Commentaar

De juiste man op het juiste moment

Herman Tjeenk Willink. Beeld ANP
Herman Tjeenk Willink.Beeld ANP

Met Sigrid Kaag is een ware machtspoliticus opgestaan, was het veelgehoorde oordeel na de nacht waarin zij VVD-leider Rutte ongenadig de wacht aanzegde. Inmiddels heeft zij ervaren dat er in die categorie nog een paar rondlopen op het Binnenhof, Rutte zelf voorop. Er moet in D66 enige hoop zijn geweest dat het grootscheepse politieke offensief tegen Ruttes leiderschap ook diens eigen VVD aan het wankelen zou brengen. Nu het tegenovergestelde is gebeurd, moet Kaag straks zien te verkopen dat ze het toch nog een keertje met Rutte gaat proberen.

Om dat te rechtvaardigen tegenover de vele (nieuwe) kiezers die zij met haar belofte van ‘nieuw leiderschap’ naar D66 heeft weten te lokken, komt ze er niet met een verwijzing naar de machtsverhoudingen. Het is inderdaad vrijwel onmogelijk om zonder de VVD een coalitie te smeden, maar er is te veel gezegd en gebeurd om het daarmee af te kunnen doen.

Wie vorige week nog hoopte op een politieke revolutie, zal wellicht wat teleurgesteld zijn nu die vooralsnog beperkt blijft tot de rentree van oudgediende Herman Tjeenk Willink als informateur. En toch ligt juist bij hem misschien de uitweg uit de impasse. Tjeenk Willink combineert zijn uiterst bedachtzame werkwijze en zijn vermogen om boven de partijen te staan immers ook al jaren met een lange stroom waarschuwingen over het functioneren van de overheid. Alles wat de Kamerleden Omtzigt, Leijten en Azarkan in de afgelopen jaren constateerden over het gebrek aan aandacht voor de uitvoering van beleid en het smoren van de parlementaire tegenmacht werd eerder ook al door Tjeenk Willink betoogd. Het huidige demissionaire kabinet, inclusief de bewindslieden Rutte, Kaag en Hoekstra presenteerde bovendien vlak voor zijn aftreden in januari al een lijst met goede voornemens die de bestuurscultuur moeten openbreken: van het openbaren van veel meer ambtelijke documenten en meer openheid richting de pers, tot het beter toetsen van de uitvoerbaarheid van wetten en het toestaan van meer direct contact tussen ambtenaren en Kamerleden.

Als Tjeenk Willink die lijst nu slim combineert met zijn eigen gedachten en er een ambitieus politiek vernieuwingsprogramma op baseert, kan hij op zijn 79ste meer dan ooit uitgroeien tot de juiste man op het juiste moment.

In het Volkskrant Commentaar wordt het standpunt van de krant verwoord. Het komt tot stand na een discussie tussen de commentatoren en de hoofdredactie.

Meer over