CommentaarGenetische manipulatie

Europese GMO-wetgeving loopt hopeloos achter de feiten aan

De Europese wetgeving voor genetische manipulatie loopt achter de feiten aan. Nieuwe regels zijn nodig.

null Beeld ANP
Beeld ANP

Op het eerste gezicht is de uitspraak van woensdag van het Europese Hof over gentechnologie een overwinning voor de tegenstanders van gerommel met levende organismen. Het Hof beargumenteerde dat moderne gentechnieken, waarbij geen vreemd dna in planten of dieren wordt geplakt maar alleen eigen genmateriaal gehusseld, toch gewoon ook genetische manipulatie zijn. En dus gebonden aan de strikte wetgeving uit 2001, die gengerommel nauwelijks toelaat.

Terwijl elders gentechbedrijven vrij spel hebben, is Europa al decennia zeer terughoudend. Om allerlei redenen is daar iets voor te zeggen. Gehussel met organismen mag niet lichtvaardig gebeuren, al was het maar omdat consumenten willen weten wat er op hun bord ligt.

Het oordeel kwam op verzoek van Franse boerenorganisaties die vrezen voor een stiekeme opmars van gentech in de gangbare landbouw. Klassieke veredeling, via kruisen van mutanten en selectie, gaat hen al ver genoeg. Omdat, is de redenering, daar de natuur zelf bepaalt wat wel en niet levensvatbaar is, en het risico voor mens en milieu dus beperkt.

De uitspraak van het Hof is een zuiver juridische, die erop neerkomt dat het moderne gengerommel in feite gewoon menselijk ingrijpen is in de genetische opmaak van organismen. De precieze techniek is niet relevant, waar het om gaat is dat de wet er is om risico’s uit te bannen. Alleen ingrepen die aantoonbaar veilige organismen en producten opleveren, worden toegelaten.

De realiteit is echter dat ook op de Europese markten al lang planten en producten te koop zijn, vooral uit de VS en China, die via gengehussel met populaire technieken als Crispr/Cas9 zijn gemaakt. Omdat daarin alleen soorteigen genen voorkomen, zijn zulke producten op geen enkele manier te onderscheiden van producten die via klassieke kruising zijn veredeld.

Dat maakt de vaststelling van het Hof dat de genwetgeving ook voor die technieken geldt niet alleen onmogelijk te handhaven. Het betekent vooral dat de Europese GMO-wetgeving hopeloos achter de feiten aan loopt. De starre weigering van Europa om gentech toe te laten was wellicht ooit terecht toen genetische manipulatie per definitie onnatuurlijk resultaat had. Nu genetici een natuurlijker alternatief hebben ontwikkeld, moet Brussel aan de slag om daar zinnige regels voor te formuleren.

Meer over