ColumnCaspar Loopt

Een voorjaarsdag waarop alles eventjes klopt

null Beeld Studio V
Beeld Studio V
Caspar Janssen

Het mag dan stil zijn qua mensengeluiden tussen Neerijnen en Waardenburg – dat schreef ik gisteren - maar er is wel degelijk van alles te horen, te zien en te beleven. Sterker: ik krijg het bijna niet opgetekend. Het begint al op het landgoed, in het loofbos en aan de bosrand, met spechten, zwartkopjes en al het ‘gewone’ spul.

Een grauwe vliegenvanger is in de weer met nestmateriaal, dat zie ik zomaar. Ik verbaas met erover dat ik deze vogel, die goed gedijt in mooi agrarisch cultuurland – en dus tamelijk zeldzaam is geworden – direct herken. Want ik zag de grauwe vliegenvanger pas één keer eerder. Gelukkig ben ik in gezelschap van een vriend, een uitstekende vogelaar, hij kan de waarneming bevestigen.

Later, in de uiterwaarden, is het helemaal een drukte van belang. Dat heeft natuurlijk met het landschap en de vegetatie te maken. Wilgen, water, bloemrijke hooilanden, hagen met bomen en struiken. Vlieren en hondsrozen in bloei. Ik probeer weer wat soorten thuis te brengen, en ik kom uit op vogelwikke, akkerwinde en zilverschoon. Dat maakt zo’n dag eigenlijk al goed.

Vijfvingerkruid. Beeld Caspar Janssen
Vijfvingerkruid.Beeld Caspar Janssen

Al lopend en stilstaand, kijkend en luisterend, stapelt de rijkdom zich op. Nee, niet opsommen nu, maar de boomvalk, de bosrietzanger en de roodborsttapuit meld ik toch graag even. De meest bijzondere waarneming doet mijn wandelgenoot. Tot vier keer toe houdt hij halt vanwege welluidende zang in het struweel. Spotvogel! Nog zo’n tamelijk zeldzame soort die het goed doet in mooi cultuurland. Vreemd idee: in mijn eentje had ik zijn aanwezigheid vermoedelijk niet opgemerkt.

Eenmaal dichtbij de Waal: puttertjes, en een groepje kneutjes, ze gaan even goed in het zicht zitten, de mannetjes in prachtkleed, rode borst, rood op het kopje. Weer zo’n voorheen talrijke soort van het agrarische cultuurland. En dan, eindelijk: veldleeuweriken, in opgaande vlucht, jubelend, zoals dat heet, met op de achtergrond zingende kieviten. Een vertrouwd, maar zeldzaam geworden beeld.

Ieder voorjaar hoop je op zo’n dag waarop alles weer even klopt. Vandaag is dus zo’n dag. Mooier, en belangrijker nog: het klopt hier dus ook voor al die vogels.

Meer over