ColumnIbtihal Jadib

Er moet een wet komen die het weggooien van sperma strafbaar stelt

Ibtihal Jadib Beeld
Ibtihal Jadib

Misschien moet er in Nederland een wet komen die het weggooien van sperma strafbaar stelt.

Een paar weken geleden schreef ik over Oum El Banine, een opvanghuis voor ongehuwde moeders in Marokko, dat wat mij betreft een koninklijke onderscheiding verdient. Het feit dat zo’n opvanghuis nodig is, mag gerust diep triest heten en verontwaardiging oproepen. Maar gelukkig staat Oum El Banine in een land hier 3.000 kilometer vandaan; de lui die daar wonen kunnen zich nou eenmaal niet meten met ons hier, in het ontwikkelde Westen. Vraag om beschaving en wij steken brullend onze handen in de lucht.

Bij het Amerikaanse Hooggerechtshof wordt de definitie van beschaving iets omgekneed dankzij de benoeming van twee conservatieve rechters door de vorige, malle president. Het hof heeft onlangs een nieuwe wet in Texas goedgekeurd waarin abortus vanaf zes weken zwangerschap wordt verboden. Om er zeker van te zijn dat dit verbod wordt nageleefd, krijgen burgers 10 duizend dollar als ze iemand aangeven die de wet overtreedt. Dat kan de betrokken vrouw zelf zijn of haar arts die de ingreep uitvoerde, maar ook ieder ander die behulpzaam is geweest bij de abortus. Zo las ik dat de partner die zijn vriendin naar de kliniek heeft gereden, ook strafbaar is.

Texas staat niet op zichzelf. In bijna dertig Amerikaanse staten is beperkende abortuswetgeving in de maak of aangenomen, waarbij het in de helft van de gevallen gaat om zogeheten heartbeat bills. Deze verbieden abortus vanaf zes weken omdat vanaf dat moment een hartslag detecteerbaar is. Nu heb ik zelf twee voldragen zwangerschappen mogen doormaken en ik kan u vertellen: met zes weken valt er niet zoveel te zien. Door een eerdere miskraam had ik zo vroeg mogelijk een echo geboekt, om vervolgens met samengeknepen ogen te turen naar drie vage pixels op het scherm. Een spook uit een griezelfilm heeft duidelijke contouren. Toch zou ik in het huidige Texas vanaf dat moment al worden aangemerkt als een broedkip zonder zeggenschap.

Gelukkig is Amerika ook ontzettend ver weg, hier in Europa zitten de kippetjes er comfortabel bij. Dan tellen we Polen, Hongarije, Liechtenstein, Andorra, Malta en Vaticaanstad even niet mee, daar spreken ze toch van die moeilijke talen. De boom in met die rare landen. Uiteindelijk gaat het erom dat wij het in ons eigen landje wél normaal regelen. Vooruit, dan negeren we de aanwezigheid van de SGP in de Tweede Kamer en het feit dat de ChristenUnie deel uitmaakt van het kabinet, maar verder hebben we hier he-le-maal niets te vrezen.

Sowieso moeten vrouwen minder zeuren. Dat gedram over zelfbeschikking is zó jaren zeventig, daar kun je echt niet meer mee aankomen. Bovendien is het helemaal niet leuk voor mannen om steeds te worden overgeslagen. Zij worden structureel genegeerd door iedereen, ga maar na: hoeveel regels zijn er die mannen voorschrijven wat ze met hun lijf mogen doen? Juist. En dat terwijl mannen zulke gulle gevers zijn van al dat leven. Ik stel daarom voor dat wanneer christelijke partijen werkelijk al het leven willen beschermen vanaf het allerprilste begin, er een wet moet komen die het weggooien van sperma strafbaar stelt. Een man mag daar niet lichtvaardig toe besluiten. Iedere burger die een man erop betrapt een verdacht zak- of handdoekje weg te moffelen, wordt met 10 duizend euro beloond als hij/zij daarvan aangifte doet. Voor de mensen die nu beginnen te steigeren over de verstrekkende gevolgen van deze wet heb ik een waterdicht argument: God heeft het zo gewild. Heus.

TEKST

Meer over