De SpeldAltijd Feest

De Speld: Het kan niet altijd feest zijn? Juist wel!

Het wordt vaak stellig verkondigd: het kan niet altijd feest zijn. Maar de laatste tijd worden er steeds vaker vraagtekens geplaatst bij die uitspraak. Een groeiende groep mensen vraagt zich af: waarom niet?

Zo kan het leven zijn als het altijd feest isBeeld ANP

Volgens Party-Roy, expert op het gebied van feest, is er geen enkele reden waarom het niet altijd feest zou kunnen zijn: ‘Welbeschouwd is ‘feest’ een georganiseerde situatie waarin een groep mensen zich feestelijk gedraagt. Het is geen natuurverschijnsel, we kunnen het gewoon zelf scheppen. We hebben er altijd zelf voor gekozen om feesten eindig te maken, maar voor zover ik kan zien, zijn er geen praktische obstakels om het altijd feest te laten zijn. Let’s gooo!’

Vanuit de Tweede Kamer klinken echter stemmen die beweren dat Party-Roy een te eenvoudige weergave van zaken geeft. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie benadrukt dat feest bijeffecten heeft die vaak buiten beschouwing worden gelaten: ‘Er wordt te gemakkelijk vergeten dat er iemand is die het feest moet gaan betalen. En dan heb ik het nog niet eens over de negatieve gevolgen voor milieu en volksgezondheid. Party-Roy kan dat verantwoordelijkheidsgevoel blijven uitstellen door het altijd feest te laten zijn, maar ik vraag me dan wel af wie al die confetti gaat opruimen.’

Er zijn ook mensen die de discussie overbodig vinden. Volgens hen ís het immers al altijd feest. ‘Het leven is een feestje’, stelt professioneel levensgenieter Margje van Staal. Al wil ze daar nog wel een kanttekening bij plaatsen. ‘Maar je moet wel zelf de slingers ophangen.’

Dat laatste is volgens Party-Roy niet eens nodig. ‘Ik heb daar gewoon een mannetje voor. Hij heeft twee jaar geleden een aantal slingers opgehangen en ik heb ze gewoon nooit meer weggehaald.’

Meer over