Satire

De Speld: Waarom willen arme mensen niet profiteren van economische groei?

‘Arme mensen gunnen zichzelf zo weinig’, vindt buurvrouw Ursula. Beeld Getty
‘Arme mensen gunnen zichzelf zo weinig’, vindt buurvrouw Ursula.Beeld Getty

Nu het CPB verwacht dat de Nederlandse economie nóg sneller herstelt dan verwacht, blijft het gissen waarom veel mensen aan de onderkant van de samenleving hier zo weinig voordeel uithalen. Voor mensen met kapitaal is het een raadsel: waarom willen arme mensen niet profiteren van economische groei?

‘Ik snap het niet’, zegt Harm-Jan terwijl hij bladeren uit zijn zwembad schept. ‘Dan woon je al heel karig, in een slechte buurt zonder tuin, vaak met de hele familie hutjemutje in een huurwoninkje. Dan ís er eindelijk weer economische groei. En dan doe je daar niks mee. Terwijl het zo geweldig kan zijn om het getal dat je welvaart uitdrukt op je beeldscherm te zien groeien.’

‘Arme mensen gunnen zichzelf zo weinig’, vult buurvrouw Ursula aan. ‘Een keer per jaar op vakantie, blikvoer eten, de hele tijd maar stressen over de toekomst en of je je kinderen genoeg kan geven. En dat in een periode dat de economie weer aantrekt. Je moet af en toe aan jezelf denken. Het leven mag best een feest zijn.’

Voor sommige mensen met kapitaal schuilt er milde maatschappijkritiek in hun verbazing: ‘Soms, maar schrijf dat maar heel voorzichtig op, vraag ik me af of het ook niet gewoon onwil of luiheid is. Dat je geen geld hebt, betekent toch nog niet dat je niet gewoon je kapitaal voor je kunt later werken? Tandje erbij hoor, denk ik dan. Kijk, ik begrijp best dat er krachten zijn die je eronder houden, maar moet je die krachten dan maar klakkeloos accepteren? Hoe kunnen we die kloof tussen rijk en arm dichten als de armen hun steentje niet bijdragen?’

Meer over