opiniestikstof

Ga stikstofcrisis te lijf met vrachtwagens op treinen en fusie van België, Nederland en Luxemburg

Met vrachtwagens op ­treinen vermindert de stikstof-emissie en is economische groei mogelijk, betoogt Paul Benjaminse.

Beekje in de Ardennen Beeld Imageselect
Beekje in de ArdennenBeeld Imageselect

De stikstofcrisis is als een storm in een glas water. In een zwaar verstedelijkt land als Nederland waarbij de Randstad, Brabant en de regio Arnhem-Nijmegen samen als een grote metropool eenderde van het land ­beslaan, kun je natuurlijk nooit ­praten over een evenwichtige ver­houding met de natuur.

Als men ter vergelijking het Rijn-Roergebied of de agglomeratie Parijs als land beschouwt, dan zou daar volgens de Europese normen het verkeer acuut moeten worden stilgelegd en de helft van de bevolking naar het platteland moeten worden gedeporteerd, omdat de inwoners zelf al te veel uitlaatgassen produceren, laat staan de honden, de katten, et cetera.

Fuseren met België

Maar noch in Duitsland, noch in Frankrijk heeft men last van nog meer draconische maatregelen omdat er immers nog heel veel ontvolkt platteland is en er honderden kilometers uitgestrekte bossen zijn.

Om in Nederland ruim aan de normen te voldoen, hoeven we slechts te fuseren met België en Luxemburg. Als we de groene long van de Ardennen in ons gezamenlijk land welkom ­mogen heten, dan kunnen we volgens de normen rustig 130 kilometer blijven rijden. En het heeft ook voordelen voor de diversiteit van de natuur in een groter land. Eindelijk ­krijgen we hoge heuvels en een beetje wintersportvakantie in eigen land. En dan heb ik het nog niet eens over de diversiteit van de keuken, de biercultuur en de goedkope benzine van Luxemburg.

Maatregelen

Los van de gedachte dat we de stikstofcrisis in groter verband dus zouden kunnen relativeren, moeten we natuurlijk maatregelen nemen die onze samenleving duurzaam inrichten. Werkelijk zinvol zou de aanleg van een aparte railinfrastructuur zijn voor het ‘treinen’ van vrachtwagens, zoals in Zwitserland.

Nu al gelden de rechterrijbanen van snelwegen als de A2, de A4, de A15 en de A27 als een aaneengesloten trein van vrachtwagens, maar dan wel met een eigen uitstoot per vrachtwagen en de hoge kans op files en (dodelijke) ongelukken.

Trucks op de trein

Hoogfrequente treindiensten voor trucks op rail-infrastructuur, zoals die in Zwitserland bestaan, zouden niet alleen een verbetering betekenen voor het milieu, maar ook voor de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer. Laden en lossen van vrachtwagens op treinen kan tegenwoordig snel en indien men de kosten voor het gebruik laag houdt, zal het systeem intensief kunnen worden gebruikt. Terminals op strategische plekken in Nederland, maar ook in België en Duitsland kunnen bediend worden door frequente treinen die met gemiddeld 150 km/uur, de afstanden in kortere rij- en rusttijden bedienen. Het zou een logische innovatie zijn.

Bovendien zou een parallelle rail-­infrastructuur de bypass kunnen zijn als de hoofdinfrastructuur weer eens door een technische storing of ongeval verstopt raakt, met duizenden gestrande treinreizigers tot gevolg.

Halve maatregelen brengen ons land niet verder naar economische groei in de stikstofcrisis. Zwitserland met zijn 8,5 miljoen inwoners, de helft van Nederland, investeert de komende jaren bijna 12 miljard euro in het spoor, los van het onderhoud. Misschien moet men maar eens afstappen van al te klinische berekeningen voor dit soort investeringen. We heffen ook geen tol meer voor iedere brug. De toekomst heeft een visie ­nodig.

Paul Benjaminse is publicist en vervoerscartograaf.

Meer over