Opinie

Eerste Kamerleden participeren juist in de samenleving

De Jonge Democraten hebben duidelijk weinig van democratie begrepen.

Senator Loek Hermans tijdens de VVD-fractievergadering. De voorzitter van de VVD-fractie heeft zijn vertrek uit de Eerste Kamer aangekondigd na een kritische uitspraak van de ondernemingskamer over Meavita. Hermans leidde de raad van commissarissen bij het thuiszorgbedrijf, dat in 2009 na wanbeleid omviel. Beeld anp
Senator Loek Hermans tijdens de VVD-fractievergadering. De voorzitter van de VVD-fractie heeft zijn vertrek uit de Eerste Kamer aangekondigd na een kritische uitspraak van de ondernemingskamer over Meavita. Hermans leidde de raad van commissarissen bij het thuiszorgbedrijf, dat in 2009 na wanbeleid omviel.Beeld anp

Zo spreken zij namelijk van een Eerste Kamer die, wegens nevenfuncties, 'allerhande slecht uitkomende wetgeving tegenhoudt'. Dit is een misvatting van formaat. De afgelopen zittingstermijn heeft de Eerste Kamer slechts acht wetten weggestemd. Aangezien de senaat niet beschikt over het recht van amendement, is dat ook wat hun feitelijke invloed geweest is. Bang hoeven we dus niet te zijn dat lobbyisten via de senaat de democratie kapen.

Daarnaast spreken deze zogenaamde democraten van 'bijbaantjes' die 'grote belangenverstrengelingen' met zich mee brengen. Opnieuw een schot naast de roos. Ten eerste is het Eerste Kamerlidmaatschap zelf een deeltijdbaan, met slechts een werkdag per week. De andere functies van een senator zijn wellicht tijdrovender dan het Eerste Kamerlidmaatschap zelf. Nevenfuncties kwalificeren als 'bijbanen' is daarom een vertekening van de werkelijkheid.

Kloof

Bovendien staan de Jonge Democraten altijd vooraan als er geklaagd kan worden over de 'kloof tussen burger en politiek'. Dit verwijt is de huidige senatoren niet te maken. Juist Eerste Kamerleden participeren door hun nevenfuncties in de samenleving, doen zo praktische ervaring op die het wetgevingsproces verbetert en zijn niet, zoals hun collega's aan de overkant in de Tweede Kamer, volledig los van de samenleving.

De meest grove misvatting in het artikel van de JD is echter dat de senaat tegen corruptie zou aanschurken. Waar doelen deze auteurs op? Menen zij nou werkelijk dat onze democratisch gelegitimeerde senaat een corrupte bende is? En onze politieke partijen, inclusief D66, werken mee aan en legitimeren dat systeem? Natuurlijk niet. Het is duidelijk dat de JD met wat forse uitspraken probeert goedkope media-aandacht te scoren over de ruggen van gerespecteerde senatoren. Daar komt bij dat senatoren zelden het woord voeren over aandachtsgebieden waarin zij ook buiten hun werk in de Eerste Kamer actief zijn.

Moet er dan niets veranderen? Jawel. De indirecte verkiezing van de senaat is inderdaad onnodig. Veel beter zou het zijn als de senaat altijd gelijktijdig met de Tweede Kamer wordt gekozen, direct. Zo verbetert de verantwoording van de senaat naar de Nederlanders en wordt de politisering van de senaat verminderd, de samenstelling zal immers vrijwel gelijk zijn als in de Tweede Kamer. Zo kan de Eerste Kamer zich weer meer richten op de kwaliteit van wetgeving, iets wat zij als deeltijders heel goed doen.

Matthijs van de Burgwal is Landelijk Voorzitter van de JOVD
Tom Leijte is oud-voorzitter van de JOVD

Meer over