'Dat dit kabinet er niet staat voor studerend Nederland is een zekerheid'

Studenten moeten meer rente op hun lening betalen en meer btw op hun eerste levensbehoeften. Nieuwe steun voor deze groep mensen is nodig, betoogt Rico Tjepkema.

null Beeld RV
Beeld RV

Na de langst durende formatie in de Nederlandse politieke geschiedenis zijn Rutte, Buma, Pechtold en Segers erin geslaagd een plan voor Nederland te presenteren. Vertrouwen in de toekomst werd ook door de vier fracties van de VVD, het CDA, D66 en de ChristenUnie aangenomen, waarmee het kabinet Rutte III met de kleinst mogelijke Kamermeerderheid van 76 zetels aan de slag gaat.

Nu het economisch beter gaat, heeft het land weer ruimte om te ademen. Maar hoeveel vertrouwen mogen studenten eigenlijk hebben in de toekomst die voor ze ligt?

Het sociaal leenstelsel

Weinig, zo blijkt als je het reageerakkoord doorspit. De veelbewogen periode, zoals de studententijd door velen omschreven wordt, zit vol hindernissen en problemen. Een prachtige tijd van nieuwe stappen en zelfontwikkeling, waar stress ook bij hoort.

Maar juist omdat de periode als dusdanig stressvol wordt ervaren moet de politiek hiervoor waken en studenten waar mogelijk ontlasten. En dat is net wat er niet gebeurt in de komende vier jaar. Zowel het CDA en de ChristenUnie - de partijen die als belangrijke eis hadden dat het sociaal leenstelsel teruggedraaid werd - als D66 - de zelfbekroonde onderwijspartij - hebben studenten in dit regeerakkoord keihard laten vallen.

De rente op de leningen via het sociaal leenstelsel wordt verhoogd. Vertrouwen in de overheid, op basis waarvan studenten hun levens hebben ingericht, is gruwelijk beschaamd. Toen ze hun studiekeuze vaststelden, hadden ze hier onmogelijk rekening mee kunnen houden.

Halvering van het collegegeld

Een lichtpuntje zou een schijninvestering in studenten zijn in de vorm van gehalveerd collegegeld in het eerste studiejaar, ware het niet dat dit alleen geldt voor aanstormende studenten en heel studerend Nederland ervoor opdraait in de vorm van het verhogen van de rente op de lening.

Naast het feit dat studenten hierdoor met de gebakken peren zitten, nodigt het ook niet uit om voor die universitaire of hbo-studie te kiezen. Nu al doen vele verhalen de ronde van scholieren en studenten die het met het sociaal leenstelsel niet meer aandurven door te studeren. In plaats van het bieden van meer vertrouwen om deze aarzelaars een steuntje in de rug te geven, wordt de drempel nu alleen maar hoger.

Daar blijft het echter niet bij. Het lage btw-tarief wordt verhoogd van 6 naar 9 procent. Daarbij gaat het niet om een belasting op luxe producten. Integendeel, het gaat om een verhoging van de belasting op de aanschaf van dagelijkse boodschappen. Brood, melk, eieren, groente en ga zo maar door. Alles wordt duurder.

Producten worden duurder

In vergelijking tot de andere maatregelen die in het regeerakkoord uiteen gezet worden, waarvan het afschaffen van de dividendbelasting toch wel het curieust is, lijkt het een keuze die niet valt uit te leggen. Producten die 'normale mensen' elke dag gebruiken worden duurder. Het is een maatregel waar mensen met een kleine portemonnee bij uitstek door worden geraakt. Zo ook studenten die normaliter aan het eind van de maand al weinig van hun geleende geld overhouden.

Dat dit kabinet er is voor de vaak genoemde normale man is grondig in twijfel te trekken. Dat dit kabinet er niet staat voor studerend Nederland is een zekerheid. Het niet gedeeltelijk terugbrengen van de studiefinanciering, gepaard met maatregelen als verhoging van de rente op leningen en het verhogen van het lage btw-tarief maken het slechts lastiger voor studenten om rond te komen en verlagen de motivatie om een studie te starten. Nieuwe steun voor deze groep mensen is nodig. Zodat de studenten, die vaak de toekomst worden genoemd, zelf ook vertrouwen kunnen hebben in die toekomst.

Rico Tjepkema studeert internationale betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Meer over