CommentaarPeter Giesen

Europa moet zich niet te snel rijk rekenen bij team-Biden

Antony Blinken, minister van Buitenlandse Zaken in het aanstaande kabinet-Biden.  Beeld AFP
Antony Blinken, minister van Buitenlandse Zaken in het aanstaande kabinet-Biden.Beeld AFP

Ook onder Biden zullen de VS zich meer op Azië richten en minder op Europa.

Peter Giesen

De nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken groeide op in Parijs en spreekt vloeiend Frans. Voor de Europeanen zal de diplomatieke ­Antony Blinken een verademing zijn na de lompe Mike Pompeo, die tot op het laatst steun bleef verlenen aan de leugenachtige en ondemocratische samenzwerings­theorieën van Donald Trump.

De eerste benoemingen van Joe Biden zijn goed nieuws voor Europa en iedereen die internationale samenwerking een warm hart toedraagt. Na vier jaar van chaos, amateurisme en vulgariteit kiest Biden voor deskundigheid, ervaring en diplomatie. Anders dan Donald Trump ziet Biden de wereld niet als een nulsomspel waarbij Amerika moet winnen ten koste van anderen. Hij gelooft dat de wereld beter kan worden door samen te werken. Symbool daarvan is de benoeming van John Kerry tot klimaatgezant. Europa heeft in de Verenigde Staten weer een bondgenoot in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Toch doet Europa er goed aan zich niet te rijk te rekenen. De relatie met de VS zal ongetwijfeld verbeteren, maar de onderliggende spanningen zullen niet verdwijnen. Ook onder Biden zullen de VS zich meer op Azië richten en minder op Europa. Ook zullen ze van Europa verwachten dat het meer verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen verdediging.

Bovendien is het onzeker hoe lang de welwillendheid van de VS zal duren. De presidentsverkiezingen hebben pijnlijk duidelijk gemaakt hoe gespleten Amerika is; over vier jaar kan de balans weer naar de andere kant doorslaan. Zo hangt de transatlantische relatie niet alleen af van het buitenlands beleid, maar juist ook van het binnenlands beleid van de VS.

In dat opzicht moeten de eerste benoemingen van Biden met iets meer reserve worden begroet. De nieuwe president leunt sterk op ervaren krachten uit het tijdperk-Obama. In 2016 lieten de Amerikaanse kiezers door de keuze voor Trump weten dat Obama in hun ogen te weinig had gedaan voor gewone Amerikanen. Hopelijk laten volgende benoemingen – op binnenlandse posten – meer frisheid en nieuw elan zien. Biden moet in elk geval de sociale ongelijkheid reduceren en de toegang tot de gezondheidszorg verbeteren om niet te eindigen als een intermezzo in het Trumpisme.

In het Volkskrant Commentaar wordt het standpunt van de krant verwoord. Het komt tot stand na een discussie tussen de commentatoren en de hoofdredactie.

Meer over