CommentaarVredesplan Israël-Palestina

De Palestijnen moeten een staat krijgen die levensvatbaar is

Trump wil zijn vredesplan opleggen aan de Palestijnen, terwijl Israël in bijna alles zijn zin krijgt.

Donald Trump bij de Klaagmuur tijdens zijn bezoek aan Israël in 2017.Beeld EPA

Vredesverdragen beginnen doorgaans van onderaf met onderhandelingen tussen de betrokken partijen, maar de ‘Deal van de Eeuw’, zoals president Trump zijn vredesplan voor het Israëlisch-Palestijnse conflict noemt, zit anders in elkaar.

In plaats van als bemiddelaar op te treden tussen de twee partijen besloot Trump een kant-en-klaar plan te laten opstellen door zijn schoonzoon Jared Kushner (‘Als hij geen vrede kan bereiken, kan niemand het’).

Uitgangspunt van Kushner was dat alle VN-resoluties van de afgelopen 70 jaar de twee partijen geen stap dichter bij de vrede hebben gebracht. Kushners vredesplan moest stoelen op de harde realiteit: het bestaan van de Joodse nederzettingen met hun honderdduizenden inwoners en de veiligheidseisen van Israël.

Het resultaat is een ‘vredesakkoord’ dat vooral rekening houdt met de Israëlische belangen en nauwelijks oog heeft voor de gerechtvaardigde eisen van de Palestijnen. Die moeten toezien hoe Trump heel Jeruzalem en alle – volgens internationaal recht illegale – nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever al bij voorbaat toebedeelt aan Israël. Voor de Palestijnen blijft een soort gatenkaas-staatje over, met een beperkte soevereiniteit.

Het meest bedenkelijke is toch de manier waarop de regering-Trump het plan aan de Palestijnen wil opleggen zonder dat zij enige inspraak hebben gehad. Het komt erop neer dat de Palestijnen alleen maar ‘ja’ tegen Trumps ‘Deal van de Eeuw’ kunnen zeggen.

Wijzen zij het plan af, dan gaat het toch voor een belangrijk deel door: premier Netanyahu heeft al laten weten dat hij de aan Israël ‘gegunde’ nederzettingen en de strategische Jordaanvallei bij zijn land zal inlijven.

Vroeger kregen de Palestijnen wel het verwijt dat zij geen enkele kans misten om een kans te missen, maar ditmaal missen ze zelfs de mogelijkheid op een kans.

Het lijkt erop dat Trump het conflict voor eens en voor goed in het voordeel van Israël wil beslissen. Maar er kan nooit een duurzame oplossing komen via een vredesplan dat voorbijgaat aan een andere harde realiteit: de Palestijnen moeten een staat krijgen die levensvatbaar is.

Meer over