Ingezonden brievenDit schrijven onze lezers

Degelijk en respectvol, zo dient overheid te handelen

De ingezonden lezersbrieven van donderdag 29 oktober.

Staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) spreekt met gedupeerden van de toeslagenaffaire. Beeld ANP
Staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) spreekt met gedupeerden van de toeslagenaffaire.Beeld ANP

Brief van de dag: voor overheid gelden strengere eisen dan voor burgers

Hoe moeten uitvoeringsorganisaties zich gedragen in het contact met de burger (O&D, 27 oktober)? Ik citeer uit het Handboek formeel belastingrecht. Op pagina 63 staat dat in het contact met burgers overheidsinstanties vanzelfsprekend de fatsoensnormen moeten naleven die mensen naar algemeen aanvaarde opvattingen tegenover elkaar in acht behoren te nemen. Van een ambtenaar mag worden verwacht dat hij anderen op een correcte manier tegemoet treedt. Hij mag burgers en overheidsinstanties niet misleiden, bijvoorbeeld door opzettelijk onjuiste mededelingen te doen of valse geschriften op te maken. Aan een overheidslichaam worden strengere eisen gesteld dan aan burgers. Noblesse oblige. De overheid moet de burger waar nodig in zekere mate hulp bieden, met name door het verstrekken van informatie, hanteert een begrijpelijk taalgebruik, reageert tijdig en draagt zorg voor een nauwkeurige administratie. Enzovoorts.

Zo dienen uitvoeringsinstanties te handelen. Zo en niet anders. Alleen door weer terug te keren naar deze grondslagen kan het klantdenken effectief worden uitgeroeid. Het hoeft niet leuker, ook niet gemakkelijker. Maar degelijk, respectvol, met kennis van zaken en diep doordrongen van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur waaraan de overheid in de relatie met burgers dient te voldoen.

Ine Jacobs, Nijmegen

Ongeschikte vaders

‘Ongeschikte moeders moeten verplicht aan de anticonceptie’ (Ten eerste, 28 oktober). Aangezien deze moeders niet van binnenuit worden bevrucht, hoe zit het met dan ongeschikte vaders die hun zaad zaaien, geen bijdrage leveren aan de opvoeding en met een cocktail aan problemen het verslavingszorg, jeugdzorg, GGZ, Blijf van mijn Lijf-huizen en politie moeilijk maken de kinderen te beschermen? Vrouwen zijn niet alleen verantwoordelijk, omdat ze toevallig de eerste 9 maanden dragen.

Renna Himonetos, Alkmaar

Musici

De meeste musici in Nederland zijn gedwongen zzp’er door het baanverlies in de sector vanwege decennia van bezuinigingen. Die zzp’ers zitten allemaal thuis. Ze brengen het -na acht maanden van aanhoudende afzeggingen en meestal zonder steun, het fysiek, mentaal en financieel niet meer op om uren per dag te studeren, zonder uitvoeringen in het vooruitzicht. De meesten moeten om te overleven ander werk gaan doen. Het is al te laat, maar toch: steun de individuele musicus zodat hij deze crisis kan overleven.

Bauwien van der Meer, sopraan, Utrecht

Botte bijl

Dat YouTube ons (klik)gedrag kan beïnvloeden, staat buiten kijf. Tevens ben ik ervan overtuigd dat het complotgekkies creëert, maar dat kan ook een complot zijn waar ik ingetuind ben. Toch vraag ik me af of het verbieden van algoritmen (Ten eerste, 28 oktober) de oplossing is. Dat is hakken met eenzelfde botte bijl als een verbod op godsdienst.

Bo de Lange, Hilversum

Klantdenken

38 jaar geleden stonden we voor het eerst met onze zwakzinnige zoon in de hal van de inrichting. Hij was patiënt nr X. De tijd verstreek, hij werd bewoner. Er verstreek nog meer tijd, we werden verzocht om de inrichting nu woongemeenschap te noemen en hij werd klant. Enige jaren geleden werd hij van klant tot cliënt gemaakt.

Maar het blijft nog steeds dezelfde zwakzinnige zoon van mij en ik versta onder klant of cliënt iets heel anders. Voor mij blijft hij een bewoner en niets anders.

José Albers, Hoorn

Uitlokken

Ik ben bepaald geen fan van PVV-leider Geert Wilders, integendeel, maar toch ben ik blij dat onze premier voor hem, en met name voor de vrijheid van meningsuiting in de bres springt.

Waar ik minder blij mee ben, is dat het Wilders op deze manier opnieuw lukt alle aandacht op zijn ‘one issue’-partij gericht te krijgen en daarmee in feite niet anders doet dan president Erdogan van Turkije. Namelijk incidenten uitlokken en opblazen zodat ze de aandacht afleiden van het feit dat beide mannen met al hun verbale geweld niet waarmaken wat ze beloven.

Gelukkig maar trouwens. Geert Wilders niet, ondanks zijn twintig zetels in de Tweede Kamer. En president Erdogan richt zijn land economisch te gronde, ondanks (of dankzij) zijn nagenoeg dictatoriale macht.

Jan Lantink, Nijmegen

Afsluitdijk

Piet Paree suggereert (O&D, 27 oktober) om de Afsluitdijk aan de zuidzijde vol te leggen met zonnepanelen in de verwachting dat daarmee de introductie van kernenergie vermeden kan worden. Dat valt echter tegen, want 150 duizend vierkante meter zonnepanelen leveren minder dan 1 procent van de productie van de kerncentrale Borssele.

Suggesties zonder cijfermatige onderbouwing kunnen gevaarlijk zijn voor het draagvlak van de energietransitie en dienen daarom vermeden te worden. We zullen alle CO2-vrije bronnen nodig hebben.

Jan-Leen Kloosterman, hoogleraar reactorfysica TU Delft, Berkel en Rodenrijs

Avondklok

Als minister-president Mark Rutte ons op een gegeven moment ‘s nachts ophokt, dan noemt hij dat geen spertijd maar avondklok, dat klinkt minder beladen. In Engeland noemen ze het curfew, hoewel bijna niemand daar weet waarom.

Het komt van het Franse couvre-feu, het vuur afdekken. Wat heerlijk romantisch zijn ze hier toch.

Niek van Dijk, Mont Saint-Jean (Frankrijk)

Coronabonus

‘Goed dat de verdiende corona-­bonus nu eindelijk wordt uitgekeerd aan het zorgpersoneel’, lees ik in de Volkskrant (O&D, 27 oktober). Het valt nog te bezien of iedereen deze gaat ontvangen. Als zzp’er heb ik in het heetst van de coronaperiode gewerkt op een gesloten afdeling met mensen met dementie in Tilburg, en ik was zeker niet de enige zzp’er daar.

Ik ben al 31 jaar werkzaam als verzorgende IG in de ouderenzorg, maar deze periode heeft het meeste indruk op me gemaakt. Ik heb heel indringende en trieste situaties meegemaakt en gewerkt met ondeugdelijke materialen, met alle risico’s voor mijn eigen gezondheid.

Deze week ontving ik het bericht dat de opdrachtgever geen bonus voor zzp’ers en externe medewerkers gaat aanvragen in verband met de tijd die dit kost, en ook zijn sommige instellingen bang dat zzp’ers op meerdere plekken hun bonus opvragen... Wat een vertrouwen!

In de tweede coronagolf ben ik nu weer volop werkzaam in de thuiszorg en in het verpleeghuis, daarom ga ik er geen energie in steken om de coronabonus op te eisen. Ik dacht dat de overheid deze bonus ging uitdelen?

Mirjam van den Berg, Oisterwijk

Meer over