Commentaar

De vaccinatiekloof is ook een sociale kloof – die moet het kabinet niet verder verdiepen

De roep om beperkingen voor ongevaccineerden zwelt aan, maar wat halen we dan overhoop?

De prikbus van de GGD in de Hoeksche Waard. Beeld Arie Kievit
De prikbus van de GGD in de Hoeksche Waard.Beeld Arie Kievit

Virusbestrijding blijkt eens te meer een zaak van lange adem. Op twee stappen vooruit volgt steeds een stap terug. Dat is frustrerend, maar het is de vraag of het anders had gekund. Het kabinet krijgt nu verwijten dat het te snel is gestopt met de anderhalvemeterregel, met de mondkapjes, het thuis­werken en vrijwel alle andere beperkingen, maar hoeveel draagvlak zou er zijn geweest om daarmee door te gaan terwijl de toestand in de ziekenhuizen prima onder controle was? De invoering van de coronatoegangsbewijzen ­leverde al genoeg protest op.

Bovendien is het over het algemeen een stuk prettiger ­leven in landen waar de overheid enige terughoudendheid betracht in het ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer. De veelbesproken dans met het virus is in Nederland nou eenmaal ook een maatschappelijke dans: onder welke ­om­standigheden is het land bereid zich aan welke maat­regelen te houden?

Dat debat dient zich aan in een heel nieuwe gedaante, nu de ziekenhuizen sneller dan verwacht weer onder druk staan, terwijl 85 procent van de bevolking dankzij het ­vaccin niet meer vreest voor de eigen gezondheid. Hoever moet de solidariteit met het ongevaccineerde deel gaan?

Geheel in lijn der verwachting zwelt nu de roep aan om onderscheid te gaan maken en ongevaccineerden meer ­sociale beperkingen op te leggen. Maar voordat het ka­binet dat overweegt, moet het zich afvragen wat het overhoop haalt.

De vaccinatiekloof loopt immers langs de breuklijn die het land toch al zo verdeelt: los van de relatief kleine, luidruchtige groep overtuigde antivaxers is zeker in de steden vooral de vaccinatiegraad onder mensen met een migratieachtergrond en laaggeletterden zorgwekkend laag. Hele sectoren op slot gooien voor mensen zonder vaccinatie­bewijs betekent een verdieping van de kloof en een ­risico op verder oplopende sociale spanningen.

Als het alternatief een nieuwe ingrijpende lockdown was, zou het een debat waard zijn. Maar zolang we het volgens de meeste deskundigen eerst maar eens moeten proberen met iets meer afstand houden, thuis blijven bij klachten, meer thuiswerken, striktere handhaving van de toegangscodes, mondkapjes in de supermarkten plus een nieuw offensief om de vaccinatiegraad verder te verhogen, ligt daar een grotere kans om het land tenminste nog een beetje eensgezind door deze nieuwe golf heen te loodsen.

In het Volkskrant Commentaar wordt het standpunt van de krant verwoord. Het komt tot stand na een discussie tussen de commentatoren en de hoofdredactie.

Meer over