Voetnoot

Een leger kan alleen functioneren bij gratie van solidariteit; je laat niemand achter

Arnon Grunberg

Abdul Ghafoor Ahmadzai werkte als tolk voor het Nederlandse en Amerikaanse leger in Afghanistan. De meeste tolken die in Irak en Afghanistan voor NAVO-legers hebben gewerkt deden dat in de hoop op een verblijfsvergunning in het Westen, al was het maar omdat hun leven in het land van herkomst niet meer veilig is.

Zaterdag berichtte NRC Handelsblad dat Ahmadzai, die eerst in Noorwegen en toen in Nederland asiel had aangevraagd omdat zijn broer was vermoord (de Taliban wilden Abdul hebben; ze vermoordden de verkeerde), alsnog wordt uitgezet. Volgens Noorwegen loopt Ahmadzai geen gevaar in Afghanistan. Nederland onderschrijft dat oordeel.

Het lijkt mij dat Afghaanse tolken die voor het Nederlandse leger hebben gewerkt recht hebben op asiel.

Een leger kan alleen functioneren bij gratie van solidariteit; je laat niemand achter. De Nederlandse strijdkrachten laten hun tolken achter. Dat is een smet op het leger, waarvoor Fred Teeven verantwoordelijk is.

Meer over