OpinieLezersbrieven

Comfortabel leven in het westen wordt straks een hachelijke onderneming

De ingezonden lezersbrieven van vrijdag 19 oktober.

Essenlandschap in de Achterhoek, omgeving Winterswijk. 
 Beeld Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant
Essenlandschap in de Achterhoek, omgeving Winterswijk.Beeld Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Brief van de dag

Bouw woningen op plekken waar de treinen nog niet vol zitten’, zegt Friso de Zeeuw (O&D, 15 oktober). Hij waarschuwt tegen het ‘Grote Vastlopen’ van ons land. Waarom de zaken niet nog iets drastischer aangepakt? Dat kan als we enkele ontwikkelingen serieus nemen. Zoals de leegloop van het noorden en oosten van Nederland en de toenemende moeite om in de Randstad nog een beetje gerieflijk en betaalbaar te kunnen wonen en reizen. Maar vooral de onontkoombare dreiging van de stijgende zeespiegel in de komende eeuw. Comfortabel leven in het westen wordt, in meerdere opzichten, straks een hachelijke onderneming.

De oplossing ligt voor de hand: we moeten de blik oostwaarts richten. Samen met Duitse deelstaten de grensregio’s ontwikkelen. Meer grensoverschrijdende wegen en spoorlijnen aanleggen. Werkgelegenheid verplaatsen naar Oost-Nederland, waardoor kwijnende steden en dorpen kunnen opbloeien en groeien. De economische dominantie van de Randstad, met alle nadelige gevolgen voor mens en milieu, kan daardoor van haar scherpe kantjes worden ontdaan.

Bijkomend voordeel: met het Nedersaksische dialect kunnen de inwoners van Oost-Nederland, zoals we onlangs lazen, tot ver over de grens uit de voeten, tot in Hannover aan toe. Dat moet voldoende zijn. Zo kan een oude streektaal meehelpen Nederland een nieuwe toekomst te geven.

Jan Goossensen, Den Haag

Zin van het Leven

De laatste weken geniet ik enorm van de rubriek Zin van het Leven. Wat een pareltjes komen er voorbij. Oprechte en eigenzinnige schetsen van de manier waarop mensen met uiteenlopende achtergronden tegen de zin van het leven aankijken. Ik wil jullie complimenteren voor de mooie en bijzondere mensen die jullie voor deze rubriek weten te selecteren. Bovendien wil ik Fokke Obbema een groot compliment maken voor de goede vragen die hij weet te stellen. Hij vraagt goed door, komt op eerdere antwoorden terug en weet echt de diepte in te gaan met iemand. Chapeau! Uit elk interview kan ik weer iets halen voor de zingeving in mijn eigen leven. Met maandag misschien nog wel de mooiste zin tot nu toe uit deze rubriek: ‘het niet-weten is ook mooi, dan kun je leren’.

Wat ik wel weet, is dat ik veel leer van deze rubriek en dat het zin aan mijn leven geeft. Ik ben dankbaar dat de Volkskrant er is.

Jonathan Zuiderwijk, Gorinchem

Nabestaande

Vaak heb ik de indruk dat ‘na’ in het woord ‘nabestaande’ opgevat wordt als tijdsaanduiding. In het artikel ‘Nepslachtoffer ‘Bataclan’ moet half jaar de cel in’ (Ten eerste, 18 oktober) zie ik die indruk bevestigd. Daar lees ik ‘. . . Damien als nabestaande van het bloedbad . . .’ Niemand is nabestaande van een bloedbad of ongeluk. Je bent altijd nabestaande van iemand. Niet omdat je na haar of hem nog bestaat, maar omdat je elkaar na bent, vaak als familie. Het is het ‘na’ van na-nader-naast. Het woord ‘na’ slaat dus op relatie. Je bent ook nabestaande van velen die nog in leven zijn.

S. Blaakmeer, Chaam

Geen voetbalvelden

Zouden jullie alstublieft niet langer oppervlaktes uit willen drukken in aantal voetbalvelden (Ten eerste, 16 oktober)? Ik erger me daar al jaren bijzonder aan om twee redenen:

1. Een voetbalveld heeft geen standaardmaten en is altijd groter dan een halve hectare, soms zelfs veel groter. Het is derhalve geen betrouwbare aanduiding van oppervlakte.

2. Iedere scholier moet leren wat de oppervlakte van een hectare (ha) is. Als vervolgens de ha niet gebruikt wordt als oppervlaktemaat, heeft het leren van de oppervlakte van een ha geen enkel nut.

Extra krom is een zin als: ‘... een oppervlakte van 380 duizend vierkante meter (tien Amsterdamse Ikea’s, oftewel 76 voetbalvelden)’. Nog afgezien van het feit dat in een landelijk dagblad een Amsterdamse Ikea geen goede aanduiding is voor oppervlakte, moet ik ook opmerken dat er bij de Amsterdamse Ikea geen voetbalvelden liggen. Als dat wel zo was, was er geen plaats voor de Ikea. 38 ha is een betere aanduiding en volgens mij door iedereen, ook buiten Amsterdam en ook door niet liefhebbers van voetbalvelden, te begrijpen.

Tonni Rozendaal, Sint Jansklooster

Scootmobiel

De overheid onderzoekt het gevaar van de scootmobiel, lees ik (Ten eerste, 18 oktober). Het grootste gevaar is de onzichtbaarheid van deze verkeersdeelnemers. Een zwarte stoel, donkere uitvoering en kleine lichtjes. Levensgevaarlijk voertuigen. Daar moet toch echt iets aan gebeuren.

Bert Klaver, Dalfsen, Automobilist en fietser

Warme nazomer 2018

Als 60-jarige weet ik nog goed dat het ook in mijn jeugd soms lekker nazomer weer was, bijvoorbeeld in oktober 1969 zoals G.R. Gout gisteren in de brievenrubriek aanhaalde. Als fysicus en meteoroloog zoek ik dan wel meteen bij het KNMI naar de data. In 1969 was het inderdaad van 5 tot 11 oktober boven de 20 graden (maximaal 23,3 graden op 9 oktober, wat veel warmer is dan de gemiddelde 16,3). De afgelopen periode laat zien dat het dit jaar vanaf 10 oktober tot en met 17 oktober ook boven de 20 graden is geweest. Opvallend is niet alleen de langere (en latere) periode maar ook dat het nu maximaal 26,3 graden is geweest op 13 oktober: een zomerse dag in oktober! En er zijn dit jaar al vele records gebroken.

Ik zou zeggen: toch nog maar even bijscholen over klimaatverandering en de oorzaken! Tegenwoordig zijn de lessen hierover erg eenduidig.

Ernst van Zuijlen, Houten

De sterveling

In de pogingen onze vergankelijkheid in woorden te vangen, mag psalm 103 niet ontbreken. Zelfs het veld bewaart geen herinnering aan de bloem: ‘De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als een bloem des velds, zo bloeit hij; wanneer de wind daarover is gegaan, is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer.’

Clara Legêne, Etten-Leur

Meer over