ColumnMax Pam

Een jongerenparlement zal al snel een tandeloze instelling blijken

null Beeld
Max Pam

Barbara Baarsma, directievoorzitter van Rabobank Amsterdam en hoogleraar toegepaste economie aan de UvA, heeft voorgesteld om jongeren in ons democratisch bestel meer te zeggen te geven dan ouderen. Dat schreef zij woensdag op de opiniepagina van deze krant.

Jongeren leven nu eenmaal langer dan ouderen, daar zijn het jongeren voor. Maar hoewel zij langer leven, wordt hun toekomst bepaald door grijze ouderen die electoraal in de meerderheid zijn. Als het aan de Britse en Amerikaanse jongeren had gelegen was de Brexit afgestemd en Trump niet gekozen, schrijft Baarsma. In een van haar optredens in De Wereld Draait Door had zij er al op ­gewezen dat het Brexitreferendum eigenlijk te vroeg is gekomen. Had David Cameron er nog een paar maanden mee gewacht, dan waren net genoeg oudjes overleden om tot een Remainuitslag te komen. Ik zie Matthijs van Nieuwkerk nog even terugdeinzen bij die gedachte.

In haar stuk heeft Baarsma een paar voorstellen gedaan om de invloed van jongeren te vergroten. U zult er misschien van opkijken, maar met de achterliggende gedachte van die voorstellen ben ik het volkomen eens. Alleen: het moet veel radicaler! In een jongerenparlement, zoals zij voorstelt, zie ik weinig. Dat wordt met repressieve tolerantie totaal ingekapseld en zal snel een tandeloze instelling blijken. Leer mij die oudjes kennen, die weten wel hoe je zoiets politiek onschadelijk moet maken.

Ik heb daarom een heel ander voorstel, dat ik – net als mevrouw Baarsma – aan u wil voorleggen in de vorm van een gedachte-experiment. Mijn idee is het volgende. Geef iedereen voortaan, in plaats van één, honderd stemmen. Bij verkiezingen zal nu het aantal stemmen dat je daadwerkelijk mag uitbrengen, worden berekend als: 100 minus je leeftijd. Met andere woorden een honderdjarige houdt 100 – 100 = 0 stemmen over. Een honderdjarige mag dus niet meer stemmen, wat terecht is, want die heeft toch geen toekomst.

Maar nu de 16-jarige! Die krijgt 100 – 16 = 84 stemmen. Volgens dit principe zou de 25-jarige 75 stemmen krijgen, de 51-jarige 49 stemmen, de 73-jarige 27 stemmen en de 99-jarige 1 stem. Enzovoort. Voor uzelf is het nu eenvoudig uit te rekenen hoeveel stemmen u in mijn voorstel overhoudt.

In mijn plan wordt volledig recht gedaan aan een evenredige meeweging van de leeftijd. Jongeren zullen niet alleen meer invloed krijgen, maar vooral ook werkelijke macht. Ik zie alleen maar voordelen. Bovendien is mijn voorstel op allerlei manieren te verfijnen. Zo zou je kunnen denken aan de mogelijkheid om jouw stemmen over verschillende partijen te verdelen in verschillende aantallen. Een jongere kan op die manier meer partijen bedienen dan een oudere en heeft daarnaast ook nog ruimschoots de mogelijkheid om op personen voorkeurstemmen uit te brengen.

Uiteindelijk meen ik zelfs dat het principe van de evenredigheid ook op andere menselijke verschijningsvormen van toepassing is. Neem bijvoorbeeld inkomen en vermogen. Al eeuwen lang hebben rijken meer te vertellen dan armen. Revoluties zijn erom uitgeroepen, maar dat heeft er weinig aan veranderd. Zou het niet eens tijd worden ook hier de zaken om te draaien? Geef de armen op de een of andere manier meer stemrecht dan de rijken. Dat zou een goede les zijn voor al die oligarchen, magnaten, voetballers en bankdirecteuren.

Meer over