Opinielezersbrieven

Directeur Haga Lyceum verdient een lintje

De ingezonden lezersbrieven van vrijdag 12 juli.

 Kinderen in de pauze op het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam.  Beeld -Freek van den Bergh
Kinderen in de pauze op het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam.Beeld -Freek van den Bergh

Brief van de dag: Haga-directeur verdient een lintje

Eindelijk hebben de Amsterdamse burgemeester en de minister van Onderwijs dan het inspectierapport waarop ze zaten te wachten. Was het eerste concept-rapport van de inspectie nog positief over de kwaliteit van het onderwijs en bleek er van ‘salafistische invloed’ geen sprake te zijn. Maar nu neemt het bestuur van de school niet expliciet afstand van salafistisch gedachtengoed of ‘personen met een omstreden reputatie’ waardoor het bestuur de kans openlaat ‘dat leerlingen in contact gebracht worden met opvattingen die strijdig zijn met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat’. Waarom moet het bestuur afstand nemen tot iets wat geen enkele invloed heeft op de school. Dan is het eind zoek: waarvan moet het bestuur nog meer afstand nemen?

Zorgelijker is de wijze waarop de inspectie de door AIVD en gemeentebestuur uitgelokte reacties van de schooldirecteur nu gebruikt om te twijfelen aan de kwaliteit van de school. Het ‘provocerende gedrag van de directeur-bestuurder’ zou schadelijk zijn voor de relatie van de school met de overheid en bovendien is dit ‘niet in overeenstemming met de pedagogische voorbeeldfunctie van een schoolleider’. Maar was het juist niet de overheid die de relatie met de school bij voortduring schade toebracht? En je kunt kritiek hebben op het onwelvoeglijke taalgebruik van de directeur, maar de wijze waarop hij zich kritisch opstelt tegenover de overheid en tegelijkertijd bij voortduring zijn vertrouwen belijdt in de rechtsstaat is een pedagogisch voorbeeld bij uitstek. Hij laat klassen het kort geding tegen de Onderwijsinspectie bijwonen, is open naar journalisten en maakt duidelijk dat de AIVD manipuleert en onwaarheid spreekt. In de tijd dat Femke Halsema op school zat zou zo’n man een lintje hebben gekregen als voorbeeld van kritisch burgerschap!

Th. van Willigenburg, Utrecht


Leve het dameswielrennen

In een klein hoekje van het sportkatern donderdag de volgende kop: ‘Van Vleuten wint opnieuw rit in Giro Rosa’. Een standaard ANP-bericht. Daarnaast groot Peter Sagan die ‘weer het mannetje is’. Als wielerpurist kan ik natuurlijk alleen maar blij zijn dat wielrennen zo prominent in de kijker staat.

Toch verbaast het me dat er zowel woensdag als donderdag zo weinig aandacht is voor de smeulende hoopjes as die Annemiek ‘de kannibaal’ van Vleuten achterlaat in de grootste wielerronde voor vrouwen. Als een heuse Merckx houdt Van Vleuten huis, zowel bergop als in de tijdrit. Overigens niet alleen Van Vleuten toont haar macht, ook Marianne Vos toonde wederom haar grootsheid. ‘We’ hadden deze week niet alleen Nederlands geel, maar ‘we’ hebben ook roze, wat een weelde.

Het zou mooi zijn als de Volkskrant de grootsheid van deze prestaties meer zou erkennen. Waarom groots berichten dat Elia Viviani een saaie etappe en sprint wint, terwijl Van Vleuten groots wint in Italië. De afgelopen weken hebben we gezien waar zo’n voorttrekkersrol van de media in kan resulteren: 5,5 miljoen kijkers voor ‘onze’ leeuwinnen. Elke wielerliefhebber moet het zo spannende en mooie dameswielrennen dat ook gunnen.

Joris van Dijk (21 jaar), Hoofddorp

‘Wij nabestaanden’

Jacques Grishaver, voorzitter van het Nationaal Auschwitz Comité, zegt in zijn interview (Ten eerste, 10 juli) dat zijn strijd eindelijk na 13 jaar kan stoppen. Het Nationaal Holocaust Namenmonument mag er komen op de kleine groenstrook aan de drukke Weesperstraat. ‘Wij nabestaanden willen dat het verhaal met dit monument wordt overgedragen aan de volgende generatie’, aldus Grishaver.

Hoezo wij nabestaanden? Ook ik behoor daar helaas toe, ik heb mijn grootouders nooit gekend, alle vier kwamen ze om, maar ik ben prima in staat om dit verhaal aan mijn eigen kleinkinderen te vertellen. Daar heb ik geen stenen namenmonument voor nodig. Een monument waar al 13 jaar weerstand tegen is. Grishaver zou zich eens achter de oren moeten krabben. Of ben ik nu ook meteen een antisemiet? Het zij dan maar zo. Maar tot deze drammerige ‘wij nabestaanden’ wil ik toch echt niet horen!

Marijke van den Berg-Leydesdorff, Monnickendam

Verleiden

Volgens prof. Ine Vanwesenbeeck zou het lichaam van de prostituees geen ‘handelswaar’ zijn, want dat is alleen haar seksuele dienstverlening (O&D, 10 juli). De seksindustrie wordt niet voor niets ‘vleesmarkt’ genoemd, omdat die te vergelijken is met de etalage van een slager. De biefstuk moet aantrekkelijk zijn om te verleiden tot kopen en eten, het lichaam van de prostituee voor seksuele gebruik. Het lichaam is dus niet alleen ‘een slimme marketingtechniek om de dienst aan de man te brengen’, maar handelswaar, zoals haar diensten. De klant kan beschikken over beide, want wie betaalt bepaalt (zij kan wel bepaalde diensten weigeren). Dat maakt haar eerder object dan subject. Het verschil met een poster van een balletdanseres is dan ook dat deze geen lichaam en diensten aanbiedt als seksuele handelswaar.

A. van Daal, Overloon

Hutjemutje

Ontluisterend, de foto bij het artikel over de Fipronilaffaire donderdag. Ik heb altijd gedacht dat biologisch gehouden kippen een veel beter leven hadden. Wie schetst mijn verbazing: biologische kippen zitten ook hutjemutje op elkaar in een grote schuur. Mijn vraag: als ik dan tóch af en toe een eitje wil eten, welke eieren kan ik dan het best kopen?

Danielle de Waard, Enspijk

Meer over