opinielezersbrieven

Blijf weg, het stikt hier van de gevaren

Redactie
De eendjesvijver aan de Benedendorpsweg in Oosterbeek, met op de achtergrond het verbrande veld. Beeld Gert Budding
De eendjesvijver aan de Benedendorpsweg in Oosterbeek, met op de achtergrond het verbrande veld.Beeld Gert Budding

Brief van de dag: Woestenij bij Arnhem

Men wil de grote toeristenstromen die Amsterdam bevolken meer spreiden over de rest van het land. Een van de plekken die de laatste tijd prominent wordt genoemd is Arnhem en omgeving.

Nu heb ik sinds een jaar een ouwelullendag en die besteed ik aan lange wandeltochten in de bossen rond Arnhem en Oosterbeek en als ik daar rondloop, valt mij één ding op. Er is niemand in die bossen. Terecht, want het stikt van de gevaren. Neem bijvoorbeeld al die welletjes, dat water dat zomaar uit de bodem naar boven komt, al die vervaarlijke bronnetjes waar je zo in kunt vallen en verdrinken en als je denkt, ‘nu is het welletjes’ dient het volgende onheilspellende beekje zich al weer aan.

Of de dreiging van de enge beesten, zoals de wilde zwijnen, verraderlijke adders en binnenkort natuurlijk wolven en dan dat kleine gruwelgrut, zoals de treiterteken, ijzingwekkende ijsvogels en de vetgemeste mestkevers. Het is absoluut geen pretje om in die woestenij bij Arnhem rond te banjeren en gebeurt er onverhoopt iets met je dan kun je niet eens even bellen of appen, want er is geen bereik.

Nee, lieve toeristen uit Amsterdam, blijf daar en verpoos veiligheidshalve in de natuurlijke habitat van de stad.

Ik zal de komende tijd de bossen rond Arnhem voor u blijven verkennen en meld me over een jaartje of drie wel weer.

Als ik het tenminste overleef natuurlijk…

Piet Post, Arnhem

Supergaaf

Wat leven we toch in een supergaaf land. Een land waar banken niet, maar ziekenhuizen wel failliet kunnen gaan. Ziekenhuizen die eigendom zijn van zorgondernemers.

Op mijn middelbare school zou dit woord een voorbeeld zijn genoemd van een contradictio in terminis.

Helmi van Schijndel, Amsterdam

Ziekenhuis als bedrijf

Wat een zegen voor de mensheid toch, die marktwerking in de zorg. Ook ziekenhuizen moeten uit kostenbesparing bedrijfsmatig werken. Dus kunnen ze ook surseance van betaling aanvragen (hoef je lekker geen salaris meer te betalen aan het personeel). En anders gaan we toch gewoon failliet?

Was het niet zo, premier Rutte, dat het niet doorgaan van de afschaffing van de dividendbelasting, die 1,9 miljard, toch bestemd was voor het bedrijfsleven? Ziekenhuizen zijn bedrijven in uw ogen. Nou, gebruik dat geld dan om nutsvoorzieningen, oeps, foutje, excuus, bedrijven als ziekenhuizen overeind te houden! Het ‘bedrijfsleven’ is dan geholpen en de belastingbetalende Nederlanders hebben er ook nog iets aan.

Henk van Steenist, Hoofddorp

Verfrissend

Ik vraag me af, waarom bij het genderneutrale Nederlands gekozen is om de mannelijke vorm als uitgangspunt te nemen en niet de vrouwelijke. Waarom wordt de mannelijke politieagent niet agente genoemd en Mark Rutte een politica? Lijkt me best verfrissend.

Frank Sijm, Oosterblokker

Homohuwelijk

In de brievenrubriek (O&D, 23 oktober) weerlegt de heer Van Haarlem uit Amsterdam onder het kopje ‘homohuwelijk’, dat Beatrice de Graaf ongelijk heeft als zij beweert, dat het homohuwelijk in de Bijbel niet wordt veroordeeld. De bijbelcitaten 18:22 en 20:13 uit Leviticus, dat praktiserende homo’s ter dood moeten worden gebracht voor hun gruweldaden, ondersteunen zijn bewering.

In letterlijke zin heeft Beatrice de Graaf natuurlijk gelijk, omdat er 2.500 jaar geleden, toen de Bijbel werd geschreven, wel homoseksualiteit bestond, maar er geen sprake was van een homohuwelijk. Hiermee verzanden we in een nutteloze semantische discussie. Graag wil ik hier pleiten om de prachtige verhalen uit het overigens gruwelijke en wrede Oude Testament te lezen vanuit een historisch perspectief en de oeroude leefregels te laten voor wat ze zijn. We hebben in 2018 andere leefregels, geen ideale, maar wel betere.

Julle Halsema, Leusden

Schoolmeester

Laat ik nog maar eens een hardnekkig misverstand rechtzetten: Willem III is níét de voorvader van Willem-Alexander, zoals beweerd wordt in het verslag van het staatsbezoek aan Engeland. Willem III stierf in 1702 kinderloos, waarna het Tweede Stadhouderloze Tijdperk intrad.

Toen de Staten-Generaal in 1747 besloten toch weer een stadhouder aan te stellen, werd zijn achterneef Willem Karel Hendrik Friso naar voren geschoven als prins Willem IV. Willem IV was alleen in vrouwelijke lijn (via zijn overgrootmoeders) verwant aan Willem de Zwijger. Dus Willem-Alexander mag wél Willem I tot zijn voorouders rekenen, maar níét Willem II of III.

Overigens wees mijn vader, historicus H.P.H. Jansen, daar ooit toenmalig koningin Juliana op bij een boekpresentatie op Paleis Soestdijk, toen zij dezelfde fout maakte. Dat het protocollair niet is toegestaan om de vorstin tegen te spreken, kon de schoolmeester in hem er niet van weerhouden haar te corrigeren.

Marlies Jansen, Oegstgeest

Religieuze atheïsten

Zo kan ik het ook: het begrip religie zodanig oprekken dat ook atheïsten als religieus beschouwd kunnen worden (theoloog Taede Smedes, O&D, 24 oktober).

Je moet creatief zijn om de meerderheid te behouden!

Riekje de Haan, Amsterdam

Wim Kok

Ik vermoed dat Wim Kok de enige politicus is geweest die Osama Bin Laden gewoon ‘de heer Laden’ noemde.

Henk Kuipers, Winsum (Gr)

Meer over