Ingezonden brievenDit schrijven onze lezers

‘Coronaregels zijn op school niet haalbaar’

De ingezonden lezersbrieven van dinsdag 3 november.

Leerlingen van een middelbare school dragen mondkapjes in de klas.Beeld ANP

Brief van de dag

Wij zitten op de middelbare school Helen Parkhurst in Almere. Wij zien op het nieuws veel over het coronavirus. Ook op onze school lopen de besmettingen op en dat zorgt voor veel onduidelijkheid over de regels. Veel mensen vinden het virus onzin, maar wij denken dat we het beter moeten aanpakken.

Buiten mag je met niet meer dan vier mensen bij elkaar zijn, maar op school loop je met meer dan duizend leerlingen door de gangen. Binnen is er minder ventilatie dus is de besmettingskans hoger.

Les geven op 1,5 meter is bijna onmogelijk. Sommige docenten dragen een mondkapje als ze rondlopen, anderen blijven de hele les achter hun bureau. In het lokaal is het niet haalbaar om 1,5 meter afstand te houden.

Over het gebruik van mondkapjes zijn wij ook niet te spreken. Op de gangen en in de aula is een mondkapje verplicht, maar in de klas mag je hem weer af. Dit heeft geen nut. In de klas zit je dichter bij elkaar dan in de gangen bij voorbeeld. De meeste leerlingen die dragen hetzelfde mondkapje de hele dag, dit heeft dus ook geen zin.

Concluderend vinden wij dat de scholen in een lockdown moeten omdat de coronaregels niet goed genoeg gehandhaafd kunnen worden.

Elina Laspas en Aicha Bouloudane, Almere

Moslims

De recente gebeurtenissen in Frankrijk die in de naam van de islam worden gepleegd zijn verschrikkelijk. Als moslim zou ik het van de daken willen schreeuwen hoe erg ik het vind. En toch doe ik dat niet, en met mij vele, vele medemoslims die het ook verschrikkelijk vinden. Omdat we ons niet aangesproken voelen door deze perverse daden. Omdat we niet zouden weten wanneer we ons genoeg hebben uitgesproken tegen terrorisme. Omdat we ons verzetten tegen de gedachtegang dat als je je niet actief uitspreekt tegen terrorisme, deze daden wel jouw goedkeuring kunnen wegdragen, omdat je Ali of Mehmet of Fatima heet en een hoofddoek draagt. Mede-Nederlanders, alsjeblieft, heb een hogere dunk van ons, de stille moslims, en denk niet dat we deze afgrijselijke daden goedkeuren.

Vildan Tasdemir, Apeldoorn

Vrijheid

Na de aanslag in Frankrijk werd de vrijheid die wij in Europa genieten weer hoog op de agenda’s gezet. Helaas mis ik in wat wordt geschreven en uitgezonden de eigen verantwoordelijkheid. Zo is het beledigen van een ander niet gepast in Nederland en kan het zelfs strafbaar zijn (het Wilders-proces). Zou die verantwoordelijkheid die samen gaat met onze vrijheid in de journalistiek en het onderwijs niet beter moeten worden belicht, zodat de jeugd die vrijheid beter gaat begrijpen? Zodat mensen met een uitgesproken mening gaan begrijpen dat alles zijn grenzen heeft.

Lizeth Schutte, Hoofddorp

Opeten

Filosofe Bernice Bovenkerk verzet zich tegen het speciësisme, dat de mens boven de dieren plaatst: alle dieren zijn gelijkwaardig. Een loffelijk standpunt, maar consequent is ze niet.

Na haar dood mogen dieren haar lichaam opeten, vertelt ze, maar dat moeten dan liefst wel wilde dieren zijn. Een leeuw bijvoorbeeld. Bovenkerk maakt het zo nodeloos ingewikkeld: ze kan zich ook gewoon laten begraven, dan wordt ze door bodemdieren opgegeten. Als anti-speciësist zou ze er ook beter aan doen de leeuw niet boven de worm te stellen. ‘Dieren zouden dan wel dezelfde soorten rechten moeten krijgen als wij: pensioen, vakantie, ziekteverlof,’ zegt ze. Ach, waarschijnlijk willen de wormen het ook wel zonder die rechten doen.

Pauline de Bok, Amsterdam

Mondo

Uitstekend stuk van Julien Althuisius over het verdwijnen van Mondo. Weg Vrije Geluiden, weg Boeken, weg Mondo. Misschien kan de NPO overwegen om een eind te maken aan de eindeloze batterij tussendoorpromo’s voor al die andere programma’s van de publieke omroep (Ali B, kamp van dit, kamp van dat, vederlicht drama, datingshows). In de vrij te komen tijd kan er elke avond een Mondo, of ander kwaliteitsprogramma worden uitgezonden. Terug naar de kerntaak van de publieke omroep, weg met de kijkcijferterreur.

Leo Jansen, Zevenaar

KLM

In de onderhandelingen met de KLM over overheidssteun vanwege de coronacrisis eist minister Hoekstra loonmatiging tot 2025. Ik ben bang dat dit een voorbode is van waar de kosten van de coronacrisis uiteindelijk terecht gaan komen: bij de werknemers.

Aart Balt, Houten

Kamikaze

Dachten we dat het iets was uit een grijs verleden in Japan: Kamikazepiloten. Blijken ze in het heden voor te komen en (nog) te werken bij KLM.

Erik Wijker, Gouda

Zelfdeterminatie

Volgens de Brief van de dag en de zelfdeterminatietheorie heb ik behoefte aan autonomie, verbinding en competentie. Dat klopt helemaal met mijn gevoel, waardoor ik precies de tegenovergestelde conclusie trek. Ik wil de autonomie om zélf te beslissen of ik corona oploop, in plaats van ongevraagd besmet te worden in de supermarkt. Ik wil mijn verbinding met bijvoorbeeld mijn ouders tonen door hen tijdens een bezoek met afstand níet te besmetten met een potentieel dodelijk virus. En ik wil competent blijven door níet een chronische aandoening over te houden aan deze pandemie, waardoor ik de rest van mijn leven (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt kan raken. Als ik om me heen kijk zie ik vele mensen die dat allemaal ook zo willen.

Marc van der Sluys, Nijmegen

Meer over