satirede ver-an-der-club

De Ver-an-der-club wil het niet te moei-lijk ma-ken

Iedere week geeft Micha Wertheim een bericht van de Ver-an-der-club door aan de bezoekers van de Volkskrantwebsite.

Voor kin-de-ren die moeite hebben met lezen is er nu een makkelijk boek over Anne Frank. Het boek heet Mijn naam is Anne. Er was al een YouTube- serie waarin Anne een vlogger is. We kunnen de Ho-lo-caust niet leuker maken. Wel mak-ke-lij-ker.

De Ver-an-der-club vindt dat heel fijn. Want niet alleen de toekomst moet makkelijk. Ook de ge-schie-de-nis moet na de verandering simpel worden.

Daarom komt het verzameld werk van Lou de Jong binnenkort uit als het stripboek Een hele grote ruzie. Ons nieuwe prentenboek heet: Primo gaat op kamp.

In Rusland worden jour-na-lis-ten op-ge-pakt. In Hon-ga-rij-e worden u-ni-ver-si-tei-ten kapotgemaakt. De Ver-an-der-club vindt dat stom. Je kan beter alles toe-gan-ke-lijk maken. Dat werkt net zo goed.

Met de IND werken we daarom nu aan de tekenfilm: Ma-ry-am wil graag terug naar de oorlog.

Dit was de Ver-an-der-club. Tot volgende week!

Meer over