Commentaar: De realisatie van nieuwe aardgasvrije woonwijken mist een gedegen visie, overtuigingskracht en planmatige aanpak

Door er maar op los te improviseren roept de politiek vooral aversie tegen de energie-omschakeling op.

Hans Wansink
Het plaatsen van 10 zonnepanelen op een dak van een rijtjeshuis in Drachten Beeld Nederlandse Freelancers
Het plaatsen van 10 zonnepanelen op een dak van een rijtjeshuis in DrachtenBeeld Nederlandse Freelancers

Nederland moet voor 2050 van het aardgas af. Die doelstelling ontmoet op zichzelf weinig weerstand. Zodra het gaat over de vraag hoe deze doelstelling moet worden bereikt, breekt het tumult los. De alternatieven voor aardgas zijn omstreden, of het nu gaat om windmolens, kernenergie of warmtepompen. Maar ook ontbreekt elke regie om deze nieuwe aardgasvrije wereld in de woonwijken te realiseren.

De gang van zaken in Utrechtse wijk Overvecht-Noord maakt duidelijk dat vrije improvisatie vooral weerzin bij het publiek oproept. Het enige wat goed georganiseerd is, is het buurtprotest. De eis van de Overvechters in hun proeftuin is even simpel als plausibel: 'Onze buurt wil pas van het gas af als duidelijk is welke oplossingen toekomstbestendig zijn.'

De bewoners keren zich tegen de mooi-weerbenadering van wethouder Lot van Hooijdonk van GroenLinks (de grootste partij in Utrecht). Op de voor de hand liggende vraag hoeveel de afkoppeling van het gas de bewoners gaat kosten, moest zij het antwoord schuldig blijven. 'Het idee is dat je de kosten gaat afbetalen met de besparingen die je doet'; was de dooddoener van Van Hooijdonk. Dat zij er zelf ook niet helemaal in gelooft, blijkt uit het feit dat gloednieuwe huizen in de wijk worden opgeleverd met een gasaansluiting.

Hoe het beter kan, laat de provincie Zuid-Holland zien. Zij werkt aan een leiding die warmte van de industrie in de Rotterdamse haven transporteert naar woonwijken in steden als Delft en Dordrecht. Dit biedt een geloofwaardig alternatief voor aardgas, in de eerste plaats voor wijken met stadsverwarming, maar wellicht ook voor particulieren.

Intussen roepen de 'pioniersgemeenten', die vaak zonder te weten waar ze aan begonnen wijken als proeftuin hebben aangewezen, de rijksoverheid te hulp. Die moet met veel meer geld over de brug komen om de energie-omschakeling voor de bewoners betaalbaar maken. Strooien met geld heeft alleen zin als het Rijk de regie naar zich toe trekt.

Maar een energie-omschakeling die niet één, maar minstens zes kabinetsperioden in beslag gaat nemen vereist allereerst een gedegen visie, vervolgens veel overtuigingskracht en ten slotte een planmatige aanpak. Aan geen van deze voorwaarden is tot nu toe voldaan.

Meer over