie werd opgericht door mensen die angst hadden voor het verleden’, schrijft Martin Sommer (Opinie, 1 juni).

Niets is minder waar. De grondleggers van de EU, Monnet, Schuman, Adenauer c.s., hadden juist de moed om de Europese landen uit hun nationalistische element te halen na twee rampzalige oorlogen, met rationele uitgangspunten. Van angst is daarbij nooit sprake geweest.

Niko Hiep, Den Haag

Schoolreisjes

In 1953 zat ik op een parochieschool en moesten mijn ouders 7,50 gulden betalen voor een schoolreisje. Toen een gigantisch bedrag, maar mijn ouders konden het, hetzij met moeite, betalen. Een aantal kinderen kon echter niet mee. Mijn moeder vond dit zo onrechtvaardig, dat zij aan de pastoor vroeg om de parochie voor de schoolreisjes te laten betalen. Dat deed hij en sindsdien kon iedereen mee.

Ik ben nog altijd trots op mijn moeder voor deze moedige daad. Het is voor mij onbegrijpelijk dat, na zoveel jaren, het schoolreisjesprobleem (Ten eerste, 31 mei) nu pas wordt opgelost.

Marijke Geldof -Thijssen, Amsterdam

PRI-therapie

Jaren geleden las ik een boek van therapeut Ingeborg Bosch (Magazine, 1 juni). Het stond mij tegen dat haar ideeën niet falsifieerbaar waren: als je ontkent dat een bepaald probleem bij jou speelt, kan dit altijd worden geïnterpreteerd als een afweerreactie die erop wijst dat er dus juist iets aan de hand is. Dit is precies wat er nu in de praktijk lijkt te gebeuren.

Ook is het weinig helpend om te stellen dat iedereen jeugdtrauma’s heeft. Iedereen maakt weleens iets vervelends mee, maar laten we de term trauma reserveren voor werkelijk schokkende ervaringen.

Emilie Prast, Oegstgeest

Meer over