ColumnMax Pam

De mensen zijn echt niet gek

Max Pam Beeld
Max Pam

Met veel succes heeft George van Houts vorig jaar de voorstelling Kom Plot gespeeld, waarin hij onder meer uitlegt dat de aanslag op de Twin Towers van 9/11 is georganiseerd door de Amerikaanse regering zelf. Hij draagt daarvoor een overweldigende hoeveelheid bewijzen aan en hij deed dat zo overtuigend dat het praktisch elke avond vol zat.

De vraag rijst dan ook hoe het mogelijk is dat Van Houts zijn ideeën en inzichten, waarbij je best vraagtekens kunt zetten, aan zo veel mensen heeft weten te verkopen. Ik ben daar eens over gaan nadenken en ik ben eens wat gaan googelen – bijna twee jaar lang heb ik mij volledig in de materie verdiept – en tenslotte ben ik tot de conclusie

gekomen dat de Mossad achter het succes van George van Houts zit.

Ik ben heus niet de enige die er zo over denkt. Want ga maar na. Kom Plot was eigenlijk geen theatervoorstelling, maar eerder een soort college op toneel. Normaal gesproken gaan daar lang niet zo veel bezoekers naartoe als bij een echt theaterstuk, zoals een musical of een opera. Twee avonden voor de première, zo ontdekte ik, was de zaal bij lange na niet uitverkocht. Maar ineens, zo maar, op een zaterdagavond begon het te lopen. Hoe kan dat? Waar lag dat aan?

Denk eens aan die zaterdagavond. Niet toevallig markeert de zonsondergang (!) het einde van de sabbat. De Mossad wordt dan weer actief. Daarbij moet je het volgende bedenken, ik heb dat uitgezocht. Juist op het moment dat de kaartjes van Van Houts’ voorstelling werden verkocht, lag de Israëlische geheime dienst overhoop met de CIA, die er alles aan gelegen was om de werkelijke verantwoordelijkheid voor 9/11 onder de pet te houden.

Voor de Mossad was het daarom van het uiterste belang om de zalen vol te krijgen. Op die manier viel de Nederlandse bevolking eenvoudig te indoctrineren met de werkelijke feiten. Geen wonder dat de Mossad er belust op was de kaarten via een geheime campagne zo te verdelen dat overal de theaters uitpuilden.

Nu zult zich afvragen: wie heeft dat allemaal betaald? Het mocht niet te veel in het oog lopen, terwijl het financieel toch een hele operatie moet zijn geweest. Het antwoord daarop luidt: daar hebben de banken voor gezorgd.

Zoals u weet, heeft George van Houts in eerdere voorstellingen onweerlegbaar aangetoond dat banken geld kunnen scheppen. Dat staat overigens al in De kern van de economie van prof. Heertje, deeltje 1 voor de middelbare school. Wie geld stopt in een ouwe sok en onder zijn bed legt, vernietigt geld. Wie die sok weer onder zijn bed vandaan haalt en alles uitgeeft, schept geld. Ieder mens is zijn eigen bank.

Maar George van Houts heeft aangetoond dat de banken daar een wereldwijd systeem van hebben gemaakt, macaber en ondoorgrondelijk, een speelplaats van geheime genootschappen. Via de banken heeft de Mossad die kaartjes betaald, zoveel is wel duidelijk geworden De afschrijvingen die ik onder ogen heb gekregen, tonen dat onweerlegbaar aan. De ING, ABN Amro, Knab, enzovoort, allemaal werkten ze eraan mee.

Zo langzamerhand zijn de gevolgen niet meer te overzien. Weinig mensen weten dat Nederland voor de Mossad een speerpunt is. Zo wordt bijvoorbeeld het vaccineren door de Mossad sterk gestimuleerd, omdat men via de prik het denken van kinderen hoopt te beïnvloeden. Wij lopen daar allemaal met open ogen in, terwijl iedereen weet dat inenten autisme veroorzaakt − dat is onlangs nog door de wetenschap aangetoond. Maar de farmaceutische industrie houdt de werkelijke cijfers geheim, omdat men er anders niets aan zou verdienen.

Laatst hoorde ik zelfs de volgende redenering: kinderen die niet worden gevaccineerd, zijn niet alleen een gevaar voor zichzelf, maar ook voor andere kinderen. Wie zijn kind niet vaccineert en zodoende wel een ander kind besmet, begaat een misdrijf. Daarom is zo’n Vereniging tegen het Prikken in diepste wezen een criminele organisatie, te vergelijken met de Satudarah of de Bandidos.

Kom op, zeg! Wij hebben hier niet alleen te maken met een giftige redenering, maar met de vergiftiging van de hele maatschappij.

Dat is maar één van de vele voorbeelden. Voor George van Houts ligt nog een enorm terrein braak. Gelukkig heeft hij al Kom Plot 2 aangekondigd, waarmee hij zal aantonen hoe de pers in de westerse wereld wordt gemanipuleerd. En hoe de elite gebruik maakt van de gevestigde wetenschap. Hij zal ook beelden van de aarde laten zien, genomen vanuit de UFO, waarmee hij onlangs een tocht om de aarde heeft gemaakt.

Bos Theaterproducties zegt dat bijna alle voorstellingen inmiddels zijn uitverkocht. Dat bewijst maar weer eens: de mensen zijn echt niet gek.

Max Pam is schrijver.

Meer over