CommentaarRaoul du Pré

De Kamer is zelf een belangrijk deel van het bestuurlijke probleem

Wybren van Haga (Groep Van Haga) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) tijdens de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen. Beeld ANP
Wybren van Haga (Groep Van Haga) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) tijdens de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen.Beeld ANP

Een steeds kleiner deel van het parlement is bereid om te praten over serieuze politieke compromissen.

Het was woensdagavond al laat, op de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen, toen Tweede Kamerlid Wybren van Haga een motie van afkeuring aankondigde tegen Landbouwminister Carola Schouten.

Dat leidde tot een woordenwisseling met ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers. Die vroeg zich af hoe vaak Van Haga al had geprobeerd om het landbouwbeleid bij te stellen. Bijvoorbeeld in debatten, met argumenten, moties of amendementen. Was hij het gesprek al eens aangegaan? Nog nooit, gaf Van Haga toe. ‘Ik denk dat dat helemaal niet ter zake doet, omdat boeren gewoon ondernemers zijn die mijn steun van harte kunnen gebruiken.’

Dat deed denken aan het debat van een week eerder. Fracties die niet wilden dat er veel Afghanen naar Nederland zouden komen, steunden vervolgens de moties van afkeuring tegen de ministers Kaag en Bijleveld, die juist werden ingediend omdat zij er niet in geslaagd waren om veel Afghanen naar Nederland te halen. PVV en FvD waren inhoudelijk op hun wenken bediend, maar konden de verleiding toch niet weerstaan om twee ministers weg te sturen.

Ieder voor zich

Voor een nieuw kabinet, als dat er ooit nog komt, is dat geen aantrekkelijk vooruitzicht. Want in wat voor omgeving komt die ploeg terecht? De Algemene Beschouwingen bevestigden bovenal dat in een groot deel van de versnipperde Kamer het motto ‘ieder voor zich’ regeert. Het deel dat zich in beginsel constructief wil opstellen, is bij de laatste verkiezingen weer wat verder geslonken. Een minderheidskabinet moet bij elk incident vrezen voor grote politieke schade. De Tweede Kamer zelf is een groot deel van het bestuurlijke probleem.

Wat betekent dat voor de formatie? Opnieuw waren het deze week VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie die zich tussen alle eigen prioriteiten door bereid toonden af en toe te zoeken naar de overeenkomsten in plaats van de verschillen. Maar eigenlijk is de situatie nog overzichtelijker: bij alle grote thema’s, van de woningmarkt tot de zorgsalarissen, bleek het toch weer gewoon de demissionaire coalitie van VVD, D66, CDA en CU die zonder veel interne wrijving tot nieuwe politieke initiatieven kwam. En dat was niet voor het eerst.

De bezwaren van D66 tegen voortzetting van die coalitie zijn bekend. Maar zou de bestuurbaarheid van het land ook voor Sigrid Kaag zo langzamerhand niet zwaarder moeten gaan wegen?

In het Volkskrant Commentaar wordt het standpunt van de krant verwoord. Het komt tot stand na een discussie tussen de commentatoren en de hoofdredactie.

Meer over