OpinieCommentaar

Complete lockdown? Geen reden voor derde koerswijziging

Alle strategieën tegen corona zijn onbeproefd. Maar radicalere ingrepen zijn niet per definitie beter.

Een bijna verlaten plein in het centrum van Brussel.  Beeld AFP
Een bijna verlaten plein in het centrum van Brussel.Beeld AFP

Nog geen twee dagen na de bejubelde rede van minister-president Mark Rutte over de coronacrisis, gaan stemmen op voor een verdere verscherping van de ingrijpende maatregelen die al zijn getroffen. Tijdens het woensdag gevoerde Kamerdebat over het regeringsbeleid kenschetste PVV-leider Geert Wilders het streven naar groepsimmuniteit als ‘een experiment met mensenlevens’. Op Radio 1 sprak Marc van Ranst, opgevoerd als ‘de bekendste viroloog van België’, de verwachting uit dat Nederland alsnog overgaat op een complete lockdown van het openbare leven als het aantal coronadoden verder zal oplopen. In die opvatting staat hij niet alleen.

Over de effectiviteit van de gevolgde strategieën kan pas over enkele jaren een definitief oordeel worden geveld. Tot die tijd moeten we het doen met theorieën en aannames. In zijn rede heeft Rutte inzichtelijk gemaakt op grond van welke overwegingen het kabinet heeft gekozen voor een beleid dat minder diep ingrijpt in het sociale en economische leven dan het beleid dat in – onder andere – België, Frankrijk en Spanje van kracht is. Een lockdown zou op korte termijn mogelijk enig effect sorteren, maar zou heviger corona-uitbraken in de verdere toekomst niet verhinderen.

Noch aan de (voorziene) stijging van het aantal coronadoden in Nederland, noch aan het feit dat andere Europese landen een strenger – maar eveneens onbeproefd – beleid voeren, kunnen argumenten worden ontleend voor een derde koerswijziging in één week tijd. Daarmee zou de nervositeit in het land slechts worden aangewakkerd, en zou de verzekering van Mark Rutte dat hij afgaat op het oordeel van de RIVM twijfelachtig blijken te zijn.

Natuurlijk is het voorstelbaar dat het kabinet in een grillige crisis als deze terugkomt op het beleid dat met de kennis van maandag nog het juiste leek. Maar dat zou wel het resultaat moeten zijn van voortschrijdend inzicht van de tot dusverre geraadpleegde deskundigen, en niet van de vage notie dat radicalere ingrepen per definitie betere ingrepen zijn. Met periodieke toespraken vanuit het Torentje zal de minister-president de Nederlanders daarvan hopelijk kunnen overtuigen.

Meer over