Commentaarraoul du pré

Consistent is het kabinet niet, maar er zijn verzachtende omstandigheden

null Beeld Arie Kievit
Beeld Arie Kievit

Het kabinet neemt een beredeneerd risico met de versoepelingen. Nu de prioriteiten nog bijstellen.

Het is niet moeilijk om het kabinet in de coronacrisis op inconsistenties te betrappen. Nu het ritme van de beslissingen is opgevoerd tot eens per week, kunnen de liefhebbers hun hart ophalen. Zoals ook nu weer. Vorige week heette het nog dat versoepelingen pas mogelijk waren als duidelijk zou zijn ‘dat we over de piek van de derde golf heen raken’. Deze week bleek dat zoiets vooral in de prognoses van het RIVM zichtbaar moet zijn. In de ziekenhuizen is het immers ­onverminderd druk. En ook een heel stuk drukker dan in ­januari, toen de toon vanuit het kabinet bijzonder alar-­merend was en de avondklok werd ingevoerd.

Toch zijn er verzachtende omstandigheden. Eén: veel meer dan in januari zuchten veel mensen naar enige verlichting. Een land kan nou eenmaal niet eeuwig op slot -blijven. De schade van de lockdown weegt met de dag zwaarder.

Twee: het wordt niet openlijk zo uitgesproken, maar de indruk in het kabinet is dat de beperkingen toch al een stuk minder secuur worden nageleefd dan in de winter. Veel winkels zijn bijvoorbeeld feitelijk al open en veel mensen beperken hun bezoek thuis allang niet meer tot één persoon. De versoepelingen van deze week zijn, met alle ­restricties, grotendeels slechts de legalisering van wat al werd gedoogd. Het aantal extra besmettingen dat ze veroorzaken zou daarom kunnen meevallen.

Drie: de vaccinatiecampagne lijkt dan toch eindelijk op stoom. 4,5 miljoen overwegend kwetsbare mensen hebben minstens één prik gehad. De ervaringen in Groot-Brittannië en Israël leren dat het niet meer lang kan duren voordat dit zichtbaar wordt in een gestage afname van de ziekenhuisopnamen.

Het kabinet neemt wel degelijk een risico met de timing, maar het is niet onberedeneerd. En zeker met de versoepeling van de regels voor uitvaarten en de examens voor het rijbewijs (waarvoor inmiddels honderdduizenden wachtenden zijn) wordt tegemoet gekomen aan enkele knellende sociale kwesties.

En dat is meteen iets waar het kabinet wél consistenter in zou moeten zijn. Want dat Nederland nu het terras op mag terwijl in het mbo en op de middelbare scholen nog steeds zo weinig fysiek onderwijs wordt gegeven, getuigt van medeleven met de horeca, maar ook van verkeerde ­prioriteiten.

In het Volkskrant Commentaar wordt het standpunt van de krant verwoord. Het komt tot stand na een discussie tussen de commentatoren en de hoofdredactie.

Meer over