Commentaar

De vaste baan krijgt eerherstel als de nieuwe norm op de arbeidsmarkt

Vooral voor de onderkant van de arbeidsmarkt kan het nieuwe polderakkoord een doorbraak worden.

Flexwerkers komen samen om alleen te werken in een koffiezaak in Den Bosch. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant
Flexwerkers komen samen om alleen te werken in een koffiezaak in Den Bosch.Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Over de ordening van het land na corona is het afgelopen jaar veel gedroomd. Veel van die dromen zullen niet uitkomen, maar op één punt lijkt een doorbraak toch in zicht: de brede overeenstemming tussen vakbonden en werkgevers over het terugdringen van de flexibilisering van de arbeidsmarkt markeert de doorbraak van het besef dat bij arbeid meer komt kijken dan de zoektocht naar het goedkoopste uurtarief.

Dat werd tijd ook, want de trend ging in de afgelopen kwarteeuw de andere kant op. Tegenover de vele prima boerende zzp’ers met de hoge uurtarieven, genietend van hun vrijheid, staat al jaren een snel groeiend leger schamel betaalde werkenden dat door het leven gaat zonder enige werkzekerheid, verzekering of pensioen. Dat is voor de gedupeerden al ernstig genoeg maar het raak niet alleen henzelf. Het slinkend aantal mensen dat gewoon loonbelasting betaalt ondermijnt langzaam maar zeker de openbare financiën en de maatschappelijke ordening die na de oorlog met zoveel inspanningen is opgebouwd. De ieder-voor-zich-gedachte, jarenlang gestimuleerd in de belastingwetten, ondergraaft uiteindelijk het draagvlak voor de collectieve voorzieningen.

In afwachting van de kabinetsformatie hebben vakbonden en werkgevers hun taak alvast serieus genomen. Er ligt een volwassen akkoord dat de hele arbeidsmarkt op de schop neemt. Uitzend- en oproepwerk wordt aan beperkende regels gebonden, tijdelijke contracten mogen na drie jaar niet meer verlengd en een bedrijf dat zelfstandigen wil inhuren zal voortaan meer dan 35 euro per uur moeten betalen. Voor minder hoort er gewoon een vast contract bij, inclusief verzekeringen en pensioenpremies.

De vaste baan wordt gerehabiliteerd tot de nieuwe norm. Werkgevers op hun beurt krijgen een betere verzekering tegen ziekte van werknemers en meer mogelijkheden om mensen in moeilijke tijden minder uren te laten werken, opdat een economische dip niet meteen leidt tot faillissementen.

De uitwerking wordt nog ingewikkeld genoeg – er horen verzekeringen en wetten bij en zoals altijd is er de vraag wie wat gaat betalen – maar het is een serieuze poging om de verelendung van de arbeidsmarkt te keren. Het akkoord is bovendien precies op tijd klaar voor de politieke partijen die nu hopelijk toch zeer binnenkort gaan praten over een regeerakkoord.

In het Volkskrant Commentaar wordt het standpunt van de krant verwoord. Het komt tot stand na een discussie tussen de commentatoren en de hoofdredactie.