ColumnMax Pam

De talkshows waren in rep en roer: Meghan en Harry (de panda's) hadden gepaard

null Beeld
Max Pam

De talkshows waren in rep en roer: de panda’s hadden gepaard! Er bestonden zelfs beelden van de daad, die tot twee keer toe had plaatsgevonden.

Zoals bekend bezit Ouwehands Dierenpark in Rhenen twee pandaverblijven met elk weer twee panda’s, die in afzondering van elkaar leven. Het eerste verblijf wordt bewoond door het pandavrouwtje Meghan en het pandamannetje Harry, terwijl in het tweede verblijf het pandavrouwtje Amalia onlangs voorzichtig kennis heeft gemaakt met haar eerste vriendje, het jonge pandamannetje Pieterjan.

Dat pandavrouwtje Meghan en pandamannetje Harry het met elkaar hebben gedaan, is ook voor Amalia en Pieterjan van groot belang. Zij zijn nog jong en daarom zelf nog niet toe aan het verrichten van de daad. Pandamannetje Pieterjan zou niet eens weten wat hij precies moet doen en pandavrouwtje Amalia beseft nog niet wat ontvangen is. Ze weet gewoon niet hoe zij haar staart omhoog moet doen. Meghan en Harry zullen het jonge stel voorgaan en ook de verzorgers denken te kunnen leren van de manier waarop panda’s elkaar benaderen.

Aan de daad zelve is een jarenlange voorbereiding voorafgegaan. In die tijd kreeg Harry verschillende pandavrouwtjes voorgehouden, maar Harry wees ze allemaal af, zeer tot de teleurstelling van de pandaverzorgers, die het gedrag van Harry en zijn potentiële verleidsters van seconde tot seconde monitoren. Camera’s houden het pandamannetje constant in de gaten en Harry kan geen stap doen of het wordt genoteerd. Toen Harry tenslotte, via neus-aan-neuscontact door de tralies van zijn kooi, de indruk wekte dat hij wel eens belangstelling zou kunnen hebben voor pandavrouwtje Meghan, was de entourage in het Dierenpark enerzijds opgelucht, maar werd die opluchting anderzijds getemperd vanwege het feit dat Meghan niet onmiddellijk afkomstig is uit het beste pandageslacht. Vooral Meghans vader, die hard kan brullen als hij niet op tijd zijn eten krijgt, wordt gezien als een risicofactor.

Helaas kon niets pandamannetje Harry van zijn voorkeur afbrengen en zodoende had ook het Dierenpark weinig keus. Panda’s vormen een bedreigde soort, waarvan niet veel exemplaren nog bestaan op deze wereld. Ze sterven uit en om de verschraling van de diversiteit tegen te gaan, worden ze tegenwoordig in luxeverblijven gehouden, die soms zelfs op een kasteel lijken. Dat allemaal in de hoop dat de weinigen die nog over zijn, zich gaan voortplanten.

Het pandavrouwtje Meghan is slechts drie dagen per jaar vruchtbaar, ongeveer zoals bamboespruiten die zelden bloeien, maar onlangs was het zover. Nog in zijn eigen vertrek mocht Harry naar pandaporno kijken en kreeg hij het geluid van opgewonden pandamannetjes te horen. Verzorgers hadden omzichtig de urine van Harry opgevangen en met een vaporisator in het verblijf van pandavrouwtje Maghan rondgesprayd. Hoofd van het Dierenparkteam Charles van Boetzelaer tot Pallandt had Harry maandenlang getraind om staande op zijn achterbenen – de panda’s zijn net als paarden edele dieren een pandawijfje te berijden en te penetreren.

Ten slotte werd Harry naar het verblijf van Meghan gebracht, een gebeurtenis die live werd uitgezonden. Ook Amalia en Pieterjan keken mee op hun eigen pandatelevisietoestel, in de hoop dat zij er iets van zouden opsteken – ieder natuurlijk in zijn eigen compound. Wie de uitzending heeft gezien, kan niets anders dan vaststellen dat Harry zich uitstekend van zijn taak heeft gekweten. Twee maal drong hij in het pandavlees door, een koninklijke prestatie die weinig pandamannetjes voor hem hebben volbracht. Harry hees zich manhaftig op en kwam tot een coïtus a tergo, die in de pandawereld nog niet eerder is vertoond.

‘Ons maandenlange trainingsprogramma werpt zijn vruchten af’, merkte Van Boetzelaer tot Pallandt tevreden op, ‘maar laten wij niet te optimistisch zijn. Er kan nog van alles fout gaan.’

De komende maanden zullen de gedragingen van Harry en Meghan nauwlettend worden gemonitord. Bovendien maakt een webcam het voor iedereen mogelijk de twee dieren dag en nacht te volgen. Een speciaal opgericht persbureau zal ervoor zorgen dat al het pandanieuws direct over de wereld wordt verspreid. Vroege Vogels heeft continu een verslaggever ter plekke.

Een conclusie is misschien voorbarig, maar het is het panda-onderzoeksteam niet ontgaan dat Harry direct na de paring gedrag vertoont dat enigszins afwijkend is van dat wij eerder in soortgelijke situaties hebben waargenomen. In een enkel geval bonkt hij zelfs met zijn pandahoofd op de muur, volgens de pandapsychologen vrijwel zeker omdat hij Meghan weer wil zien.

Met des te meer spijt moet ik u daarom meedelen dat vanochtend iets dramatisch is gebeurd. De verblijven stonden open en Harry en Meghan zijn verdwenen. De politie staat voor een raadsel. Ongetwijfeld zullen NPO 1, Jinek, Nieuwsuur, Shownieuws, et cetera u op de hoogte houden, maar ook ik zal, zodra ik iets hoor, het laatste nieuws onmiddellijk doorgeven.

Meer over