columnde betrouwbare mannetjes

De Betrouwbare Mannetjes lazen de notulen maar weer eens

null Beeld
Redactie

Verslag Catshuisoverleg gehouden op 13 januari 2022 om 10.16 uur

Aanwezig: kabinet, Jaap van Dissel

Aanwezig op afstand: Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra

Afwezig: geen

Voorzitter: Mark Rutte

Notulist: Hugo de Jonge

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, ook Sigrid Kaag en Wopke Hoekstra, die vanwege corona via Zoom deelnemen. De voorzitter ziet een hoop vertrouwde gezichten en heeft vertrouwen in de toekomst. Robbert Dijkgraaf klimt op de tafel, zegt de toekomst een fantastisch onderwerp te vinden, want waar we ooit het wiel uitvonden werken we inmiddels aan nanorobotjes om medicijnen op de juiste plek in ons lichaam te brengen en aan de allersterkste computer ooit, de kwantumcomputer. Wat gebeurt er als we straks atomen gaan manipuleren? Verdwijnt dan het verschil tussen technologie en leven? Wat als...De voorzitter applaudisseert, zegt dat-ie het machtig mooi vindt, maar dat ze eigenlijk wel echt moeten beginnen.

2. Cijfers

Volgens Jaap van Dissel lijkt de Omikron-variant inderdaad tot minder ic-opnamen te leiden, maar hij waarschuwt dat de recordaantallen besmettingen, vooral onder jongeren, de komende weken tot ernstige problemen kunnen leiden. Hij wordt onderbroken door Wopke Hoekstra die ‘Start spreading the news…’ begint te zingen. De voorzitter vraagt zich af hoe het kan dat Wopke Hoekstra opeens op Times Square is. Wopke Hoekstra zegt dat hij minister van Buitenlandse Zaken is, verandert zijn Zoom-achtergrond, doet een bolhoed op en schenkt vlak voor de Tower Bridge een kop thee in. Jaap van Dissel vraagt of ze het over de risico’s voor de zorg kunnen hebben.

3. Draagvlak

De voorzitter stelt dat ze sowieso gaan versoepelen, want de mensen zijn er klaar mee en niet-versoepelen heeft niets met nieuw elan te maken. Robbert Dijkgraaf vindt ‘het niets’ een fantastisch onderwerp, want eerst was het alleen de lege ruimte, de lege tijd, maar dan zie je met Einstein dat je die lege ruimte kan vervormen, dat is de zwaartekracht, daar kan je golven in hebben, en dan komt de kwantumtheorie en dan blijkt die ruimte opeens gevuld te zijn met microscopische deeltjes die kort ontstaan en weer verdwijnen, en dan leren we dat driekwart van alle energie in het heelal in dat niets zit en dat dat percentage nog steeds groeit, dus als we maar lang genoeg wachten dan wordt het niets het alles. De voorzitter roept: ‘Wow!’ Dennis Wiersma vraagt of iemand Wie is de Mol? heeft gezien.

4. Handhaving

De voorzitter wil weten wat de minister van Justitie bedoelde met haar opmerking dat het naleven van de coronaregels ‘meer aan de mensen zelf is dan dat de politie moet gaan rondlopen’. Dilan Yeşilgöz antwoordt dat ze het best wel een lastig onderwerp vond en dat ze toen ze het zei persoonlijk ook wel zoiets had van dit klinkt een beetje gek ofzo? Maar dat ze voortaan ook best andere dingen kan zeggen als dat beter is en dat ze eerst wilde gaan spreiden maar na het ballonnenprikken heel erg op Thomas zit.

5. Wvttk/Rondvraag

Ernst Kuipers kondigt aan op de persconferentie gebruik te zullen gaan maken van een scherm. De notulist schampert of hij en z’n saaie bruine schoenen wel eens de aandacht van 7 miljoen mensen hebben moeten vasthouden en wenst hem veel succes. Wopke Hoekstra biedt met een plaksnor Sigrid Kaag vanaf een stampvolle Champs-Élysées een croissant aan. Henk Staghouwer vraagt of Robbert Dijkgraaf niet liever wil zitten.

6. Afsluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Meer over