Financiering basisbeurs moet uit de hoge hoed komen

De ingezonden lezersbrieven van woensdag 12 oktober.

null Beeld anp
Beeld anp

Brief van de dag: Uit de hoge hoed

Het CDA wil de basisbeurs voor studenten terug. 'Door de ov-studentenkaart te schrappen, zegt het CDA, wordt geen afbreuk gedaan aan de financiële kwaliteitsimpuls die het onderwijs kreeg dankzij het leenstelsel' (Ten eerste, 11 oktober).

Dit roept herinneringen op aan de verkiezingscampagne in 2010. Het CDA wilde de basisbeurs behouden en investeren in de kwaliteit van het (hoger) onderwijs, zonder geld bij te leggen. Uit de hoge hoed kwam de langstudeerboete. Veel protest van heel academisch Nederland. Een kabinetsval later bleek het CDA gezwicht voor de rede en gaf lijstrekker Buma in augustus 2012 ten overstaan van Utrechtse studenten aan de langstudeerboete te willen afschaffen.

Niet met de nederigheid van iemand die graag zijn fout wil herstellen, maar triomfantelijk: 'Het bier is daar,' voegde Buma nog grijnzend toe.

Nu werpt het CDA zich weer op als voorvechter van laagdrempelig onderwijs, gewapend met optimistische kostenplaatjes.

Hoewel ik ergens wel nieuwsgierig ben, heb ik dit keer niet echt de behoefte erachter te komen welke manier van creatief bezuinigen het CDA in de hoge hoed heeft zitten.

Niek van der Leer, Den Haag, voormalig studentenraadslid TU Delft

De allermooiste natuur

Voor de provincie Overijssel is het ongetwijfeld een goede investering om voor de verkiezing van het 'Mooiste Natuurgebied van Nederland' een paginagrote advertentie achterop de Volkskrant van 11 oktober te kopen. De drie gebieden met de meeste stemmen ontvangen immers elk een bedrag van 300 duizend euro om te investeren in de verbetering van hun gebied. Maar als de verkiezing ontaardt in een pr-oorlog waarbij alle provincies publiek geld inzetten om publiek geld te bemachtigen, kunnen we er beter meteen mee ophouden. Voor je het weet is door de gezamenlijke provincies zo maar veel meer ingezet dan de 900 duizend euro die er te verdelen valt.

Eric Jansen, Wageningen

null Beeld anp
Beeld anp

Maankwartier

In de Volkskrant van 11 oktober 2016 laat Kirsten Hannema de spoorbouwmeesters vertellen waaraan de stations van de toekomst moeten voldoen. Ik heb de twee pagina's met plezier gelezen. Vooral voorbeelden boven de grote rivieren illustreren het item. 'In het nieuwe station begint de stad.'

Het mag dan zo zijn dat Michel Huisman met zijn situationistische denkbeelden de hele moderne architectenwereld op het verkeerde been heeft gezet, een afbeelding van zijn 'Maankwartier' had in het Volkskrant-artikel niet misstaan.

Dit in uitvoering zijnde nieuwe station voldoet namelijk uitstekend aan de leidraden voor toekomstige stationsplannen in Nederland, zoals de Volkskrant meldt: bouw een icoon, doorbreek barrières en creëer openbare functies. Het Heerlens project verdient de aandacht ook al zijn er drie oude stations ter plaatse afgebroken.

Ton van Mastrigt, voormalig stedenbouwkundige van Heerlen

'Gematigde' rebellen

In zijn Voetnoot (11 oktober) schrijft Arnon Grunberg dat Obama met zijn politiek van non-interventie in Syrië de beste onder alle slechte keuzen heeft gemaakt. Ik deel die visie niet. De VS moesten en moeten zich ook nu nog onthouden van iedere steun aan 'gematigde' rebellen. Rebellen zijn nooit gematigd. Wie meent in hen de ware democraten te zien zal bedrogen uitkomen. In Syrië is een burgeroorlog gaande die religieus is geïnspireerd. Het wordt tijd dat het Westen beseft dat de rol die zij zich in het Midden-Oosten aanmeet geen vrede kan brengen. Die komt alleen wanneer de bloedige religieuze strijd is uitgewoed. Dat kan lang duren!

Lukas van der Drift, Zeist

Perspectief

Renske Leijten betoogt dat het basispakket voor de zorg voor de individuele patiënt de laatste jaren verkleind is. Kees Kraaijeveld ziet dit anders (O&D, 11 oktober). Het totaal aan zorguitgaven behorende tot het basispakket is juist gegroeid, zoals blijkt uit de rijksbegroting. Beiden zijn juist, het één is niet meer waar dan het andere. Het is maar vanuit welk perspectief je het bekijkt.

Pierre Waelen, huisarts, Zevenhoven

Kunstgras

Gerard Reijn schrijft dat Zwolle de enige gemeente is die zijn kunstgras met 'plastic bolletjes' heeft laten aanleggen (Ten eerste, 11 oktober). Daarmee doet u de gemeente Nijmegen tekort. Ook hier is ruim tien jaar geleden gekozen om alle door de gemeente aangelegde kunstgrasvelden met tpe-korrels in te strooien. Daardoor kunnen de voetbalclubs in onze stad zich nu gelukkig prijzen. Iedereen die zich trouwens wel eens op een wat warmere dag op een met gemalen autobanden ingestrooid veld begeeft snapt door de stank deze keuze onmiddellijk.

Bernard van Raaij, voorzitter Blauw-Wit, Nijmegen

Meer over