LezersbrievenMaandag 29 april

Een inhoudelijk architectuurdebat is welkom, beslissingen worden hier genomen op basis van geld

De ingezonden lezersbrieven van maandag 29 april.

Nieuwbouwwijk Oosterwold in Flevoland. Beeld Simon Lenskens
Nieuwbouwwijk Oosterwold in Flevoland.Beeld Simon Lenskens

Brief van de dag: Nederlandse architectuur

Het is goed dat de krant pagina’s inruimt over architectuur in Nederland­ naar aanleiding van de renovatie van het Binnenhof en de architectuurkritiek van de ‘mus van Minerva’ (Opinie ­zaterdag, 20 april).

Vervolgens is het ook goed om even te memoreren dat in 80 procent van de woningbouwproductie de architect nauwelijks iets te zeggen heeft. Bestuurders en wethouders willen met iedereen uit het veld praten, maar niet met architecten.

Dat was honderd jaar terug nog anders. In Den Haag werd toen de Dienst Stedenbouw ­opgericht en ontstonden er, in nauw overleg tussen wethouder, architect en stedenbouwer, zeer geliefde woonwijken van hoge architectonische kwaliteit. Tevens waren het de architecten van het Nieuwe Bouwen die in die tijd zorgden voor een enorme kwaliteit- en comfortverbetering voor de (sociale) woningbouw.

Nu gaat het in de ontwikkeling van de stad en aanbesteding van projecten slechts in de uitgangspunten over kwaliteit, maar worden beslissingen uiteindelijk genomen op basis van geld. Architecten spelen hierin nauwelijks een rol.

In een Zweeds onderzoek over consumentengedrag stond de Nederlander bovenaan als het ging om geldgedreven beslissingen. Voor de woningbouw zal het waarschijnlijk niet veel ­anders zijn. Als je dit beseft, is het een enorme prestatie dat er in de overige 20 procent van de bouwproductie, binnen de smalle financiële en juridische Nederlandse marges, woningbouw van een gemiddeld hoge kwaliteit wordt gerealiseerd door architecten. Een inhoudelijk architectuurdebat is zeer welkom.

Maar laten we het dan wel over feiten hebben, en dat is wat anders dan angstig navelstaren naar een verleden dat er nooit is geweest.

Eric Vreedenburgh, architect, bestuurslid Centrum Het Nieuwe Bouwen, Den Haag

Puberteitsremmers

Wát een indrukwekkend verhaal van medisch psycholoog Peggy Kettenis over een jongen in een meisjeslijf (Boeken en wetenschap, 27 april).

Zij heeft maar mooi een internationaal protocol geïnitieerd waardoor met puberteitsremmers ‘tijd gekocht kan worden’ voor deze met seksualiteit worstelende jongeren totdat ze echt zeker weten dat ze van geslacht willen veranderen. En dat de eerste puber met dit probleem uit haar praktijk dan ook nog eens zelf een succesvol arts is geworden: het lijkt wel een sprookje. Mooi werk, Peggy!

Bob van Dijk, Almere

Genderbehandelingen

Mooi dat er aandacht is geschonken aan ‘een marteling die jongeren in de puberteit ervaren met veranderingen die alles weerspiegelden wat ze niet wilden zijn.’ Dat er een relatief eenvoudig middel op de markt is dat jongeren de tijd geeft om na te denken, is goed.

Jammer is dat het verhaal in de praktijk ook een andere kant kent die belicht moet worden. Wachtlijsten hebben ons kind parten gespeeld – met alle emotionele gevolgen vandien – omdat de zorg in Nederland op een bepaalde manier is georganiseerd. Door een monopoliepositie inzake genderbehandelingen hebben jongeren met genderproblematiek het nakijken en daardoor later dure operaties nodig, die voorkomen hadden kunnen worden.

Jacqueline Bakker, Veenendaal

Engelstalige colleges

‘Student die college volgt in het Engels scoort lager’ luidt de kop in de krant op 27 april (Ten eerste). Nieuw is dat niet. Ruim 15 jaar geleden had professor Martens van de TU Eindhoven dat al vastgesteld.

Hij had colleges uitgekozen die zowel in het Nederlands als in het Engels werden gegeven. Nederlandse studenten moesten meteen na afloop vragen over dat college beantwoorden. Wie dat in het Nederlands had gevolgd, kon een kwart meer vragen goed beantwoorden.

Martens was niet tegen het Engels, maar adviseerde: kennisoverdracht in het Nederlands en verplichte werkcolleges spreek- en schrijfvaardigheid in het Vakengels. Geen enkele Nederlandse universiteit heeft haar taalbeleid ooit op dit of ander wetenschappelijk onderzoek gebaseerd. Paste niet in hun straatje.

F. Bakker, Nijmegen

Chemische middelen

LTO Nederland en akkerbouwers blijven het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen verdedigen in het belang van de voedselproductie (Economie, 27 april).

Bij bloembollen en bloemen gaat het echter niet om voedselproductie, maar om sierproducten. Boeren zoeken en vinden daarvoor in toenemende mate grond in bijvoorbeeld Drenthe en, met steun van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Ethiopië. Grond die daarmee niet meer voor voedselproductie beschikbaar is. Gerespecteerde ministers Carola Schouten en Sigrid Kaag: neem dit mee en maak de wereld een stukje beter.

Henk Loijenga, Havelte

Jensen

RTL haalt de talkshow van Robert Jensen van de buis vanwege de lage kijkcijfers (Ten eerste, 26 april). Volgens Jensen zelf is het feit dat zijn doelgroep al 15 jaar geleden de tv de deur uit heeft gedaan hiervan de oorzaak. De vraag die blijft knagen is waarom iemand een tv-programma maakt voor een doelgroep waarvan hij weet dat die al 15 geen televisie meer kijkt.

Marcel Besselink, Uithoorn

Meer over