CommentaarPieter Klok

De overheid moet aan de Limburgers duidelijk maken hoe ze het water gaat temmen

Het hoge water van de Maas heeft ervoor gezorgd dat deze amfibische woningen zijn gaan drijven.
 Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant
Het hoge water van de Maas heeft ervoor gezorgd dat deze amfibische woningen zijn gaan drijven.Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Alle berekeningen moeten opnieuw: het risico op overstromingen blijkt groter dan gedacht.

Normaal gesproken is het bestaan van waterbouwkundig ingenieurs overzichtelijk. Ze bestuderen historische gegevens over de waterstanden en berekenen op basis daarvan hoe groot de kans is dat een bepaald hoog water optreedt. Vervolgens kijken ze hoe groot de schade is bij die waterstand. Als de schade vermenigvuldigd met de kans dat die optreedt, groter is dan de kosten van ingrijpen, dan worden de dijken verhoogd of de rivierbedding verruimd.

De alles vernietigende overstromingen in Duitsland en België en de bijna-overstroming in Limburg gooien al deze berekeningen in de war. Deze gebeurtenissen zijn zo extreem dat de onderliggende statistieken in een klap veranderen. De hoeveelheid water die zich een weg moest banen door de Maas lag drie keer hoger dan het vorige zomerrecord uit 1980. Overstromingen die tot een week geleden zeldzaam waren, zijn dat inmiddels niet meer, of althans: ze zijn een stuk minder zeldzaam geworden.

We gaan onzekere tijden tegemoet. Er zijn sterke aanwijzingen dat het extreme weer van de laatste weken veroorzaakt wordt door het broeikaseffect. Hierdoor kunnen regenwolken veel meer water bevatten en blijven ze bovendien langer op één plek hangen. Een lieflijk rivierdal kan zo in één klap veranderen in een kolkende watermassa die vele slachtoffers eist. Elke bewoner van zo'n dal is vanaf nu in theorie in gevaar. Overstromingen zijn zeer lokale fenomenen geworden waardoor de statistieken veel grotere uitslagen vertonen. Duitsland en België staan daardoor voor de ingewikkelde opdracht om in principe elk dal te beschermen.

Dankzij de Maaswerken die begonnen na de vorige overstromingen van 1993 en 1995, is Limburg op het nippertje ontsnapt aan een ramp, maar ook hier moeten ingenieurs opnieuw aan het werk. Nu extreme waterstanden ook hartje zomer blijken te kunnen voorkomen, moeten alle berekeningen opnieuw worden gemaakt.

Los van de koele berekeningen is het ook zaak de bevolking gerust te stellen. Iedereen heeft recht op een veilige woonplek. De Limburgse bevolking heeft zich heel onveilig gevoeld door de overweldigende kracht van het water. De overheid moet duidelijk maken hoe ze die in de toekomst denkt te temmen.

In het Volkskrant Commentaar wordt het standpunt van de krant verwoord. Het komt tot stand na een discussie tussen de commentatoren en de hoofdredactie.

Meer over