CommentaarSander van Walsum

Er valt veel te zeggen voor Zeeland, maar je moet het wel verkópen

De verhuizing van het Korps Mariniers was zo logisch dat de minister heeft verzaakt haar te verkopen.

De marinierskazerne in Doorn verhuist naar Vlissingen. Doorn wilde de kazerne renoveren, maar minister Hans Hillen van Defensie kiest voor nieuwbouw in Zeeland. Beeld ANP
De marinierskazerne in Doorn verhuist naar Vlissingen. Doorn wilde de kazerne renoveren, maar minister Hans Hillen van Defensie kiest voor nieuwbouw in Zeeland.Beeld ANP

De meeste operationele eenheden van het Korps Mariniers zijn sinds de jaren vijftig ondergebracht in de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn.

De inwoners van dit dorp weten niet beter en zo’n driekwart van hen is dan ook sterk gekant tegen de voorgenomen verhuizing van de mariniers naar Vlissingen − net als de meeste mariniers zelf. Daarmee is niet gezegd dat de Utrechtse Heuvelrug een logische vestigingsplaats is voor een korps met een overwegend maritiem karakter. Nog afgezien van het feit dat de Van Braam Houckgeestkazerne onvoldoende ruimte biedt voor de activiteiten die de gebruiker er zou willen ontplooien.

Voormalig minister van Defensie Hans Hillen had dus goede redenen om voor Vlissingen als vestigingsplaats van de zeesoldaten te kiezen. Gesteld dat de nieuwe faciliteiten inderdaad ‘fit for purpose’ zijn, en gesteld dat Zeeland inderdaad de ruimte voor oefeningen biedt die in Doorn ontbreekt. Vlissingen zou het visitekaartje moeten zijn voor de krijgsmacht die Nederland wil hebben.

Daar komt bij dat er veel voor te zeggen is om Zeeland enige compensatie te bieden voor het recente vertrek van verschillende rijksdiensten − tot de schelpdiereninspectie aan toe. Al met al zou de verhuizing toch goed te verkopen moeten zijn aan de politiek en aan de betrokken mariniers.

Wellicht hebben Hillen en zijn medestanders aan dit onderdeel van de operatie echter te weinig aandacht besteed. Zij lijken zich op het standpunt te hebben gesteld dat hun solide argumenten voor zichzelf zouden spreken en dat een hiërarchisch instituut als het Korps Mariniers zich wel naar de wens van de minister zou voegen.

Daarmee hebben ze miskend dat maatschappelijke bewegingen niet aan Defensie voorbij zijn gegaan. De leiding heeft, meer dan vroeger, te maken met mondige werknemers en partners van wie de meeste werken. Hun verzet tegen de verhuizing plaatst Defensie dus voor een groot probleem. Temeer omdat mariniers in andere sectoren gewilde arbeidskrachten zijn. De vraag is hoeveel leegloop het korps zich kan veroorloven voor een goed verdedigbare maar slecht verkochte verhuizing.

Meer over