Opinie

Dilma weg om electorale fraude

De heren Müller, Vandenberghe en Marijsse schetsen een nogal getinte versie van 'de werkelijkheid' rond de afzetting van Dilma Rousseff (O&D, 14 september). Door die gebeurtenis te bestempelen tot 'een moderne vorm van staatsgreep, niet tot stand gekomen door tanks', gaan zij voorbij aan het juridisch traject dat voorafgaand aan het besluit is gevolgd, culminerend in de vergadering die nota bene onder leiding van president Lewandowsky van het Hooggerechtshof plaatsvond.

Gáu Lyra en Zoetermeer
De afgezette Braziliaanse president Dilma Roussef. Beeld anp
De afgezette Braziliaanse president Dilma Roussef.Beeld anp

Aanleiding voor Dilma's afzetting was níét de beschuldiging van corruptie, alhoewel onder haar toeziend oog haar partij, de PT, een omvangrijke golf van corruptie runde. De 'fiscale manoeuvre die de budgettaire tekorten tijdelijk maskeert' was een zuiver geval van electorale fraude: om zich van haar herverkiezing te verzekeren, heeft Dilma haar programma Mijn huis, mijn leven betaald met geld dat zij (dan wel de staat) niet bezat.

Weliswaar hebben ook haar voorgangers de maatregel toegepast, maar zij deden dat met instemming van het Congres, terwijl Dilma - zoals Ineke Holtwijk terecht aangaf - dat stiekem deed. Het argument dat zij legitiem en democratisch als president is gekozen, is niet voldoende om dat goed te praten. Ook de bewering als zou Temer - die trouwens óók corrupt is - door niemand zijn verkozen is onjuist: hij werd wel degelijk, als running mate van Dilma, als vicepresident legitiem en democratisch verkozen, en overeenkomstig de Grondwet werd hij benoemd als haar opvolger.

Tot slot, artikel 52 van de Braziliaanse Grondwet bepaalt dat een president, die door een impeachment wordt afgezet, gedurende acht jaar alle politieke rechten automatisch verliest. Dit geldt ook voor de (on)mogelijkheid een overheidsfunctie te bekleden. In een grove schending van de Grondwet is Dilma daarin ontzien. Het is dan ook opvallend dat de heren in hun aanklacht vergeten dit te vermelden.

Gáu Lyra, Zoetermeer

Meer over