Lezersbrieven19 maart 2020

‘Coronavirus geeft vertekende sterftecijfers’

De lezersbrieven van donderdag 19 maart.

Bij het Universitair Medisch Centrum Maastricht is een extra ruimte aangebouwd. Beeld Hunter
Bij het Universitair Medisch Centrum Maastricht is een extra ruimte aangebouwd.Beeld Hunter

Brief van de dag

In onze angst voor het coronavirus moeten we ervoor waken dat we doorslaan. De berekeningen hoeveel levens het virus in Nederland kan eisen (Ten eerste, 18 maart) zijn te kort door de bocht. In de eerste plaats is de sterfte afhankelijk van de leeftijd, oplopend van 0 procent onder kinderen onder de 10 jaar tot bijna 15 procent onder ouderen boven de 80 jaar (Ten eerste, 12 maart).

De sterfte onder de bevolking is dus afhankelijk van de bevolkingsopbouw. Het grootste deel van de bevolkingspiramide van Nederland ligt onder de 60 jaar en in deze groep bedraagt de sterfte aan Covid-19 minder dan 2 procent. Daarnaast is sterfte altijd gerelateerd aan de ernst van de ziekte: hierop zijn alle voorspellende scores die we op de intensive care hanteren gebaseerd. Juist die ernst van ziekte blijkt te variëren: het RIVM meldde 10 maart dat in een steekproef onder ziekenhuismedewerkers 4 procent besmet bleek: dat waren dus mensen die ondanks ziekte konden werken.

Dit wordt bevestigd door het verhaal van een SEH-arts uit Uden, die besmet bleek maar enkel spier- en keelpijn had (Ten eerste, 17 maart). 80 procent van de besmette mensen krijgt slechts milde griepachtige symptomen, terwijl maar 6 procent ernstige ademhalingsproblemen krijgt. Dit is dus de groep die kans maakt op overlijden. Tenslotte is het moeilijk om de sterfte correct te berekenen. Als we simpelweg het aantal sterfgevallen delen door het aantal besmettingen, is de uitkomst afhankelijk van hoeveel er getest wordt. Al die mensen die wel besmet maar niet getest zijn, worden niet meegeteld. Hoe groter het aantal besmettingen, hoe lager het sterftepercentage uitkomt.

Anne-Cornelie de Pont, Intensivist, UMC Groningen

Groepsimmuniteit

Het opiniestuk van Sylvia Borren en Frans Gereadts (O&D, 18 maart) gaat voorbij aan de mogelijkheid dat in Wuhan groepsimmuniteit is ontstaan. Deskundigen zijn het erover eens dat het werkelijke aantal besmettingen veel hoger is dan het aantal zieke mensen die positief testten.

Hoeveel hoger het aantal werkelijke besmettingen is, weet men niet. Maar schattingen variëren dat die twintig tot honderd keer hoger zijn dan het aantal zieke mensen. Stel dat het aantal werkelijke besmettingen in Wuhan tachtig keer hoger ligt dan wat is gemeten (80.000), dan waren er zes miljoen mensen geïnfecteerd.

Op een bevolking van 10 miljoen in de stedelijke regio van Wuhan komt dat neer op 60 procent. Het zou dus heel goed kunnen dat er in Wuhan groepsimmuniteit ontstaan is. Het is nu hard nodig dat de Chinese wetenschappers zo snel mogelijk vaststellen of en hoeveel mensen die niet ziek zijn geweest, immuun zijn geworden. Verder is er zeer grote behoefte aan een simpele en betrouwbare test die het aantal werkelijke besmettingen meet en ook aan een test die meet of mensen immuun zijn geworden.

Hergen Spits, Immunoloog en werkt bij het AMC

Diepe zakken

De overheid blijkt plotseling diepe zakken te hebben om het bedrijfsleven in stand te houden. Dan lijkt het me ook niet meer dan logisch dat ze genoeg geld heeft om al die mensen in de zorg, het onderwijs en ondersteunende beroepen een flinke beloning te geven.

Zij zouden een loon moeten krijgen dat ze verdienen, en een werkomgeving met genoeg collega’s om de werkdruk te verminderen. Dat zou een gezond zorg- en onderwijssysteem opleveren. Dezer dagen zien we juist hoe onmisbaar die mensen zijn. We hebben de onderzoekers hard nodig om vaccins te maken, ziekten te analyseren en uit te roeien om ons gelukkig oud te maken.

Meindert de Vries, Den Bosch

Artsenapplaus

Fijn hoor die waardering voor de mensen die in de zorg werken (Ten eerste, 18 maart). Een bedankliedje, applaus, bedanktspandoeken, et cetera. Allemaal heel hartverwarmend.

Maar als iedereen onze inzet zo waardeert, zullen we dan afspreken dat wanneer verpleegkundigen en verzorgenden een volgende keer vragen om een goede cao, dit verzoek dan ook in korte tijd ingewilligd wordt? Dat we niet eerst anderhalf jaar moeten vechten en in actie moeten komen? Dan merken we pas echt dat ons werk en onze inzet gewaardeerd worden.

Dirry Oostdam, Schiedam

Zwagerman

Door de coronacrisis ging Daniela Hooghiemstra (O&D, 17 maart) anders aankijken tegen wat in onze cultuur zo’n vijftig jaar als aanbevelenswaardig geldt: je onderscheiden van anderen, aandacht trekken en gezien worden. Is dat wat onze samenleving levendig en dynamisch maakt? Wat iemand apart maakt, wordt al snel door anderen overgenomen.

In het verlangen om authentiek, tegendraads of excentriek te zijn, vertonen mensen kuddegedrag zonder dat in de gaten te hebben. Velen beklimmen de berg van de roem en proberen hen die daar al zitten, weg te duwen - om daarna zelf omlaag geduwd te worden. Mij lijkt de tragiek van Zwagerman dat hij besefte slechts de stralende zon te kunnen blijven ‘waaraan anderen zich warmden’ door de hand aan zichzelf te slaan.

De vraag hoe kan ik een originele dwarsligger worden? is minder interessant dan wie is werkelijk de moeite waard om na te volgen? Authenticiteit volgt vaak vanzelf.

Michael Elias, Den Haag

Meer over