OpinieMarije Cornelissen

Doe iets aan verborgen mannenbolwerken: verbeter de vertegenwoordiging van vrouwen

Na honderd jaar vrouwenkiesrecht bestaat maar 25 procent van de Gedeputeerde Staten uit vrouwen. Dat moet anders, vindt Marije Cornelissen, directeur van UN Women Nederland.

Marije Cornelissen
Leden van Gedeputeerde Staten Noord-Brabant. Beeld
Leden van Gedeputeerde Staten Noord-Brabant.Beeld

Na de provincialestatenverkiezingen wordt niet alleen de Eerste Kamer gekozen, maar begint ook de formatie van de Gedeputeerde Staten. ‘De wat?’, hoor ik u denken. De Gedeputeerde Staten zijn de provinciale colleges, of de provinciale regering, zo u wilt. De formatie daarvan onttrekt zich veelal aan het publieke oog. Ik durf zomaar te schatten dat minder dan 1 procent van de Nederlanders de Gedeputeerden in zijn of haar provincie bij naam zou kunnen noemen.

Toch is het van groot belang wie de provincie straks regeert. De provincies verdelen tussen de 236 miljoen (Zeeland) en 1,4 miljard euro (Gelderland). Ze nemen vergaande besluiten over onze leefomgeving, over het openbaar vervoer, verkeersaders, landbouw, klimaatmaatregelen en allerlei andere dingen die ons rechtstreeks aangaan.

Emancipatienota zwijgt

Daarom is het schrijnend dat honderd jaar na de invoering van het vrouwenkiesrecht slechts 25 procent van de Gedeputeerde Staten in Nederland uit vrouwen bestaat. Dat is ongeveer hetzelfde percentage als in het parlement van Irak. En bij de Commissarissen van de Koning, de burgemeesters op provinciaal niveau, is het nog erger. Slechts één van de twaalf is vrouw; Jetta Kleinsma in Drenthe. Dat is met 8 procent net minder dan in de ­parlementen van Mali en de Centraal Afrikaanse Republiek.

Er zijn meer maatregelen nodig om ook op provinciaal niveau het aantal vrouwen in de politiek op een democratisch niveau te brengen. Toch wordt daar in de Emancipatienota die de regering afgelopen week uitbracht met geen enkel woord over gerept. Daar staat helemaal niets in over gelijke vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek.

Minimumeisen

Minister van Binnenlandse Zaken Ollongren moet minimaal eisen dat iedere provincie twee kandidaten naar voren schuift voor een functie als Commissaris van de Koning. En de provinciale formateurs aanspreken, die de Gedeputeerde Staten gaan formeren, om met klem te verzoeken om een betere vertegenwoordiging van vrouwen.

Aangezien zij dat nog niet doet, moeten wij het zelf maar doen. UN Women Nederland lanceert op 21 maart een petitie om provinciale formateurs op te roepen een bestuur met 50 procent vrouwen te formeren, zoals past in 2019. Dan kunnen we pas echt praten over de provinciale ver­kiezingen als een feest van de ­democratie.

Marije Cornelissen is directeur van UN Women Nederland. Beeld anp
Marije Cornelissen is directeur van UN Women Nederland.Beeld anp
Meer over