LezersbrievenWoensdag 11 december

Eenzaamheid is zelden een keuze, we moeten omkijken naar elkaar

De ingezonden lezersbrieven van woensdag 11 december

Een onbekende dode (vermoorde) vrouw wordt begraven op de Zuiderbegraafplaats. Beeld Marcel van den Bergh
Een onbekende dode (vermoorde) vrouw wordt begraven op de Zuiderbegraafplaats.Beeld Marcel van den Bergh

Brief van de dag

In de Volkskrant van 7 december schreef Bart Droog dat bij de eenzame uitvaart ‘de dode tot karikatuur’ wordt gemaakt. Droog komt de eer toe in 2001 het initiatief te hebben genomen om eenzaam overledenen een poëtisch eerbetoon te bezorgen. Dat initiatief is in meerdere steden overgenomen. In Amsterdam heeft F.Starik zestien jaar lang De Eenzame Uitvaart bijzonder integer en waardig vorm gegeven. Na zijn overlijden in 2018 is dit overgenomen door Joris van Casteren. Hij maakt een minibiografie van de overledene. Door hun leven te reconstrueren, hen niet te reduceren tot hun eenzame laatste dagen, draagt Van Casteren bij aan een waardige afscheid. Met zijn teksten maakt hij lezers bewust van de eenzaamheid waarin mensen om hen heen leven, dat zij veelal ook een ‘normaal’ leven kenden, net als zij. Dat de overledene niet met naam en toenaam wordt genoemd, heeft een reden. Mede om de privacy van nabestaanden te beschermen vermeldt de stichtingswebsite initialen. Maar waar het bovenal om gaat is dat de eenzame uitvaart laat zien dat we als maatschappij iedereen een waardig afscheid willen bieden. Dat eenzaamheid zelden een keuze is. Dat we moeten omkijken naar elkaar.

Jasper Enklaar, voorzitter Stichting De Eenzame Uitvaart, Amsterdam

‘Wij’

De kop op de voorpagina van dinsdag 10 december ‘Klimaatplan Europa gaat iedereen raken’ is misleidend. Het moet zijn: ‘...gaat alle mensen raken’. De vogels, de vlinders, de hele flora en fauna, zij zullen er alleen maar van profiteren. Het wordt hoog tijd dat we de andere dieren en ook het plantenrijk gaan includeren in ons ‘wij’.

Annekee Kramer, Den Haag

Circus

Chapeau Frans Timmermans, bon plan dat Klimaatplan Europa. Maar begin alstublieft als eerste met het direct afschaffen van het CO2-uitstotende, zeer milieuonvriendelijke en geldverslindende circus van de maandelijkse verplaatsing van het Europees Parlement van Straatsburg naar Brussels en vice versa. Dat is namelijk het laagste van het laaghangende fruit.

Kees Schaap, Hoek van Holland

Milieupauze

De komende weken zal het milieuactivisme even moeten pauzeren. Deze donkere decembermaand gaan we met z’n allen opvrolijken met een enorme hoeveelheid energievretende feestverlichting. De tuincentra liggen al weken vol met, via volgeladen containerschepen naar hier getransporteerde, voornamelijk uit China afkomstige, kerst-junk dat gretig aftrek vindt.

Daarna, ter afscheid van het oude jaar en ter verwelkoming van het nieuwe storten we onder oorverdovend kabaal de atmosfeer vol met kruitdampen vermengd met tonnen fijnstof. Daar geven zonder probleem een paar miljoen euro aan uit.

Als we dan bijgekomen zijn van deze traditionele feestelijkheden, terwijl de straten en plantsoenen nog vol liggen met de giftige resten van deze orgie, wordt het weer tijd om zonder enig schuldgevoel of schaamte onze onschuldige, goedgelovige kinderen van school te halen en de straat op te sturen met leuzen als: ‘CO2 weg ermee!’

Albert van de Ven, Wirdum

Dubbele agenda

Leerlingen hebben baat bij een ouderwetse, papieren schoolagenda, betoogde Pascal Cuijpers. Een agenda en/of Magister is geen planning. Een planning maak je door het werk in kaart te brengen, te schatten hoeveel tijd het gaat kosten, door prioriteiten te stellen en vervolgens vast te leggen wanneer je waaraan gaat werken. En dan probeer je je daaraan te houden. Ik heb nog nooit een docent gezien die de kinderen deze stappen heeft geprobeerd bij te brengen.

Wat ik wel heb meegemaakt als vader van vier pubers en ondertussen ruim het dubbele aantal middelbare en mbo/hbo scholen? Scholen die eisen dat ze Magister gebruiken en ook een papieren agenda: een goede manier om het overzicht te verliezen. Docenten die soms Magister gebruiken, of niet, net wat hun uitkomt. Docenten die zelf niet kunnen plannen: oh, hebben jullie zes toetsen deze week? Of een werkstuk in moeten leveren in de toetsweek.

Wat wel werkt? Papa helpt om de toetsweek te plannen. En heel veel geld uitgeeft aan huiswerkbegeleiding. Na flink wat jaren halen ze dan min of meer hun plandiploma.

Mijn advies: pak de leerlingen hun dubbele agenda af. Kies! Papier of Magister, maakt niet uit, maar kies. Stem de planning van de vakken met elkaar af. En doe het voor aan de leerlingen, want dat is wat echt goede docenten doen.

Eric Koenders, Amersfoort

Dubbele agenda (2)

Schitterend pleidooi voor de ‘dubbele agenda’. Premier Mark Rutte werkt zo al jaren.

Jan Heij, Utrecht

Werkvloer op

‘Word ik nu uitgelachen?’, vroeg staatssecretaris Snel zich af, terwijl het balkon in de Tweede Kamer vol gedupeerden van de toeslagenaffaire bulderend van het lachen naar beneden kwam. De vraag werd helaas een constatering. De staatssecretaris totaal los van de werkelijkheid.

Mijns inziens is het een goed idee dat ministers en staatssecretarissen verplicht twee uur per week (exclusief reistijd) contact gaan maken met de maatschappij op de werkvloer. En dan niet alleen bij maatschappelijke en sociale instellingen, maar ook bij mkb en detailhandel. Werken en luisteren naar de mensen die weten wat er aan de hand is en hoe het beter moet. Regenjas aan en naar buiten.

Arie van Blitterswijk, Oosthuizen

Meer over