columnde betrouwbare mannetjes

De Betrouwbare Mannetjes lazen de notulen

null Beeld
Redactie

Verslag Catshuisoverleg gehouden op 11 november 2021 om 10.07 uur

Aanwezig: Kabinet (demissionair), Jaap van Dissel, Irma Sluis

Afwezig: Geen

Voorzitter: Mark Rutte

Notulist: Ingrid van Engelshoven

1. Opening

De Voorzitter opent de vergadering. Hij heet iedereen welkom op het Catshuis en feliciteert Irma Sluis met haar nieuwe televisieprogramma bij KRO-NCRV door de duim van zijn rechterhand in de lucht te steken. Hij geeft het woord graag aan Hugo de Jonge.

2. Cijfers

Hugo de Jonge zegt geschrokken te zijn van de nieuwe cijfers en wil van Jaap van Dissel weten waarom die nu opeens zo hoog zijn. Jaap van Dissel zegt dat de huidige cijfers met de genomen maatregelen exact de gemaakte modellen volgen. Hugo de Jonge herhaalt met een gek stemmetje dat ‘de huidige cijfers met de genomen maatregelen exact de gemaakte modellen volgen’. De Voorzitter vraagt of Jaap van Dissel de hele tijd zo ongezellig gaat doen en waarschuwt dat het dan weleens een lange dag kan worden. Hij benadrukt dat het nu vooral van belang is de piek plat te slaan. Wopke Hoekstra zegt dat zijn vrouw dat vannacht ook zei. Arie Slob vraagt of zij thuis vaak over politiek praten. Wopke Hoekstra zegt dat het een grapje was. Iedereen lacht, ook Arie Slob.

3. Evaluatie persconferentie vorige week

Jaap van Dissel wil graag inbrengen dat de maatregelen van vorige week te laat en onvoldoende waren. De Voorzitter zegt dat dat wijsheid achteraf is en dat hij liever vooruitkijkt. ‘Te laat is pas te laat als op tijd te vroeg komt’, merkt Hugo de Jonge op. Jaap van Dissel zegt niet te begrijpen wat dat betekent.

4. Boostervaccins

Hugo de Jonge vraagt Jaap van Dissel waar het door hem deze week gevraagde spoedadvies over de boostervaccins eigenlijk blijft. Volgens hem duurt het allemaal veel te lang en heet zo’n advies niet voor niets een spoedadvies. Jaap van Dissel zegt dat het OMT al in september heeft geadviseerd een boosterprogramma voor te bereiden. Hugo de Jonge zegt dat-ie dat betwijfelt omdat hij het zich heus wel zou herinneren als dat zo was en vraagt Irma Sluis haar duim richting Jaap van Dissel omlaag te steken.

5. Nieuwe maatregelen

De Voorzitter vraagt Jaap van Dissel om advies. Jaap van Dissel herhaalt het OMT-advies om een korte lockdown van twee weken in te voeren. De Voorzitter vindt het een slap advies en meent dat er veel daadkrachtiger moet worden opgetreden. Zelf denkt hij aan drie weken. Jaap van Dissel wenst op te merken dat dit de zoveelste keer is dat het kabinet iets anders doet dan wat het OMT adviseert. Wopke Hoekstra zegt dat niemand Jaap van Dissel wat heeft gevraagd. Iedereen juicht. De Voorzitter geeft Wopke Hoekstra een zogenoemde ‘high five’.

6. Wvttk / rondvraag

Ingrid van Engelshoven vindt dat zij, ook omdat zij vaak moet notuleren, ‘er maar heel moeilijk tussen komt’. Wopke Hoekstra zegt dat zijn vrouw dat vannacht ook zei en houdt zijn hand voor Arie Slob in de lucht. Arie Slob glimlacht en slaat na enige aarzeling, maar raakt de hand nauwelijks. Jaap van Dissel heeft nog een vraag voor de rondvraag. De Voorzitter zegt geen zin meer te hebben. Hij vindt wel dat ze lekker zijn opgeschoten en benadrukt dat ze morgen sowieso nog tot 19.00 uur hebben.

7. Afsluiting

De Voorzitter schorst de vergadering.

Meer over