De week van de hoofdredacteurPhilippe Remarque

Doorgaans beschouwen journalisten Kamervragen als bevestiging van hun werk, maar bij sommige politici treedt inflatie op

null Beeld

Dinsdag hadden we het soort eigen nieuws dat gretig wordt opgepakt in andere media: verslaggever Elsbeth Stoker en WOB-expert Marlies de Brouwer hadden onderzocht wat die naamswijzigingen van ministeries nu eigenlijk kosten. De ambtenaren verstrekten alle gegevens, politiek verslaggever Frank Hendrickx achterhaalde bij zijn bronnen hoe die naamswijzigingen tijdens de formatie tot stand waren gekomen. Het resultaat was een vermakelijk verhaal over begrijpelijke politieke overwegingen die tot een naamswijziging leidden, maar vervolgens een reeks licht belachelijke en ook wel dure handelingen tot gevolg hebben als het opnieuw bestickeren van de boevenbusjes. En zoals altijd kosten de ict-problemen het meeste geld.

Ik was ergens anders toen over de voorpagina werd beslist. Daar stond het nieuws niet op. Waarom niet, als we toch iets hadden waarvan je weet dat het resoneert? ‘We waren het erover eens dat het vooral een aardig signalement was en geen grove schande’, zegt plaatsvervangend hoofdredacteur Pieter Klok. De auteurs zijn het daar roerend mee eens. Misschien is het dus goed dat ik op deze voorpaginavergadering ontbrak, want ik kan er niet voor instaan dat ik net zo genuanceerd had geredeneerd. Maar de overwegingen zijn de juiste: als krant moet je oppassen dat je in je trots op het eigen nieuws niet overdreven accenten zet of een schande suggereert als het eigenlijk best meevalt.

Om het onderwerp nog extra af te blussen, schreef Sheila Sitalsing een column waarin ze de hele zaak relativeerde en de draak stak met de verontwaardigde Kamervragen van Ronald van Raak over de naamswijziging. Doorgaans beschouwen journalisten het als bevestiging van hun werk als er Kamervragen worden gesteld naar aanleiding van hun publicaties. Maar bij sommige politici treedt inflatie op. Ik lunchte deze week met de stagiairs, en twee van hen vertelden dat hun eerste prominente stuk in de krant meteen tot Kamervragen had geleid. ‘Maar het was wel Ronald van Raak’, relativeerde een van hen, ‘en die is kampioen Kamervragen.’ Arme Ronald. Hij stelt er zo veel dat zelfs een beginnend journalist er nauwelijks meer blij mee is.

Meer over